Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181301 01/01/2024 20:49:24 Ducva TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181299 01/01/2024 20:38:08 AnhDat TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181298 01/01/2024 18:11:59 ecl1pseggez TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
180607 09/12/2023 22:20:31 trangiang20007 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180510 07/12/2023 21:40:15 ecl1pseggez TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180469 07/12/2023 15:40:13 DATTNC TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
180453 07/12/2023 15:06:15 Ducva TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
180275 30/11/2023 11:34:42 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179948 26/11/2023 20:11:31 AnhDat TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177917 20/09/2023 15:14:33 nganthuynguyen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177900 15/09/2023 00:54:19 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
177899 15/09/2023 00:44:04 ducmanhhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
176511 12/07/2023 16:16:29 daniel TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176467 11/07/2023 11:08:26 Alpheta TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
175458 28/02/2023 22:23:56 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
175397 14/02/2023 17:07:16 quangminhh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175291 01/02/2023 18:46:11 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175274 31/01/2023 20:09:38 NEHE TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175245 30/01/2023 11:29:24 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
175244 30/01/2023 11:28:19 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175071 08/01/2023 11:08:45 iamdarkv TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175044 05/01/2023 11:17:01 vukimviet1123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175034 04/01/2023 20:12:27 vkvsieucapdz TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
175015 03/01/2023 22:59:44 maivanhung TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
173885 13/10/2022 15:03:28 tranduyanh123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173657 08/09/2022 15:28:27 ngotandat TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173402 29/07/2022 12:53:11 NullTihen1 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
172219 05/06/2022 12:22:50 NullTihen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
171925 14/04/2022 22:02:37 tienhuynh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171541 31/03/2022 21:11:31 tienhuynh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171530 31/03/2022 15:37:14 nguyen1004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171052 23/02/2022 08:54:34 dotienhung999 TBC - Trung bình cộng Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
170352 25/01/2022 10:20:08 cuongthieunang TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
170347 25/01/2022 09:54:01 kinnoeye TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
170320 23/01/2022 20:39:01 hung2907 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
168766 03/10/2021 10:11:53 ngocminh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
168745 01/10/2021 14:33:29 baolong TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
167507 04/03/2021 14:15:15 TheTai2004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1180 KB
167005 14/01/2021 14:59:25 thuonghoang1508 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166889 12/01/2021 22:40:10 ngoclannt TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
166856 12/01/2021 15:11:40 nguyen1004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
166763 07/01/2021 14:52:54 tuanpham2604 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
165892 12/12/2020 22:35:54 MedLight3112004 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
164796 08/12/2020 23:07:13 viduc123hb TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
164427 01/12/2020 15:55:31 huonghvt20 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164245 30/11/2020 15:43:52 Đào130 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164224 30/11/2020 14:54:03 hieudhtq1233 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163600 22/11/2020 21:00:19 huyenngusi10toan TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
163503 17/11/2020 15:38:34 vungocminh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163450 14/11/2020 20:51:11 linh12345678908102004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163441 14/11/2020 07:49:19 hoangdat308 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163190 03/11/2020 23:18:03 lehieu TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
163129 01/11/2020 15:53:03 tinhchamat TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163014 28/10/2020 17:11:34 ducanh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162924 26/10/2020 15:23:34 anmchb TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
162923 26/10/2020 15:23:15 NhiNhiNhi TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162917 26/10/2020 10:04:08 giahanhhpt TBC - Trung bình cộng Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
162898 25/10/2020 21:27:36 phamvietlong10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162828 24/10/2020 14:55:50 minhnhatyta TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162693 21/10/2020 15:03:19 nguyenphuongthuy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162686 21/10/2020 14:55:33 ndhonganh1012 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162674 21/10/2020 14:33:00 nguyenlananh1001 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
162669 21/10/2020 14:30:03 minhhieubanao TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
162556 19/10/2020 22:31:56 nguyendung1005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162542 19/10/2020 08:50:52 thutrang72hvt TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162535 19/10/2020 08:13:47 ellydo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162533 19/10/2020 08:12:23 Cuonghb05 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162510 18/10/2020 16:52:31 thuhuong TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162434 17/10/2020 16:35:00 hieuhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162432 17/10/2020 16:30:35 pthetai TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
162322 16/10/2020 20:14:57 chauprohb123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162105 14/10/2020 15:53:40 vuvietanh1732005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162014 13/10/2020 23:41:11 buiphamkhanhhuyen10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
162001 13/10/2020 20:20:26 phamvietlong10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161918 13/10/2020 16:23:22 hoami1305 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161912 13/10/2020 16:19:25 khoabang2711 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161907 13/10/2020 16:07:24 phamthaolinhchi TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161906 13/10/2020 16:06:53 0914082220 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161902 13/10/2020 16:05:39 mvsaforever123 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161898 13/10/2020 15:50:48 Lightn TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161897 13/10/2020 15:49:32 dmd TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
161887 13/10/2020 15:22:48 chucc204 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161883 13/10/2020 15:03:51 Duy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161725 07/10/2020 21:23:58 leesoo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161700 07/10/2020 15:34:04 minhchaukb TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161699 07/10/2020 15:30:53 tutinit TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161651 05/10/2020 21:18:46 huyennguyen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
161649 05/10/2020 20:54:50 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161349 29/09/2020 22:49:09 minhtuyet2905 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
160998 24/09/2020 21:18:38 huyennguyen TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
159679 11/09/2020 22:13:36 thinhhvt15 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159257 08/09/2020 10:02:11 lamkb28 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159217 15/08/2020 05:23:23 ngockhanh016 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
Back to Top