Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182838 31/01/2024 18:13:42 tgaming1234p MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
180923 19/12/2023 01:50:56 thinhhvt15 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
180751 14/12/2023 14:21:45 Ducva MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
180750 14/12/2023 14:14:44 ecl1pseggez MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
180093 27/11/2023 22:51:17 AnhDat MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
179111 21/10/2023 18:37:45 Alpheta MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 3020 KB
176484 12/07/2023 09:49:34 daniel MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175795 17/04/2023 21:13:57 iamdarkv MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2044 KB
175747 14/04/2023 10:11:06 ngotandat MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
175678 12/04/2023 22:02:10 maivanhung MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
175647 08/04/2023 17:35:27 vukimviet1123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
175511 21/03/2023 15:05:54 quangminhh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
175484 07/03/2023 16:51:09 nganthuynguyen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
175478 04/03/2023 12:40:30 NEHE MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
175296 01/02/2023 22:35:05 NEHE MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
174330 30/10/2022 04:10:31 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174329 30/10/2022 04:10:02 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
173163 16/06/2022 08:18:29 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173162 16/06/2022 08:17:02 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
173161 16/06/2022 08:15:21 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171648 04/04/2022 23:32:01 tienhuynh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171087 24/02/2022 14:09:20 nguyen1004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
171066 23/02/2022 17:33:37 tuanpham2604 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
170372 27/01/2022 14:08:40 NguyenToan MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
170291 18/01/2022 17:49:31 tienthanhne MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
167229 21/01/2021 20:39:56 admin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
167228 21/01/2021 20:33:05 admin MTSUM - Các tổng trên ma trận Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
166205 20/12/2020 17:53:12 MedLight3112004 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 31 ms 2488 KB
165935 13/12/2020 14:05:40 viduc123hb MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
164288 30/11/2020 22:15:47 mvsaforever123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
163465 15/11/2020 17:12:30 ducanh MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
163369 10/11/2020 15:49:15 minhhieubanao MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
163335 08/11/2020 15:25:49 0914082220 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
163329 08/11/2020 14:33:55 nguyendung1005 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
163322 08/11/2020 14:24:01 quynhlien MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
163283 04/11/2020 16:07:39 lamkb28 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
163278 04/11/2020 15:40:55 ngockhanh016 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163267 04/11/2020 15:14:08 huonghvt20 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
163264 04/11/2020 15:12:01 leha03022005 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
163262 04/11/2020 15:11:44 thuhuong MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
163257 04/11/2020 15:07:35 hieuhb2005 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
163251 04/11/2020 15:04:39 phamvietlong10tin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
163240 04/11/2020 14:57:00 ndhonganh1012 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
163232 04/11/2020 14:54:19 huyennguyen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
163231 04/11/2020 14:52:12 chauprohb123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
163228 04/11/2020 14:50:18 nguyenphuongthuy MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163226 04/11/2020 14:49:48 thinhhvt15 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
163224 04/11/2020 14:49:22 buiphamkhanhhuyen10tin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163220 04/11/2020 14:47:06 thutrang72hvt MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
163214 04/11/2020 14:42:16 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
163213 04/11/2020 14:41:50 Cuonghb05 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
163207 04/11/2020 14:37:07 khoabang2711 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
Back to Top