Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182854 04/02/2024 16:49:16 virusssss NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
182766 20/01/2024 15:10:00 taihb2005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
181710 11/01/2024 14:35:44 Ducva NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181703 10/01/2024 23:36:18 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181701 10/01/2024 23:33:14 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181605 09/01/2024 14:16:49 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
181544 08/01/2024 17:58:14 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
181543 08/01/2024 17:57:56 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181480 07/01/2024 14:32:23 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181479 07/01/2024 14:32:09 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181478 07/01/2024 14:31:46 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu Java 8 Accepted 125 ms 18264 KB
181477 07/01/2024 14:31:14 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu Python 3 Accepted 109 ms 8256 KB
181422 07/01/2024 11:11:18 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181421 07/01/2024 11:10:29 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181419 07/01/2024 11:02:33 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181418 07/01/2024 10:57:56 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
181417 07/01/2024 10:57:20 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181416 07/01/2024 10:55:20 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181414 07/01/2024 10:54:50 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181410 07/01/2024 09:17:37 ecl1pseggez NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181343 04/01/2024 13:18:00 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181297 01/01/2024 04:32:46 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181296 01/01/2024 04:30:05 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
181110 24/12/2023 15:56:28 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
180917 18/12/2023 22:09:43 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
180116 28/11/2023 21:37:25 AnhDat NAME - Chuẩn hóa xâu Python 3 Accepted 109 ms 8280 KB
178898 04/10/2023 20:48:04 Alpheta NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
177959 23/09/2023 15:44:07 hieudubaiii NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
177952 23/09/2023 15:31:59 Phương NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
177928 22/09/2023 09:23:27 ydplj NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
176532 13/07/2023 10:05:58 daniel NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176531 13/07/2023 10:05:25 ducanh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176097 18/06/2023 09:51:58 iamdarkv NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
175584 25/03/2023 12:55:58 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
175221 26/01/2023 09:55:52 vukimviet1123 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175152 17/01/2023 00:14:47 maivanhung NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
174833 10/12/2022 13:12:03 nganthuynguyen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
173209 10/07/2022 12:45:32 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173208 10/07/2022 12:44:01 NullTihen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
171169 28/02/2022 21:45:07 Longnguyen NAME - Chuẩn hóa xâu Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
170878 22/02/2022 07:34:49 hieuhb230806 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170877 21/02/2022 21:57:20 kinnoeye NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
170665 15/02/2022 19:26:45 NguyenToan NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
170664 15/02/2022 19:25:03 NguyenToan NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
168913 10/11/2021 19:40:33 ngocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168910 10/11/2021 13:56:38 ngocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168851 11/10/2021 16:13:56 lamkb28 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1152 KB
168084 18/05/2021 21:41:48 dungth12th NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
167680 12/03/2021 11:22:08 admin NAME - Chuẩn hóa xâu Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
167520 04/03/2021 15:12:47 nguyen1004 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167515 04/03/2021 14:44:35 tuanpham2604 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167374 30/01/2021 09:30:48 huonghvt20 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
165960 14/12/2020 21:16:49 nguyendung1005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
164940 09/12/2020 20:21:12 vungocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164939 09/12/2020 20:20:09 Nthuong NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164699 08/12/2020 08:32:48 MedLight3112004 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
164678 07/12/2020 22:00:22 qtran2512 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
164675 07/12/2020 20:36:46 Cuonghb05 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
164630 07/12/2020 09:15:26 phamnguyencuong NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164627 06/12/2020 22:08:49 ndhonganh1012 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 916 KB
164566 03/12/2020 21:17:27 huyennguyen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164474 02/12/2020 21:34:12 vuvietanh1732005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164442 01/12/2020 20:11:20 phamthaolinhchi NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164428 01/12/2020 15:57:35 lehung090205 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164425 01/12/2020 15:49:30 huonghvt20 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164416 01/12/2020 15:33:43 thutrang72hvt NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
164388 01/12/2020 14:58:53 thuhuong NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164373 01/12/2020 14:45:23 nguyenlananh1001 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164367 01/12/2020 14:42:07 ellydo NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
164351 01/12/2020 14:32:25 minhkhoi29 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164310 01/12/2020 14:11:11 chauprohb123 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164297 01/12/2020 12:34:17 huyennguyen NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164214 30/11/2020 10:48:48 ducminh1102 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164212 30/11/2020 10:48:00 hieuhb2005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164211 30/11/2020 10:47:22 minhhieubanao NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164210 30/11/2020 10:46:51 mvsaforever123 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164209 30/11/2020 10:45:42 buiphamkhanhhuyen10tin NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164208 30/11/2020 10:45:26 khoabang2711 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164195 30/11/2020 10:35:10 leha03022005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
164184 30/11/2020 10:28:57 leha03022005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164181 30/11/2020 10:18:49 viduc123hb NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
164178 30/11/2020 10:09:54 Cuonghb05 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164173 30/11/2020 10:02:35 thinhhvt15 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top