Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181604 09/01/2024 14:15:44 VoQuocDat NGOAC - Dãy ngoặc Python 3 Accepted 109 ms 8224 KB
181598 09/01/2024 14:03:16 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc Python 3 Accepted 125 ms 8236 KB
181347 04/01/2024 13:36:10 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
181107 24/12/2023 14:50:44 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
180921 18/12/2023 22:24:51 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
180920 18/12/2023 22:23:50 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
180305 01/12/2023 10:33:30 cham22 NGOAC - Dãy ngoặc Python 3 Accepted 109 ms 8288 KB
180205 29/11/2023 21:29:05 AnhDat NGOAC - Dãy ngoặc Python 3 Accepted 109 ms 8280 KB
179108 21/10/2023 08:07:37 sica NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
179104 20/10/2023 16:20:23 sica NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
179102 20/10/2023 16:17:41 sica NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
177958 23/09/2023 15:43:35 hieudubaiii NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
177944 23/09/2023 14:46:08 Phương NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
177942 23/09/2023 14:33:32 ydplj NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
177940 23/09/2023 14:27:28 ydplj NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
176536 13/07/2023 10:45:17 daniel NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176099 18/06/2023 09:54:56 iamdarkv NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175979 13/05/2023 08:48:35 Alpheta NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
175492 10/03/2023 20:30:59 vukimviet1123 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
173222 15/07/2022 18:23:16 NullTihen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173220 14/07/2022 15:04:03 NullTihen1 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171428 25/03/2022 19:42:12 nguyen1004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171388 22/03/2022 14:49:29 nguyen1004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171117 25/02/2022 16:47:17 tuanpham2604 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
168927 10/11/2021 21:18:43 ngocminh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168701 29/09/2021 10:51:47 hungoimg0 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168141 23/05/2021 22:19:55 dungth12th NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
165079 12/12/2020 00:48:00 MedLight3112004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
165076 12/12/2020 00:35:41 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
164932 09/12/2020 16:58:43 Nthuong NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164931 09/12/2020 16:55:50 vungocminh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164453 02/12/2020 15:24:13 lamkb28 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164445 01/12/2020 20:12:57 phamthaolinhchi NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
164424 01/12/2020 15:49:03 huonghvt20 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164420 01/12/2020 15:38:27 lehung090205 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164383 01/12/2020 14:55:54 hieuhb2005 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164382 01/12/2020 14:54:54 phamnguyencuong NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164364 01/12/2020 14:41:02 thuhuong NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
164362 01/12/2020 14:38:23 leha03022005 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164354 01/12/2020 14:33:10 nguyenlananh1001 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
164350 01/12/2020 14:30:56 nguyendung1005 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164349 01/12/2020 14:30:34 phamvietlong10tin NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164344 01/12/2020 14:29:22 minhkhoi29 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164336 01/12/2020 14:26:11 ducminh1102 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164330 01/12/2020 14:23:36 chauprohb123 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164328 01/12/2020 14:23:14 minhhieubanao NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164327 01/12/2020 14:22:30 thutrang72hvt NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
164326 01/12/2020 14:22:00 ellydo NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164323 01/12/2020 14:19:23 buiphamkhanhhuyen10tin NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164316 01/12/2020 14:14:29 Cuonghb05 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164315 01/12/2020 14:14:28 khoabang2711 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
164313 01/12/2020 14:12:09 0965492704 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164298 01/12/2020 12:34:49 huyennguyen NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164296 01/12/2020 12:24:03 mvsaforever123 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164293 01/12/2020 12:01:21 thinhhvt15 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164023 27/11/2020 11:28:24 ducanh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top