Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183147 08/03/2024 02:12:42 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 2340 KB
181140 26/12/2023 17:16:03 trangiang20007 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
180874 17/12/2023 13:09:17 truongphat2222 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180873 17/12/2023 13:08:31 truongphat2222 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
180529 08/12/2023 19:07:07 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180526 08/12/2023 18:25:22 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180525 08/12/2023 18:25:16 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
180492 07/12/2023 16:21:03 ecl1pseggez MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
180443 07/12/2023 14:40:42 Ducva MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
180314 02/12/2023 17:05:48 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
180313 02/12/2023 17:04:43 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
180312 02/12/2023 17:04:17 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1140 KB
180278 30/11/2023 11:42:25 thinhhvt15 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
180209 29/11/2023 21:38:45 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
180208 29/11/2023 21:34:42 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180207 29/11/2023 21:33:29 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Wrong answer on test 6 93 ms 1572 KB
180081 27/11/2023 22:23:05 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
179945 26/11/2023 20:02:33 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1132 KB
179943 26/11/2023 20:00:18 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179942 26/11/2023 19:59:02 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179938 26/11/2023 19:55:14 AnhDat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
179604 18/11/2023 21:46:34 huytranxuan_1209 MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Accepted 109 ms 8328 KB
179600 18/11/2023 20:34:02 huytranxuan_1209 MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Wrong answer on test 6 109 ms 8348 KB
176503 12/07/2023 16:05:55 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176501 12/07/2023 16:02:34 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
176193 22/06/2023 17:39:34 Alpheta MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
176191 22/06/2023 16:08:18 Alpheta MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 31 ms 1064 KB
175424 21/02/2023 16:18:31 quangminhh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
175422 21/02/2023 15:58:23 NEHE MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175421 21/02/2023 15:57:14 NEHE MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1024 KB
175144 16/01/2023 13:22:03 NEHE MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
175143 16/01/2023 01:33:31 NEHE MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
175082 08/01/2023 16:01:26 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175077 08/01/2023 11:26:09 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
175076 08/01/2023 11:18:13 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
175074 08/01/2023 11:10:26 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
175073 08/01/2023 11:09:51 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175072 08/01/2023 11:09:28 iamdarkv MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175068 07/01/2023 21:43:54 phuongnga MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 31 ms 2836 KB
175061 05/01/2023 22:59:58 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175060 05/01/2023 22:25:04 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
175021 04/01/2023 06:28:04 vukimviet1123 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175016 04/01/2023 00:20:29 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
175003 02/01/2023 21:34:41 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175002 02/01/2023 21:33:37 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175001 02/01/2023 21:30:47 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175000 02/01/2023 21:13:23 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
174999 02/01/2023 21:03:28 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
174998 02/01/2023 20:57:53 maivanhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
174840 11/12/2022 08:28:12 PythonNus MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
174839 11/12/2022 08:11:17 PythonNus MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Wrong answer on test 6 109 ms 8232 KB
174837 10/12/2022 20:33:16 PythonNus MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 8220 KB
174831 10/12/2022 11:22:16 PythonNus MAXMIN - Phần tử max, min Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 7952 KB
174318 30/10/2022 02:43:34 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174317 30/10/2022 02:42:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
174101 20/10/2022 14:16:20 ngotandat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
173656 08/09/2022 15:06:37 ngotandat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173655 08/09/2022 15:00:16 ngotandat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173406 29/07/2022 13:22:56 NullTihen1 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173405 29/07/2022 13:21:40 NullTihen1 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1120 KB
173149 08/06/2022 10:31:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173148 08/06/2022 10:30:20 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1132 KB
171914 14/04/2022 21:22:40 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171913 14/04/2022 21:21:33 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
171912 14/04/2022 21:19:48 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
171545 31/03/2022 21:51:33 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171544 31/03/2022 21:49:39 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
171543 31/03/2022 21:47:16 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171542 31/03/2022 21:46:26 tienhuynh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171372 21/03/2022 19:51:15 Longnguyen MAXMIN - Phần tử max, min Free Pascal Accepted 15 ms 2584 KB
171329 14/03/2022 02:09:58 trananhquan2k6 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
171328 14/03/2022 02:08:23 trananhquan2k6 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
171327 14/03/2022 02:07:04 trananhquan2k6 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
171057 23/02/2022 14:52:33 dotienhung999 MAXMIN - Phần tử max, min Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
170419 06/02/2022 23:23:09 doanvukien1307 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
170418 06/02/2022 23:00:43 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
170417 06/02/2022 22:58:12 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1148 KB
170416 06/02/2022 22:57:22 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170415 06/02/2022 22:42:36 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
170414 06/02/2022 22:37:47 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
170413 06/02/2022 22:31:38 lethuhien MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 920 KB
170397 03/02/2022 20:49:07 dao MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
170396 03/02/2022 20:48:03 dao MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170395 03/02/2022 20:47:32 dao MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170365 25/01/2022 11:07:05 haanhquan MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
170357 25/01/2022 10:24:08 phamhung MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170348 25/01/2022 10:11:54 dung10hoa MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
170345 25/01/2022 09:50:49 Pholontino MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 920 KB
170344 25/01/2022 09:50:11 Pholontino MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
170337 25/01/2022 09:41:22 tranbinhminh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
170335 25/01/2022 09:39:07 tranbinhminh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 920 KB
170331 25/01/2022 09:31:44 iqsnguyenanh123 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
170328 25/01/2022 09:28:35 iqsnguyenanh123 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 912 KB
170321 23/01/2022 20:43:58 quanbtrang MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170318 23/01/2022 20:23:37 quanbtrang MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170317 23/01/2022 20:01:42 hung2907 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
170316 23/01/2022 19:58:57 hung2907 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170298 18/01/2022 22:58:58 haanhquan MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1132 KB
170297 18/01/2022 22:50:34 haanhquan MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 920 KB
170104 18/01/2022 09:53:06 hung2907 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
Trang  [1] 2
Back to Top