Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183264 04/04/2024 16:54:23 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 6480 KB
183263 04/04/2024 16:43:09 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 6484 KB
183262 04/04/2024 16:40:32 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 6484 KB
183103 04/03/2024 23:35:01 trangiang20007 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183019 29/02/2024 22:50:43 virusssss MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
183018 29/02/2024 22:48:58 virusssss MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2612 KB
182923 19/02/2024 18:21:13 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
182922 19/02/2024 18:18:03 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2624 KB
182921 19/02/2024 18:14:19 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2624 KB
182897 13/02/2024 19:09:59 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2624 KB
182896 13/02/2024 19:07:37 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2608 KB
182845 31/01/2024 21:00:16 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
182844 31/01/2024 20:59:27 tgaming1234p MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2608 KB
181078 23/12/2023 21:29:03 AnhDat MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
180904 18/12/2023 04:55:00 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2572 KB
180903 18/12/2023 02:27:48 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
180902 18/12/2023 02:22:33 truongphat2222 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
180892 17/12/2023 22:01:58 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
180890 17/12/2023 20:42:27 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
180889 17/12/2023 20:37:15 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
180888 17/12/2023 20:36:49 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180887 17/12/2023 20:36:14 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2540 KB
180886 17/12/2023 20:36:09 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2540 KB
180885 17/12/2023 20:34:44 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2536 KB
180884 17/12/2023 20:30:25 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2532 KB
180883 17/12/2023 20:28:32 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2532 KB
180880 17/12/2023 19:08:12 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2532 KB
180878 17/12/2023 19:04:16 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2532 KB
180877 17/12/2023 19:03:07 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2536 KB
180772 14/12/2023 21:22:05 ecl1pseggez MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
180756 14/12/2023 15:26:40 Ducva MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
180630 10/12/2023 12:15:24 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2668 KB
180114 28/11/2023 21:31:27 AnhDat MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179805 23/11/2023 22:45:46 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 9 406 ms 80660 KB
179804 23/11/2023 22:44:54 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 9 390 ms 80660 KB
179803 23/11/2023 22:44:18 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 9 406 ms 80660 KB
179802 23/11/2023 22:27:17 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 375 ms 80660 KB
179801 23/11/2023 22:26:08 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 390 ms 80660 KB
179122 24/10/2023 10:36:23 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2628 KB
179120 24/10/2023 06:57:39 Alpheta MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2628 KB
176490 12/07/2023 10:35:10 daniel MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
176158 18/06/2023 17:34:46 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
176136 18/06/2023 15:51:13 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2520 KB
176135 18/06/2023 15:48:28 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
176134 18/06/2023 15:46:48 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
175819 19/04/2023 22:04:05 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
175818 19/04/2023 22:03:35 iamdarkv MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
175787 15/04/2023 21:51:45 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175786 15/04/2023 21:47:56 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2576 KB
175785 15/04/2023 21:44:56 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1120 KB
175778 15/04/2023 21:21:35 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2572 KB
175770 14/04/2023 22:52:50 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2568 KB
175769 14/04/2023 22:30:39 maivanhung MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2564 KB
175639 06/04/2023 05:39:25 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175638 06/04/2023 05:17:51 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2520 KB
175637 06/04/2023 05:16:32 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175636 06/04/2023 05:10:06 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2528 KB
175635 06/04/2023 05:08:24 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2524 KB
175634 05/04/2023 21:40:36 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2528 KB
175633 05/04/2023 21:37:46 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2516 KB
175632 05/04/2023 21:29:01 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175631 05/04/2023 21:28:22 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175476 03/03/2023 22:09:25 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
175475 03/03/2023 22:04:48 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 31 ms 2512 KB
175474 03/03/2023 22:02:23 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2516 KB
175473 03/03/2023 21:59:22 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
175472 03/03/2023 21:55:12 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
175471 03/03/2023 21:53:15 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
175470 03/03/2023 21:52:47 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
175469 03/03/2023 21:49:38 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
175425 21/02/2023 16:23:25 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
175423 21/02/2023 16:04:21 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2460 KB
175419 20/02/2023 23:42:16 NEHE MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2464 KB
175418 19/02/2023 20:55:12 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
175417 19/02/2023 20:53:35 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
175416 19/02/2023 20:44:30 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2472 KB
175415 19/02/2023 20:43:00 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2472 KB
175414 19/02/2023 20:39:00 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 2472 KB
174332 30/10/2022 06:52:57 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174331 30/10/2022 06:49:19 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
173180 21/06/2022 16:07:56 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
173179 21/06/2022 16:05:27 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2640 KB
173178 21/06/2022 15:41:02 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
173177 21/06/2022 15:34:42 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173176 21/06/2022 15:26:33 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2640 KB
173175 21/06/2022 15:20:23 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173174 21/06/2022 15:18:59 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2608 KB
173173 21/06/2022 15:12:22 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
173172 21/06/2022 15:05:01 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2568 KB
173171 21/06/2022 15:03:13 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 2568 KB
171987 16/04/2022 13:52:18 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
171724 07/04/2022 08:28:08 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171723 07/04/2022 08:24:44 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2564 KB
171722 07/04/2022 08:23:39 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2564 KB
171721 07/04/2022 08:20:51 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2564 KB
171720 07/04/2022 08:17:55 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2560 KB
171719 07/04/2022 08:14:14 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2560 KB
171718 07/04/2022 08:01:43 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2560 KB
171715 06/04/2022 22:37:15 tienhuynh MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2560 KB
170390 02/02/2022 22:47:41 NguyenToan MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
Trang  [1] 2
Back to Top