Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174242 24/10/2022 23:01:29 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174241 24/10/2022 22:47:17 vukimviet1123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174240 24/10/2022 22:22:10 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174220 23/10/2022 20:15:44 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174219 23/10/2022 20:11:24 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174218 23/10/2022 20:07:07 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174209 23/10/2022 16:56:19 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
174208 23/10/2022 16:55:21 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
174206 23/10/2022 00:15:44 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
174205 23/10/2022 00:13:00 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
174204 23/10/2022 00:08:08 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
174203 23/10/2022 00:04:27 Tuanvi51 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
174194 22/10/2022 21:25:39 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174193 22/10/2022 21:04:41 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1100 KB
174192 22/10/2022 21:01:48 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174191 22/10/2022 20:59:14 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1084 KB
174190 22/10/2022 20:57:07 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174189 22/10/2022 20:56:41 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 916 KB
174188 22/10/2022 20:55:52 maivanhung OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
174186 22/10/2022 20:33:47 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1100 KB
174185 22/10/2022 20:32:32 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 916 KB
174183 22/10/2022 20:22:15 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1120 KB
174087 19/10/2022 21:04:08 vinhma OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2040 KB
174084 19/10/2022 18:46:08 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 860 KB
174083 19/10/2022 18:43:55 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1040 KB
173496 15/08/2022 00:17:56 ngotandat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
173495 15/08/2022 00:12:13 ngotandat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1056 KB
173291 22/07/2022 23:00:42 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
173290 22/07/2022 22:51:50 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
172063 28/04/2022 15:56:56 minhnotzbutgenz OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
171811 11/04/2022 11:59:55 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171535 31/03/2022 15:43:48 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171534 31/03/2022 15:41:24 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 916 KB
171533 31/03/2022 15:40:43 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171532 31/03/2022 15:40:08 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171531 31/03/2022 15:39:13 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1096 KB
171529 31/03/2022 15:31:55 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171528 31/03/2022 15:30:57 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
171527 31/03/2022 15:23:39 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171526 31/03/2022 15:22:15 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171523 31/03/2022 15:10:46 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171522 31/03/2022 15:07:59 tranduyanh123 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171405 24/03/2022 10:21:29 tienhuynh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171404 24/03/2022 10:15:16 tienhuynh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
171061 23/02/2022 15:46:52 dotienhung999 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 2768 KB
170354 25/01/2022 10:20:55 huongnehaha OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
170353 25/01/2022 10:20:28 huongnehaha OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 920 KB
170351 25/01/2022 10:18:50 huongnehaha OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 988 KB
170198 18/01/2022 15:23:59 vietanh2006 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
168663 22/09/2021 22:41:12 hungoimg0 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1700 KB
168662 22/09/2021 22:39:55 hungoimg0 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168550 09/09/2021 20:53:05 nganthuynguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168342 10/08/2021 08:42:10 TN01 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168305 31/07/2021 22:14:40 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168304 31/07/2021 22:12:58 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1124 KB
168303 31/07/2021 08:03:08 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
168302 31/07/2021 07:27:11 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168301 31/07/2021 07:25:49 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
168300 31/07/2021 07:18:19 KN08 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
168014 17/04/2021 14:28:04 truongphat2222 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
168013 17/04/2021 14:24:19 truongphat2222 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1132 KB
168012 17/04/2021 14:23:01 truongphat2222 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 904 KB
167466 23/02/2021 14:21:01 nguyen1004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167461 22/02/2021 14:33:05 nguyen1004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2500 KB
167065 16/01/2021 14:53:03 minhduc2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
167064 16/01/2021 14:52:25 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
167063 16/01/2021 14:48:49 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
167062 16/01/2021 14:42:52 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
167061 16/01/2021 14:39:11 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
167060 16/01/2021 14:37:42 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
166799 08/01/2021 09:39:42 admin OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 62 ms 4232 KB
166155 19/12/2020 14:37:49 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
166153 19/12/2020 14:33:21 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166151 19/12/2020 14:29:58 buianhduonghd OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
166150 19/12/2020 14:28:55 buianhduonghd OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 1820 KB
166149 19/12/2020 14:28:16 buianhduonghd OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2484 KB
166148 19/12/2020 14:10:26 TheTai2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1608 KB
166024 16/12/2020 14:24:44 HackerLongAnonymous OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
165891 12/12/2020 22:28:33 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165890 12/12/2020 22:25:21 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165889 12/12/2020 22:24:24 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165888 12/12/2020 22:10:16 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1148 KB
165887 12/12/2020 22:00:43 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1540 KB
165886 12/12/2020 21:52:21 MedLight3112004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2532 KB
164969 10/12/2020 14:40:19 tthu02505 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
164708 08/12/2020 10:54:03 viduc123hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
164707 08/12/2020 10:51:56 viduc123hb OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
164501 03/12/2020 14:37:25 tuanpham2604 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
164091 29/11/2020 15:52:44 kimhun2410 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163643 24/11/2020 15:51:57 kimhun2410 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 8 156 ms 2488 KB
163159 01/11/2020 20:25:01 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
163158 01/11/2020 20:16:11 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
163157 01/11/2020 20:14:35 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 820 KB
163156 01/11/2020 20:02:39 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2480 KB
163155 01/11/2020 19:59:13 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
163152 01/11/2020 19:55:38 shinhagunn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1076 KB
163113 31/10/2020 22:12:06 minhnhatyta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163112 31/10/2020 22:10:43 minhnhatyta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
163012 28/10/2020 15:09:41 tplinhh256 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
162551 19/10/2020 20:43:44 trieungan OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
Trang  1 [2] 3 4
Back to Top