Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
159939 16/09/2020 07:50:26 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
159932 16/09/2020 07:41:56 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
159931 16/09/2020 07:37:03 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2496 KB
159930 16/09/2020 07:36:49 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2496 KB
159929 16/09/2020 07:33:28 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
159928 16/09/2020 07:33:25 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
159926 16/09/2020 07:31:25 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 844 KB
159925 16/09/2020 07:31:12 ducminh1102 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
159923 15/09/2020 23:58:46 Lightn OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
159906 15/09/2020 21:22:51 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159904 15/09/2020 21:14:30 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
159900 15/09/2020 21:03:04 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
159767 14/09/2020 09:40:53 thinhhvt15 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
159720 13/09/2020 22:36:14 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1124 KB
159719 13/09/2020 22:33:44 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
159716 13/09/2020 22:26:51 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
159712 13/09/2020 22:05:16 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
159711 13/09/2020 21:59:18 huyennguyen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 892 KB
159663 11/09/2020 17:19:35 nguyenthianh OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1116 KB
159456 10/09/2020 07:40:32 thuytt OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159309 09/09/2020 18:27:58 thuytt OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159308 09/09/2020 18:26:33 thuytt OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159302 09/09/2020 17:52:54 thuytt OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
159188 11/08/2020 10:37:01 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
158748 22/06/2020 10:17:49 phamhoankb OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1164 KB
158724 20/06/2020 08:38:19 nguyenbinh OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1280 KB
158722 20/06/2020 08:30:24 nguyenbinh OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 972 KB
158653 12/06/2020 08:07:46 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
158646 10/06/2020 15:01:32 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1360 KB
158642 10/06/2020 09:43:34 BuiThiHoiTanLac OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
158641 10/06/2020 09:16:52 BuiThiHoiTanLac OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 1044 KB
158640 10/06/2020 08:44:27 BuiThiHoiTanLac OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1328 KB
158639 10/06/2020 08:32:28 BuiThiHoiTanLac OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Time limit exceed on test 9 1093 ms 2704 KB
158568 03/06/2020 10:12:11 yenthuya OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158549 27/05/2020 09:46:26 lamkb28 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
158547 27/05/2020 05:08:27 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1232 KB
158534 24/05/2020 05:40:52 ngockhanh016 OCSEN - Ốc sên leo cột Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 800 KB
Trang  1 2 3 [4]
Back to Top