Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174001 18/10/2022 01:33:46 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174000 18/10/2022 01:09:54 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
173999 18/10/2022 00:48:47 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173998 18/10/2022 00:42:51 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
173997 18/10/2022 00:19:25 maivanhung trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 940 KB
173993 17/10/2022 19:45:32 0967938367 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
173990 16/10/2022 21:39:56 vukimviet1123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
173988 16/10/2022 16:41:00 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173987 16/10/2022 16:33:15 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173986 16/10/2022 16:32:49 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173985 16/10/2022 16:32:07 iamdarkv trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173924 13/10/2022 16:24:37 NEHE trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173923 13/10/2022 16:22:16 NEHE trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
173922 13/10/2022 16:21:44 NEHE trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
173912 13/10/2022 15:53:31 nghianhan020907 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173910 13/10/2022 15:50:29 nghianhan020907 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173909 13/10/2022 15:45:40 thanhtri trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173908 13/10/2022 15:43:22 nghianhan020907 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173904 13/10/2022 15:37:07 nguyenphuhuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173902 13/10/2022 15:36:34 thanhtri trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
173900 13/10/2022 15:35:59 thanhtri trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173895 13/10/2022 15:21:45 TrầnTânMinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
173891 13/10/2022 15:15:55 TrầnTânMinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
173890 13/10/2022 15:14:31 TrầnTânMinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1004 KB
173883 13/10/2022 14:51:34 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173882 13/10/2022 14:49:33 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173880 13/10/2022 14:47:18 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173879 13/10/2022 14:42:12 t1234 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173877 13/10/2022 14:37:41 Chubequelove10a2 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173874 13/10/2022 14:35:29 phuongnguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173870 13/10/2022 14:32:11 phuongnguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173869 13/10/2022 14:29:31 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
173868 13/10/2022 14:25:52 vinhma trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173867 13/10/2022 14:24:58 phuongnguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1004 KB
173866 13/10/2022 14:21:09 DUIGACHIENGION trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
173830 11/10/2022 16:21:20 Mã_Tuấn_Vinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173827 11/10/2022 16:14:48 Mã_Tuấn_Vinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173826 11/10/2022 16:13:43 Mã_Tuấn_Vinh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173785 07/10/2022 18:31:02 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1580 KB
173784 07/10/2022 18:30:29 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
173781 07/10/2022 17:53:27 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173760 01/10/2022 06:42:23 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1580 KB
173755 30/09/2022 14:20:47 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1576 KB
173754 30/09/2022 14:19:05 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
173752 30/09/2022 10:29:32 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
173751 30/09/2022 10:15:39 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8236 KB
173750 30/09/2022 09:55:27 kwaibdk trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8256 KB
173471 13/08/2022 15:14:43 nambophb2k5 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173454 05/08/2022 20:44:18 BuiThiHoiTanLac trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
173226 19/07/2022 00:50:23 phamthaolinhchi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172208 31/05/2022 14:24:27 ngodat24 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
172207 31/05/2022 14:24:03 ngodat24 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
172206 31/05/2022 14:19:25 ngodat24 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
172205 31/05/2022 14:16:04 ngodat24 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
172190 29/05/2022 16:21:00 ngodat240206 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172180 28/05/2022 15:10:26 ngodat240206 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
172045 23/04/2022 17:00:35 concucansay trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172044 23/04/2022 16:56:21 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
171992 19/04/2022 14:09:39 mazeti25 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
171835 12/04/2022 14:21:09 mazeti25 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171763 07/04/2022 16:47:51 cponcuunu trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
171712 06/04/2022 22:15:58 BuiThiHoiTanLac trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 109 ms 8172 KB
171711 06/04/2022 22:13:17 BuiThiHoiTanLac trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 3 109 ms 8144 KB
171688 05/04/2022 21:35:13 BuiThiHoiTanLac trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 2 Runtime error on test 1 93 ms 8044 KB
171476 29/03/2022 14:10:07 nguyenhoanghai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171463 28/03/2022 22:04:07 dnnh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
171462 28/03/2022 21:53:13 dnnh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171288 10/03/2022 14:22:17 nguyenhoanghai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
171280 10/03/2022 13:49:31 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171279 10/03/2022 13:48:14 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
171244 03/03/2022 16:26:42 nguyenhoanghai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171194 01/03/2022 15:42:43 minhnotzbutgenz trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171193 01/03/2022 15:40:01 minhnotzbutgenz trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
171134 26/02/2022 19:24:48 BuiThiHoiTanLac trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8240 KB
171033 22/02/2022 16:33:19 quanhb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
171032 22/02/2022 16:30:52 quanhb trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170801 20/02/2022 08:29:55 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
170800 20/02/2022 08:28:40 NullTihen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170721 17/02/2022 14:11:40 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170639 15/02/2022 14:30:13 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170638 15/02/2022 14:25:00 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
170637 15/02/2022 14:24:07 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
170636 15/02/2022 14:21:15 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
170471 10/02/2022 16:27:36 tranduyanh123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170470 10/02/2022 16:25:25 tranduyanh123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170469 10/02/2022 16:24:28 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
170468 10/02/2022 16:23:58 tranduyanh123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170467 10/02/2022 16:22:54 tranduyanh123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170466 10/02/2022 16:13:18 ngotandat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170455 10/02/2022 14:38:47 tienhuynh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
170454 10/02/2022 14:29:25 tienhuynh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
170453 10/02/2022 14:28:16 tienhuynh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
168929 11/11/2021 12:23:16 phatcm321123 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168575 11/09/2021 18:07:34 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168574 11/09/2021 18:05:26 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
168573 11/09/2021 18:02:29 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
168572 11/09/2021 18:01:01 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
168571 11/09/2021 17:59:24 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
168570 11/09/2021 17:57:52 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168569 11/09/2021 17:52:34 nospro223 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
Trang  1 [2] 3 4 5
Back to Top