Các bài đã nộp của huyennguyen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176684 17/07/2023 21:14:54 huyennguyen mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
176671 17/07/2023 18:16:30 huyennguyen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
176670 17/07/2023 18:01:53 huyennguyen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
176669 17/07/2023 17:53:36 huyennguyen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
176668 17/07/2023 17:47:17 huyennguyen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
176667 17/07/2023 17:39:57 huyennguyen mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
176639 15/07/2023 16:40:58 huyennguyen TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
176595 13/07/2023 20:54:17 huyennguyen trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 7848 KB
176594 13/07/2023 20:04:57 huyennguyen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 156 ms 8108 KB
174859 11/12/2022 15:40:06 huyennguyen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Accepted 109 ms 1920 KB
174858 11/12/2022 15:37:34 huyennguyen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Wrong answer on test 11 109 ms 1892 KB
174857 11/12/2022 15:35:28 huyennguyen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174853 11/12/2022 15:11:57 huyennguyen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
173674 11/09/2022 19:18:25 huyennguyen BANMOI - Làm quen bạn mới GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
173673 11/09/2022 08:03:46 huyennguyen TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Accepted 656 ms 88632 KB
173672 11/09/2022 08:02:44 huyennguyen TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Runtime error on test 17 328 ms 41596 KB
173671 10/09/2022 22:19:36 huyennguyen LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 578 ms 63300 KB
173670 10/09/2022 20:02:24 huyennguyen DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 78 ms 4980 KB
173669 10/09/2022 19:58:30 huyennguyen DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 4964 KB
173668 10/09/2022 19:52:08 huyennguyen LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 390 ms 26540 KB
173667 10/09/2022 19:34:03 huyennguyen DISTANCE - Khoảng cách trên cây GNU C++11 Accepted 281 ms 30728 KB
173666 10/09/2022 19:30:05 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 28996 KB
173665 10/09/2022 19:29:37 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2836 KB
173664 10/09/2022 19:28:39 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
173663 10/09/2022 19:28:24 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
173614 29/08/2022 20:55:37 huyennguyen PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 3636 KB
173613 29/08/2022 20:54:22 huyennguyen PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173612 29/08/2022 20:43:34 huyennguyen PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
173611 29/08/2022 20:26:35 huyennguyen PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
173610 29/08/2022 17:03:18 huyennguyen PALINPART - Phân tích đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1132 KB
173609 29/08/2022 16:43:46 huyennguyen DOMINO - DOMINO GNU C++11 Accepted 15 ms 2664 KB
173608 29/08/2022 16:19:33 huyennguyen STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 31 ms 2644 KB
173595 27/08/2022 16:27:13 huyennguyen STONES - Vun sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
173582 26/08/2022 00:06:58 huyennguyen EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
173581 25/08/2022 22:43:01 huyennguyen EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2728 KB
173580 25/08/2022 22:16:40 huyennguyen EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2716 KB
173579 25/08/2022 22:09:14 huyennguyen EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2724 KB
173578 25/08/2022 20:13:32 huyennguyen COIN - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
173575 25/08/2022 18:48:50 huyennguyen garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Accepted 234 ms 26224 KB
173573 24/08/2022 23:09:22 huyennguyen MAP - Đưa người lên sao hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 10268 KB
173572 24/08/2022 22:05:05 huyennguyen LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 3088 KB
173571 24/08/2022 21:50:26 huyennguyen CABLE - Nối mạng máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
173570 24/08/2022 21:27:59 huyennguyen HCN - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
173569 24/08/2022 20:59:28 huyennguyen BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
173568 24/08/2022 20:49:11 huyennguyen BITONIC - Dãy hình nón GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173426 31/07/2022 23:21:25 huyennguyen horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 1936 KB
173425 31/07/2022 23:17:28 huyennguyen horse - Mã đi tuần GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1936 KB
173424 31/07/2022 17:40:06 huyennguyen ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
173423 31/07/2022 16:47:58 huyennguyen KSEQ - Dãy con GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
173422 31/07/2022 16:39:15 huyennguyen KSEQ - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
173421 31/07/2022 16:36:24 huyennguyen KSEQ - Dãy con GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
173355 24/07/2022 22:18:20 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
173354 24/07/2022 22:16:10 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 920 KB
173353 24/07/2022 22:15:52 huyennguyen STEPS - Leo bậc thang GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172169 19/05/2022 16:39:21 huyennguyen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Accepted 46 ms 9660 KB
172168 19/05/2022 16:22:21 huyennguyen FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 9660 KB
172167 19/05/2022 15:41:20 huyennguyen SECURITY - Bảo vệ GNU C++11 Accepted 921 ms 25308 KB
172166 19/05/2022 15:40:51 huyennguyen SECURITY - Bảo vệ GNU C++11 Runtime error on test 14 187 ms 5536 KB
172165 18/05/2022 21:57:20 huyennguyen MONORAIL - Tàu cao tốc GNU C++11 Accepted 31 ms 3356 KB
172164 18/05/2022 20:35:27 huyennguyen MONORAIL - Tàu cao tốc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
172163 18/05/2022 08:19:37 huyennguyen ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 46 ms 14328 KB
172162 18/05/2022 08:16:10 huyennguyen ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 920 KB
172161 18/05/2022 08:13:54 huyennguyen ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 920 KB
172160 18/05/2022 08:11:43 huyennguyen ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
172159 18/05/2022 08:11:32 huyennguyen ONEWAY - Đường một chiều GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172158 17/05/2022 15:37:12 huyennguyen MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 9 78 ms 9652 KB
172157 15/05/2022 14:48:58 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2632 KB
172156 15/05/2022 14:42:27 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2680 KB
172155 15/05/2022 14:41:00 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
172154 13/05/2022 18:43:07 huyennguyen GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++11 Accepted 843 ms 87576 KB
172153 13/05/2022 18:42:42 huyennguyen GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172152 13/05/2022 16:30:34 huyennguyen GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++11 Wrong answer on test 4 859 ms 86884 KB
172151 13/05/2022 16:13:12 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++11 Accepted 578 ms 77668 KB
172150 13/05/2022 16:12:55 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172148 12/05/2022 18:18:46 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2640 KB
172147 12/05/2022 18:17:49 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Wrong answer on test 10 171 ms 73260 KB
172146 12/05/2022 18:16:28 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++11 Wrong answer on test 10 187 ms 73104 KB
172145 12/05/2022 18:16:09 huyennguyen HIERARCHY - Phân cấp thứ bậc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172144 11/05/2022 22:05:20 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 12 156 ms 72928 KB
172143 11/05/2022 22:02:21 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++11 Wrong answer on test 12 171 ms 72904 KB
172142 11/05/2022 19:28:02 huyennguyen XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 218 ms 5824 KB
172141 11/05/2022 19:27:17 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++11 Runtime error on test 6 171 ms 73132 KB
172140 11/05/2022 19:27:00 huyennguyen COMNET - Truyền tin GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
172139 11/05/2022 14:45:09 huyennguyen XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
172138 11/05/2022 14:44:47 huyennguyen XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170502 12/02/2022 11:10:17 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
170501 12/02/2022 09:56:03 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
170500 12/02/2022 09:55:15 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
170497 12/02/2022 09:29:01 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 920 KB
170496 12/02/2022 09:27:19 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 952 KB
170495 12/02/2022 09:24:32 huyennguyen BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
170043 09/01/2022 11:04:52 huyennguyen BANMOI - Làm quen bạn mới GNU C++11 Not Yet 0 ms 0 KB
170042 08/01/2022 21:18:01 huyennguyen LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 484 ms 39248 KB
170041 08/01/2022 21:13:29 huyennguyen LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 953 ms 17152 KB
170040 08/01/2022 21:12:41 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 20548 KB
170039 08/01/2022 21:11:11 huyennguyen LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 33888 KB
170038 08/01/2022 21:07:58 huyennguyen LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
170036 08/01/2022 16:55:31 huyennguyen LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 4940 KB
170035 08/01/2022 16:54:52 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 4952 KB
170033 08/01/2022 16:52:56 huyennguyen LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 4948 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top