Các bài đã nộp của mvsaforever123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167993 14/04/2021 23:04:15 mvsaforever123 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2476 KB
167991 13/04/2021 22:46:44 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
167990 13/04/2021 22:46:14 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167989 13/04/2021 22:08:32 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2524 KB
167988 13/04/2021 22:00:07 mvsaforever123 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167986 12/04/2021 20:27:33 mvsaforever123 mazemaze - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
167983 12/04/2021 15:11:35 mvsaforever123 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167956 12/04/2021 09:34:16 mvsaforever123 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 656 ms 4436 KB
167940 09/04/2021 20:44:58 mvsaforever123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167930 08/04/2021 19:52:10 mvsaforever123 YENNGUA - Phần tử yên ngựa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
167926 07/04/2021 20:08:56 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
167923 04/04/2021 22:32:09 mvsaforever123 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 964 KB
167922 04/04/2021 22:31:16 mvsaforever123 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
167921 04/04/2021 22:25:36 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
167920 04/04/2021 22:16:13 mvsaforever123 COIN - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167919 04/04/2021 21:20:29 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1064 KB
167918 04/04/2021 21:18:54 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167917 04/04/2021 21:14:55 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167916 04/04/2021 20:58:27 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167915 04/04/2021 20:45:42 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1048 KB
167914 04/04/2021 10:00:25 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 852 KB
167913 04/04/2021 09:59:16 mvsaforever123 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 852 KB
167912 03/04/2021 10:41:05 mvsaforever123 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167901 03/04/2021 09:39:01 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
167892 03/04/2021 09:15:58 mvsaforever123 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1896 KB
167890 02/04/2021 23:14:06 mvsaforever123 COIN - Đổi tiền GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2496 KB
167889 02/04/2021 23:05:38 mvsaforever123 COIN - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1048 KB
167888 02/04/2021 23:03:06 mvsaforever123 COIN - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
167887 02/04/2021 22:56:05 mvsaforever123 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1860 KB
167886 02/04/2021 22:54:04 mvsaforever123 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1064 KB
167885 02/04/2021 22:47:02 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1032 KB
167884 02/04/2021 22:42:51 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
167883 02/04/2021 22:41:32 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 804 KB
167882 02/04/2021 22:39:05 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1900 KB
167881 02/04/2021 22:38:03 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
167880 02/04/2021 22:36:35 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
167878 02/04/2021 21:16:57 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1048 KB
167877 31/03/2021 16:25:49 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167876 31/03/2021 16:25:15 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
167875 31/03/2021 16:20:36 mvsaforever123 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
167871 31/03/2021 15:51:14 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
167870 31/03/2021 15:46:14 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1092 KB
167869 31/03/2021 15:44:29 mvsaforever123 KSEQ - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1076 KB
167716 20/03/2021 09:52:41 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 904 KB
167713 20/03/2021 09:51:13 mvsaforever123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 904 KB
167675 09/03/2021 16:26:02 mvsaforever123 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 9148 KB
167648 09/03/2021 16:02:32 mvsaforever123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
167647 09/03/2021 16:01:54 mvsaforever123 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
167592 08/03/2021 16:22:39 mvsaforever123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167312 25/01/2021 10:46:18 mvsaforever123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 3612 KB
167298 25/01/2021 09:59:14 mvsaforever123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
167293 25/01/2021 09:53:26 mvsaforever123 HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
167132 18/01/2021 14:20:40 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 2578 ms 1796 KB
167130 18/01/2021 14:19:28 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 6109 ms 13160 KB
167126 18/01/2021 14:16:09 mvsaforever123 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 156 ms 60020 KB
167106 18/01/2021 09:07:09 mvsaforever123 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Time limit exceed on test 17 1109 ms 9076 KB
167105 18/01/2021 09:06:41 mvsaforever123 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 8916 KB
166992 13/01/2021 22:31:43 mvsaforever123 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
166991 13/01/2021 22:31:03 mvsaforever123 BRIDGE - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166966 13/01/2021 08:30:04 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1046 ms 2500 KB
166960 13/01/2021 08:27:19 mvsaforever123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
166948 13/01/2021 08:19:34 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1844 KB
166945 13/01/2021 08:17:01 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 2 234 ms 1844 KB
166941 13/01/2021 08:14:36 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
166925 13/01/2021 08:03:17 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
166917 13/01/2021 07:58:28 mvsaforever123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
166895 13/01/2021 07:43:03 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 2512 KB
166892 12/01/2021 23:11:35 mvsaforever123 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
166891 12/01/2021 23:10:13 mvsaforever123 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
166881 12/01/2021 21:42:52 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 1848 KB
166880 12/01/2021 21:40:15 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 1840 KB
166879 12/01/2021 21:26:04 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 1840 KB
166878 12/01/2021 21:24:00 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1093 ms 1840 KB
166877 12/01/2021 21:23:24 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1093 ms 5780 KB
166876 12/01/2021 21:21:32 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 5436 KB
166875 12/01/2021 21:18:51 mvsaforever123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1062 ms 1840 KB
166718 06/01/2021 20:45:50 mvsaforever123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
166601 04/01/2021 23:27:55 mvsaforever123 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
166600 04/01/2021 23:26:39 mvsaforever123 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
166595 04/01/2021 22:08:05 mvsaforever123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
166591 04/01/2021 21:47:41 mvsaforever123 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1040 KB
166578 04/01/2021 20:51:01 mvsaforever123 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
166577 04/01/2021 20:37:40 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166575 04/01/2021 20:33:40 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2444 KB
166571 04/01/2021 20:29:24 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2448 KB
166552 03/01/2021 22:25:15 mvsaforever123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166551 03/01/2021 22:21:00 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 2472 KB
166550 03/01/2021 22:16:31 mvsaforever123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2472 KB
166518 03/01/2021 19:44:27 mvsaforever123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
166494 03/01/2021 17:27:26 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
166492 03/01/2021 17:25:46 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2460 KB
166491 03/01/2021 17:19:47 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166490 03/01/2021 17:19:20 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2460 KB
166488 03/01/2021 17:14:45 mvsaforever123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166410 30/12/2020 08:42:10 mvsaforever123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1012 KB
166408 30/12/2020 08:36:32 mvsaforever123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 800 KB
166407 30/12/2020 08:32:58 mvsaforever123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1012 KB
166406 30/12/2020 08:25:00 mvsaforever123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
166405 30/12/2020 08:22:59 mvsaforever123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
166398 30/12/2020 08:02:29 mvsaforever123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1032 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top