Các bài giải được của abcxyz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176077 07/06/2023 19:54:28 abcxyz COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
175399 14/02/2023 21:30:28 abcxyz COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 578 ms 6536 KB
175276 01/02/2023 14:20:47 abcxyz TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 218 ms 3340 KB
175269 31/01/2023 19:15:52 abcxyz tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
175260 30/01/2023 22:33:00 abcxyz GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
175257 30/01/2023 21:57:40 abcxyz VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175224 26/01/2023 10:35:20 abcxyz CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175177 19/01/2023 20:43:58 abcxyz WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175175 19/01/2023 20:42:44 abcxyz SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175033 04/01/2023 18:40:19 abcxyz POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
174925 15/12/2022 11:15:17 abcxyz SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174796 03/12/2022 20:57:36 abcxyz FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174789 02/12/2022 21:14:30 abcxyz SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174759 01/12/2022 12:36:08 abcxyz PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174556 13/11/2022 22:09:17 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
174511 12/11/2022 20:40:40 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
Back to Top