Các bài đã nộp của abcxyz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
176077 07/06/2023 19:54:28 abcxyz COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176025 29/05/2023 09:55:16 abcxyz CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2512 KB
175543 23/03/2023 20:07:43 abcxyz SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
175465 01/03/2023 19:46:10 abcxyz OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 2976 KB
175464 01/03/2023 19:43:28 abcxyz OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175463 01/03/2023 19:42:50 abcxyz OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175399 14/02/2023 21:30:28 abcxyz COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 578 ms 6536 KB
175276 01/02/2023 14:20:47 abcxyz TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 218 ms 3340 KB
175275 01/02/2023 14:17:24 abcxyz TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175269 31/01/2023 19:15:52 abcxyz tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
175260 30/01/2023 22:33:00 abcxyz GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
175258 30/01/2023 22:17:54 abcxyz tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
175257 30/01/2023 21:57:40 abcxyz VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175226 26/01/2023 10:51:32 abcxyz ROBOT - ROBOT GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175224 26/01/2023 10:35:20 abcxyz CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175179 19/01/2023 21:12:36 abcxyz DELX - Xóa ký tự GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
175178 19/01/2023 21:09:58 abcxyz DELX - Xóa ký tự GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
175177 19/01/2023 20:43:58 abcxyz WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175176 19/01/2023 20:43:14 abcxyz WORDS - Đếm từ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175175 19/01/2023 20:42:44 abcxyz SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175033 04/01/2023 18:40:19 abcxyz POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
175026 04/01/2023 11:55:39 abcxyz POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
174925 15/12/2022 11:15:17 abcxyz SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174924 15/12/2022 11:02:51 abcxyz SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174796 03/12/2022 20:57:36 abcxyz FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174791 02/12/2022 21:45:19 abcxyz PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2572 KB
174789 02/12/2022 21:14:30 abcxyz SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174784 02/12/2022 21:02:55 abcxyz GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174759 01/12/2022 12:36:08 abcxyz PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174756 30/11/2022 22:18:59 abcxyz BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1884 KB
174755 30/11/2022 22:18:48 abcxyz BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1884 KB
174754 30/11/2022 21:47:47 abcxyz BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1884 KB
174731 29/11/2022 23:00:00 abcxyz SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1120 KB
174556 13/11/2022 22:09:17 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
174531 13/11/2022 12:25:18 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174530 13/11/2022 12:24:14 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
174529 13/11/2022 12:16:53 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174528 13/11/2022 12:15:03 abcxyz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
174511 12/11/2022 20:40:40 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174510 12/11/2022 20:36:39 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
174509 12/11/2022 20:35:57 abcxyz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
Back to Top