Các bài đã nộp của nguyen1004
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
171988 16/04/2022 14:18:13 nguyen1004 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 4188 KB
171983 16/04/2022 07:22:11 nguyen1004 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
171972 16/04/2022 06:44:17 nguyen1004 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
171889 14/04/2022 13:58:28 nguyen1004 WORDS - Đếm từ GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2884 KB
171888 14/04/2022 13:48:35 nguyen1004 WORDS - Đếm từ GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 3332 KB
171872 13/04/2022 08:22:55 nguyen1004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2676 KB
171871 13/04/2022 08:21:35 nguyen1004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 500 ms 2672 KB
171869 13/04/2022 07:50:06 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 203 ms 7184 KB
171867 13/04/2022 07:36:28 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1015 ms 9536 KB
171865 13/04/2022 07:29:34 nguyen1004 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2600 KB
171831 12/04/2022 10:23:35 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
171827 12/04/2022 09:18:04 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2028 KB
171826 12/04/2022 09:16:16 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2000 KB
171824 12/04/2022 08:58:31 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 9572 KB
171822 12/04/2022 08:44:20 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1015 ms 9500 KB
171821 12/04/2022 08:30:47 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2028 KB
171820 12/04/2022 08:19:57 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 10468 KB
171819 12/04/2022 08:17:49 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 9712 KB
171818 12/04/2022 08:13:15 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2048 KB
171817 12/04/2022 08:12:18 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2012 KB
171815 12/04/2022 08:10:26 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2012 KB
171812 11/04/2022 23:40:43 nguyen1004 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 6492 KB
171795 09/04/2022 07:35:39 nguyen1004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
171794 09/04/2022 07:34:04 nguyen1004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1100 KB
171793 09/04/2022 07:26:41 nguyen1004 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1100 KB
171780 08/04/2022 08:38:21 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
171779 08/04/2022 08:37:55 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171778 08/04/2022 08:37:33 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171777 08/04/2022 08:28:56 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1156 KB
171776 08/04/2022 08:28:38 nguyen1004 FINDX - Tìm vị trí Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1296 KB
171697 06/04/2022 08:15:01 nguyen1004 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171695 06/04/2022 07:50:36 nguyen1004 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2596 KB
171673 05/04/2022 09:59:59 nguyen1004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
171669 05/04/2022 09:01:59 nguyen1004 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 78 ms 2596 KB
171665 05/04/2022 08:23:15 nguyen1004 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 140 ms 2616 KB
171663 05/04/2022 08:18:28 nguyen1004 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
171654 05/04/2022 07:31:20 nguyen1004 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2600 KB
171650 05/04/2022 07:01:09 nguyen1004 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 578 ms 4536 KB
171640 04/04/2022 20:59:27 nguyen1004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
171638 04/04/2022 20:51:49 nguyen1004 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171637 04/04/2022 20:32:48 nguyen1004 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171636 04/04/2022 20:03:59 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 2584 KB
171635 04/04/2022 19:53:03 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 9 218 ms 2580 KB
171634 04/04/2022 19:49:30 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
171633 04/04/2022 19:41:03 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1096 KB
171632 04/04/2022 19:38:29 nguyen1004 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
171631 04/04/2022 16:21:24 nguyen1004 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3046 ms 40956 KB
171630 04/04/2022 16:09:56 nguyen1004 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3062 ms 2084 KB
171629 04/04/2022 16:05:24 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 437 ms 40948 KB
171620 04/04/2022 09:35:04 nguyen1004 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2652 KB
171619 04/04/2022 09:30:38 nguyen1004 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2632 KB
171609 04/04/2022 07:46:45 nguyen1004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
171604 03/04/2022 16:09:47 nguyen1004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171603 03/04/2022 16:06:17 nguyen1004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171602 03/04/2022 16:01:26 nguyen1004 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171586 02/04/2022 16:30:21 nguyen1004 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171585 02/04/2022 16:29:55 nguyen1004 mazemaze - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
171580 02/04/2022 14:53:37 nguyen1004 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 1900 KB
171567 01/04/2022 14:28:32 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
171566 01/04/2022 14:05:12 nguyen1004 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 484 ms 1900 KB
171561 01/04/2022 13:59:42 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1892 KB
171548 01/04/2022 08:43:30 nguyen1004 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 171 ms 1896 KB
171530 31/03/2022 15:37:14 nguyen1004 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171521 31/03/2022 15:02:49 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
171520 31/03/2022 15:00:31 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171519 31/03/2022 14:59:15 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171518 31/03/2022 14:58:33 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171517 31/03/2022 14:50:41 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1888 KB
171516 31/03/2022 14:30:49 nguyen1004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171515 31/03/2022 14:29:32 nguyen1004 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171513 31/03/2022 14:16:41 nguyen1004 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
171512 30/03/2022 20:43:24 nguyen1004 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1892 KB
171511 30/03/2022 20:16:18 nguyen1004 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4093 ms 1880 KB
171498 29/03/2022 15:42:38 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
171497 29/03/2022 15:42:06 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2880 KB
171496 29/03/2022 15:33:51 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2548 KB
171495 29/03/2022 15:21:25 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2548 KB
171494 29/03/2022 15:17:27 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2548 KB
171490 29/03/2022 15:07:25 nguyen1004 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2548 KB
171475 29/03/2022 14:08:14 nguyen1004 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
171474 29/03/2022 13:11:59 nguyen1004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
171449 27/03/2022 09:26:44 nguyen1004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2540 KB
171448 27/03/2022 09:19:52 nguyen1004 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2544 KB
171447 26/03/2022 21:50:10 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2576 KB
171446 26/03/2022 21:37:56 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2576 KB
171445 26/03/2022 21:31:21 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2576 KB
171444 26/03/2022 21:28:05 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2572 KB
171443 26/03/2022 21:06:27 nguyen1004 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1046 ms 2576 KB
171439 26/03/2022 16:36:08 nguyen1004 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
171438 26/03/2022 16:34:02 nguyen1004 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
171436 26/03/2022 15:56:02 nguyen1004 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2584 KB
171435 26/03/2022 15:33:55 nguyen1004 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
171434 26/03/2022 15:30:40 nguyen1004 tn - Trực nhật GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 2544 KB
171433 26/03/2022 15:22:45 nguyen1004 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 2592 KB
171432 26/03/2022 15:15:06 nguyen1004 tn - Trực nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171428 25/03/2022 19:42:12 nguyen1004 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171423 25/03/2022 11:07:59 nguyen1004 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
171422 25/03/2022 10:31:12 nguyen1004 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 4140 KB
171421 24/03/2022 16:46:50 nguyen1004 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
171420 24/03/2022 16:45:11 nguyen1004 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top