Các bài giải được của thaingochan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167186 19/01/2021 14:42:26 thaingochan FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
167071 16/01/2021 16:17:30 thaingochan VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
167069 16/01/2021 15:35:40 thaingochan UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
166783 07/01/2021 16:17:56 thaingochan TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
166773 07/01/2021 15:52:39 thaingochan SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
166768 07/01/2021 15:37:31 thaingochan GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
166696 06/01/2021 14:41:35 thaingochan SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166660 05/01/2021 16:48:45 thaingochan SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
166655 05/01/2021 16:24:13 thaingochan NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
164979 10/12/2020 15:40:29 thaingochan HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
164971 10/12/2020 14:45:57 thaingochan KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164764 08/12/2020 15:03:54 thaingochan TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164598 05/12/2020 12:20:33 thaingochan HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
164329 01/12/2020 14:23:32 thaingochan DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
163974 26/11/2020 16:23:02 thaingochan HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163892 26/11/2020 15:03:24 thaingochan 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163840 26/11/2020 14:39:54 thaingochan CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163654 24/11/2020 16:35:42 thaingochan trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163648 24/11/2020 16:12:20 thaingochan TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163647 24/11/2020 16:09:59 thaingochan SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
Back to Top