Các bài giải được của minhnotzbutgenz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
172115 03/05/2022 16:34:19 minhnotzbutgenz NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
172110 03/05/2022 15:37:42 minhnotzbutgenz PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
172063 28/04/2022 15:56:56 minhnotzbutgenz OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
172060 26/04/2022 15:47:43 minhnotzbutgenz COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
172057 26/04/2022 15:31:59 minhnotzbutgenz QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
171998 19/04/2022 15:30:26 minhnotzbutgenz QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
171896 14/04/2022 15:54:07 minhnotzbutgenz MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171895 14/04/2022 15:53:01 minhnotzbutgenz MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171893 14/04/2022 14:45:14 minhnotzbutgenz MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171875 13/04/2022 15:38:03 minhnotzbutgenz VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171843 12/04/2022 15:17:02 minhnotzbutgenz SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
171834 12/04/2022 14:17:31 minhnotzbutgenz HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171743 07/04/2022 15:03:55 minhnotzbutgenz VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171684 05/04/2022 15:34:29 minhnotzbutgenz COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
171502 29/03/2022 16:23:43 minhnotzbutgenz HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
171485 29/03/2022 14:27:24 minhnotzbutgenz HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
171302 10/03/2022 16:38:11 minhnotzbutgenz TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171301 10/03/2022 16:11:53 minhnotzbutgenz KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171294 10/03/2022 15:13:05 minhnotzbutgenz DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171284 10/03/2022 14:03:43 minhnotzbutgenz HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171242 03/03/2022 15:36:52 minhnotzbutgenz SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171218 03/03/2022 13:52:45 minhnotzbutgenz 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171197 01/03/2022 16:11:47 minhnotzbutgenz CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171196 01/03/2022 16:10:19 minhnotzbutgenz CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
171194 01/03/2022 15:42:43 minhnotzbutgenz trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
171185 01/03/2022 14:48:12 minhnotzbutgenz TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top