Các bài đã nộp của tuanpham2604
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175434 23/02/2023 15:28:08 tuanpham2604 HCN - Các hình chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174682 23/11/2022 18:43:45 tuanpham2604 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1180 KB
174681 23/11/2022 18:41:23 tuanpham2604 TONG - Tổng A + B Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1036 KB
174680 23/11/2022 18:40:57 tuanpham2604 TONG - Tổng A + B GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174648 18/11/2022 21:28:33 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
174647 18/11/2022 21:26:07 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174646 18/11/2022 21:14:10 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
174645 18/11/2022 21:12:51 tuanpham2604 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174387 08/11/2022 18:11:14 tuanpham2604 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
174386 08/11/2022 17:08:48 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
174385 08/11/2022 16:56:48 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2584 KB
174384 08/11/2022 16:49:10 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
174383 08/11/2022 16:48:44 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
174382 08/11/2022 16:22:09 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 2588 KB
174364 08/11/2022 15:35:46 tuanpham2604 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2780 KB
174355 08/11/2022 08:42:25 tuanpham2604 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
174343 05/11/2022 08:35:50 tuanpham2604 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
174342 05/11/2022 08:19:09 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 6 281 ms 2740 KB
174341 05/11/2022 08:13:38 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Memory limit exceed on test 2 906 ms 134308 KB
174334 02/11/2022 15:45:24 tuanpham2604 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2620 KB
174179 22/10/2022 08:49:18 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 1984 ms 10376 KB
174178 22/10/2022 08:40:06 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2015 ms 10376 KB
173662 10/09/2022 16:34:02 tuanpham2604 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Runtime error on test 3 62 ms 11640 KB
173661 10/09/2022 16:21:31 tuanpham2604 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173660 10/09/2022 16:01:39 tuanpham2604 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2652 KB
173659 10/09/2022 15:58:17 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
173650 03/09/2022 19:00:27 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1904 KB
173645 02/09/2022 18:30:29 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
173644 02/09/2022 18:28:59 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
173643 02/09/2022 18:21:47 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
173642 02/09/2022 18:11:12 tuanpham2604 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
173641 02/09/2022 17:59:41 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1904 KB
173640 02/09/2022 17:54:55 tuanpham2604 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
173605 28/08/2022 14:23:59 tuanpham2604 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2700 KB
173576 25/08/2022 19:43:59 tuanpham2604 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173557 24/08/2022 00:42:13 tuanpham2604 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1132 KB
173453 05/08/2022 10:28:25 tuanpham2604 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
173452 05/08/2022 10:25:31 tuanpham2604 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173451 05/08/2022 10:19:00 tuanpham2604 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173449 04/08/2022 09:35:28 tuanpham2604 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173428 02/08/2022 07:43:25 tuanpham2604 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
173412 29/07/2022 21:00:25 tuanpham2604 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
171877 13/04/2022 17:57:01 tuanpham2604 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2515 ms 9764 KB
171876 13/04/2022 16:42:15 tuanpham2604 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
171874 13/04/2022 10:32:38 tuanpham2604 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 2652 KB
171873 13/04/2022 09:29:35 tuanpham2604 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2656 KB
171870 13/04/2022 08:05:49 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 484 ms 2668 KB
171868 13/04/2022 07:48:27 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Accepted 218 ms 7080 KB
171866 13/04/2022 07:29:50 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
171863 13/04/2022 07:17:20 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2604 KB
171832 12/04/2022 10:43:50 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1031 ms 12432 KB
171830 12/04/2022 10:17:30 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++11 Memory limit exceed on test 7 562 ms 161776 KB
171829 12/04/2022 10:16:37 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171828 12/04/2022 10:15:15 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171825 12/04/2022 09:12:17 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2012 KB
171823 12/04/2022 08:57:39 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Time limit exceed on test 10 1062 ms 9168 KB
171816 12/04/2022 08:10:42 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2040 KB
171813 12/04/2022 08:00:42 tuanpham2604 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2036 KB
171783 08/04/2022 08:51:25 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
171782 08/04/2022 08:49:48 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171781 08/04/2022 08:47:16 tuanpham2604 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
171769 08/04/2022 07:48:09 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2600 KB
171726 07/04/2022 08:55:06 tuanpham2604 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171704 06/04/2022 15:50:38 tuanpham2604 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2596 KB
171703 06/04/2022 15:43:05 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
171702 06/04/2022 15:32:53 tuanpham2604 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 234 ms 9732 KB
171701 06/04/2022 09:49:47 tuanpham2604 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
171699 06/04/2022 08:20:03 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
171698 06/04/2022 08:16:09 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1100 KB
171676 05/04/2022 14:20:00 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 888 KB
171668 05/04/2022 08:57:27 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1108 KB
171667 05/04/2022 08:43:41 tuanpham2604 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
171662 05/04/2022 08:13:22 tuanpham2604 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 2600 KB
171660 05/04/2022 08:03:47 tuanpham2604 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 250 ms 9724 KB
171658 05/04/2022 08:00:08 tuanpham2604 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 234 ms 9724 KB
171656 05/04/2022 07:34:14 tuanpham2604 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 20 15 ms 1928 KB
171646 04/04/2022 22:05:05 tuanpham2604 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 578 ms 3748 KB
171642 04/04/2022 21:19:06 tuanpham2604 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171641 04/04/2022 21:14:10 tuanpham2604 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171639 04/04/2022 20:58:03 tuanpham2604 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
171623 04/04/2022 10:59:37 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1096 KB
171617 04/04/2022 08:30:33 tuanpham2604 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
171612 04/04/2022 07:55:14 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2580 KB
171610 04/04/2022 07:51:27 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2580 KB
171608 04/04/2022 07:46:10 tuanpham2604 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
171601 03/04/2022 15:32:13 tuanpham2604 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171599 02/04/2022 23:04:52 tuanpham2604 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
171597 02/04/2022 22:51:12 tuanpham2604 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171596 02/04/2022 22:09:56 tuanpham2604 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2580 KB
171578 01/04/2022 15:23:29 tuanpham2604 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1080 KB
171557 01/04/2022 10:19:40 tuanpham2604 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 140 ms 2588 KB
171556 01/04/2022 10:15:47 tuanpham2604 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
171555 01/04/2022 10:12:49 tuanpham2604 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
171554 01/04/2022 10:04:50 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2632 KB
171553 01/04/2022 10:03:03 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1531 ms 12448 KB
171552 01/04/2022 10:01:39 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1080 KB
171551 01/04/2022 09:58:55 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
171550 01/04/2022 09:55:27 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
171549 01/04/2022 09:52:11 tuanpham2604 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1546 ms 12388 KB
171538 31/03/2022 18:11:56 tuanpham2604 BULLS - Xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top