Các bài đã nộp của Nthuong
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
165940 13/12/2020 20:35:10 Nthuong PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 156 ms 1876 KB
165938 13/12/2020 20:30:26 Nthuong PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 9 1093 ms 1892 KB
164964 10/12/2020 14:32:10 Nthuong COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 937 ms 6768 KB
164947 09/12/2020 21:23:11 Nthuong COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 3062 ms 1876 KB
164944 09/12/2020 20:57:51 Nthuong SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
164942 09/12/2020 20:42:27 Nthuong CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164939 09/12/2020 20:20:09 Nthuong NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164938 09/12/2020 19:57:47 Nthuong REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
164932 09/12/2020 16:58:43 Nthuong NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164930 09/12/2020 16:28:23 Nthuong BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164929 09/12/2020 16:27:30 Nthuong BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1024 KB
164927 09/12/2020 16:19:47 Nthuong DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
164924 09/12/2020 16:12:05 Nthuong WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164923 09/12/2020 16:10:11 Nthuong WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
164919 09/12/2020 15:34:16 Nthuong XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164917 09/12/2020 15:29:23 Nthuong SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164911 09/12/2020 15:17:25 Nthuong BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164905 09/12/2020 14:53:08 Nthuong BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1004 KB
164902 09/12/2020 14:31:37 Nthuong FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164901 09/12/2020 14:18:34 Nthuong FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
164597 04/12/2020 21:58:04 Nthuong SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
164593 04/12/2020 21:29:51 Nthuong SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
164592 04/12/2020 21:29:04 Nthuong SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1008 KB
164589 04/12/2020 21:19:17 Nthuong SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1008 KB
164583 04/12/2020 21:08:07 Nthuong SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 5 1078 ms 2484 KB
164418 01/12/2020 15:36:14 Nthuong ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163521 17/11/2020 17:12:37 Nthuong COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 31 ms 888 KB
163518 17/11/2020 17:08:45 Nthuong COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 888 KB
163516 17/11/2020 16:44:50 Nthuong CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
163513 17/11/2020 16:06:47 Nthuong POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
163512 17/11/2020 16:05:03 Nthuong POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
163506 17/11/2020 15:45:17 Nthuong POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
163505 17/11/2020 15:43:52 Nthuong POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1108 KB
163504 17/11/2020 15:42:32 Nthuong POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
163501 17/11/2020 14:54:45 Nthuong TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
163409 11/11/2020 21:53:29 Nthuong NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163407 11/11/2020 21:51:25 Nthuong NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 892 KB
163406 11/11/2020 21:50:31 Nthuong NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1032 KB
163405 11/11/2020 21:44:47 Nthuong NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
163402 11/11/2020 21:32:38 Nthuong SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top