Các bài giải được của lehung090205
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167645 09/03/2021 15:52:33 lehung090205 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2832 KB
164429 01/12/2020 15:58:28 lehung090205 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164428 01/12/2020 15:57:35 lehung090205 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164420 01/12/2020 15:38:27 lehung090205 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164419 01/12/2020 15:37:39 lehung090205 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163909 26/11/2020 15:20:46 lehung090205 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163885 26/11/2020 14:59:01 lehung090205 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163688 25/11/2020 14:26:15 lehung090205 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160500 18/09/2020 15:50:15 lehung090205 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
160320 18/09/2020 14:24:17 lehung090205 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
160174 16/09/2020 14:57:54 lehung090205 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160061 16/09/2020 08:44:49 lehung090205 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159968 16/09/2020 08:05:11 lehung090205 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159941 16/09/2020 07:53:27 lehung090205 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159786 14/09/2020 09:50:39 lehung090205 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
159596 10/09/2020 09:51:59 lehung090205 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159539 10/09/2020 09:26:58 lehung090205 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159509 10/09/2020 08:03:18 lehung090205 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159362 09/09/2020 21:20:52 lehung090205 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
159360 09/09/2020 21:20:23 lehung090205 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159359 09/09/2020 21:19:40 lehung090205 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
Back to Top