Các bài đã nộp của buidaongocmai
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175373 12/02/2023 09:24:05 buidaongocmai KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
174954 19/12/2022 16:16:22 buidaongocmai PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
174946 15/12/2022 15:44:39 buidaongocmai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
174944 15/12/2022 14:54:19 buidaongocmai BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
174942 15/12/2022 14:44:23 buidaongocmai BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1108 KB
168883 16/10/2021 16:13:05 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
168881 16/10/2021 16:09:42 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168880 16/10/2021 16:00:01 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168879 16/10/2021 15:52:28 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168878 16/10/2021 15:22:46 buidaongocmai HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168877 16/10/2021 15:02:44 buidaongocmai ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
168875 16/10/2021 14:57:26 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
168874 16/10/2021 14:54:42 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
168873 16/10/2021 14:52:42 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1876 KB
168871 16/10/2021 14:46:40 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1872 KB
168869 16/10/2021 14:42:48 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1876 KB
168868 16/10/2021 14:40:29 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1872 KB
168863 13/10/2021 16:52:40 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1940 KB
168862 13/10/2021 16:51:04 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1928 KB
168861 13/10/2021 16:50:24 buidaongocmai ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1924 KB
168857 13/10/2021 16:04:36 buidaongocmai SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
168844 10/10/2021 21:38:44 buidaongocmai PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
168843 10/10/2021 21:37:24 buidaongocmai PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
168842 10/10/2021 21:36:00 buidaongocmai PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168841 10/10/2021 21:23:17 buidaongocmai PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
168840 10/10/2021 20:28:32 buidaongocmai UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168821 05/10/2021 15:41:32 buidaongocmai SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168816 05/10/2021 14:55:05 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168814 05/10/2021 14:43:18 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1136 KB
168809 05/10/2021 14:26:18 buidaongocmai SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
168807 05/10/2021 14:21:17 buidaongocmai SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
168803 04/10/2021 15:50:23 buidaongocmai SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
168801 04/10/2021 15:35:35 buidaongocmai BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
168800 04/10/2021 15:31:19 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1876 KB
168799 04/10/2021 15:26:34 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1876 KB
168798 04/10/2021 15:25:21 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168797 04/10/2021 15:24:03 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168795 04/10/2021 15:22:35 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168794 04/10/2021 15:21:49 buidaongocmai SODEP - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168742 30/09/2021 16:43:37 buidaongocmai SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168741 30/09/2021 16:43:03 buidaongocmai SOPHONGPHU - Số phong phú Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
168737 30/09/2021 16:12:23 buidaongocmai DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168732 30/09/2021 15:32:18 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
168725 30/09/2021 15:18:46 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 8 1046 ms 1872 KB
168722 30/09/2021 14:57:11 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
168720 30/09/2021 14:56:16 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
168719 30/09/2021 14:54:10 buidaongocmai NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
168703 29/09/2021 15:32:25 buidaongocmai GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168702 29/09/2021 15:27:38 buidaongocmai GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
168631 18/09/2021 14:37:54 buidaongocmai HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168546 09/09/2021 20:35:31 buidaongocmai CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
168541 08/09/2021 16:25:13 buidaongocmai SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
168540 08/09/2021 16:23:24 buidaongocmai SONGUYEN - Số nguyên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
168538 08/09/2021 15:49:11 buidaongocmai 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168534 08/09/2021 15:19:44 buidaongocmai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168533 08/09/2021 15:17:13 buidaongocmai trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
168514 07/09/2021 16:53:43 buidaongocmai TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
Back to Top