Các bài giải được của SonTrauu
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
162967 26/10/2020 21:54:17 SonTrauu SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
162210 15/10/2020 17:17:00 SonTrauu SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162209 15/10/2020 17:13:47 SonTrauu NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
162208 15/10/2020 17:13:13 SonTrauu KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
162205 15/10/2020 17:11:36 SonTrauu UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162203 15/10/2020 17:08:38 SonTrauu RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162202 15/10/2020 17:07:10 SonTrauu HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
162201 15/10/2020 17:05:06 SonTrauu HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162198 15/10/2020 16:57:55 SonTrauu SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162195 15/10/2020 16:49:09 SonTrauu DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162191 15/10/2020 15:27:32 SonTrauu ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162190 15/10/2020 15:23:46 SonTrauu SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162189 15/10/2020 15:15:08 SonTrauu SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162188 15/10/2020 15:14:06 SonTrauu PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
162174 15/10/2020 14:48:31 SonTrauu NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161856 12/10/2020 22:12:45 SonTrauu OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161853 12/10/2020 22:05:22 SonTrauu SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161852 12/10/2020 22:04:46 SonTrauu COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161850 12/10/2020 22:02:48 SonTrauu SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 468 ms 2536 KB
161847 12/10/2020 22:00:32 SonTrauu NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161841 12/10/2020 21:52:47 SonTrauu DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161840 12/10/2020 21:48:31 SonTrauu MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
161839 12/10/2020 21:47:35 SonTrauu LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2984 KB
161006 24/09/2020 22:22:14 SonTrauu FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161003 24/09/2020 22:19:19 SonTrauu PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top