Các bài giải được của nvhtptmcmc
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168580 12/09/2021 21:38:51 nvhtptmcmc HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168500 01/09/2021 23:41:49 nvhtptmcmc PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 750 ms 2600 KB
168496 01/09/2021 23:26:33 nvhtptmcmc PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 312 ms 2572 KB
168495 01/09/2021 22:41:19 nvhtptmcmc GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
168494 01/09/2021 21:38:41 nvhtptmcmc BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
168493 01/09/2021 20:06:10 nvhtptmcmc SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168492 01/09/2021 18:11:51 nvhtptmcmc SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
168491 31/08/2021 23:36:08 nvhtptmcmc FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168490 31/08/2021 21:47:17 nvhtptmcmc NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
168488 30/08/2021 22:50:11 nvhtptmcmc DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
168485 30/08/2021 21:08:58 nvhtptmcmc UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
168482 30/08/2021 09:50:22 nvhtptmcmc NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
168476 29/08/2021 23:39:45 nvhtptmcmc SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168473 29/08/2021 21:13:21 nvhtptmcmc SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
168415 21/08/2021 07:58:56 nvhtptmcmc TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
168405 19/08/2021 13:17:09 nvhtptmcmc SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168392 18/08/2021 20:25:55 nvhtptmcmc TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168389 18/08/2021 15:24:50 nvhtptmcmc QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168386 17/08/2021 20:28:46 nvhtptmcmc QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168381 16/08/2021 08:25:31 nvhtptmcmc MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
168379 16/08/2021 08:16:21 nvhtptmcmc SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168376 15/08/2021 12:17:01 nvhtptmcmc COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168363 14/08/2021 19:30:42 nvhtptmcmc KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
168358 14/08/2021 13:56:32 nvhtptmcmc SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168357 14/08/2021 13:36:30 nvhtptmcmc 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168351 13/08/2021 23:03:01 nvhtptmcmc trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
168346 13/08/2021 20:40:43 nvhtptmcmc TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top