Các bài giải được của 0914082220
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167724 20/03/2021 09:59:22 0914082220 BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
167654 09/03/2021 16:12:33 0914082220 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 187 ms 2556 KB
167633 09/03/2021 15:40:15 0914082220 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
167620 08/03/2021 16:29:29 0914082220 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
166526 03/01/2021 20:05:10 0914082220 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
164806 09/12/2020 07:32:58 0914082220 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
164146 30/11/2020 09:37:41 0914082220 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164096 29/11/2020 20:05:20 0914082220 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163337 08/11/2020 15:36:14 0914082220 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163335 08/11/2020 15:25:49 0914082220 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
162897 25/10/2020 20:41:53 0914082220 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
162891 25/10/2020 20:07:21 0914082220 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162890 25/10/2020 20:00:21 0914082220 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
162515 18/10/2020 20:27:58 0914082220 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
161906 13/10/2020 16:06:53 0914082220 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160834 21/09/2020 21:56:44 0914082220 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160558 18/09/2020 20:39:43 0914082220 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
160543 18/09/2020 16:23:11 0914082220 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160445 18/09/2020 15:19:09 0914082220 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160389 18/09/2020 14:53:04 0914082220 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160328 18/09/2020 14:34:37 0914082220 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159951 16/09/2020 07:59:19 0914082220 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159863 14/09/2020 21:42:02 0914082220 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
159862 14/09/2020 21:12:59 0914082220 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159842 14/09/2020 15:50:35 0914082220 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
159801 14/09/2020 09:57:45 0914082220 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159749 14/09/2020 09:25:08 0914082220 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159717 13/09/2020 22:28:06 0914082220 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159695 13/09/2020 11:55:18 0914082220 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159690 13/09/2020 08:16:08 0914082220 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159507 10/09/2020 08:02:02 0914082220 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159451 10/09/2020 07:38:25 0914082220 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top