Các bài giải được của minhduc2004
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168017 17/04/2021 16:20:16 minhduc2004 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
167788 23/03/2021 08:32:36 minhduc2004 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
167787 23/03/2021 08:23:16 minhduc2004 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
167771 22/03/2021 11:25:32 minhduc2004 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
167506 03/03/2021 16:36:49 minhduc2004 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
167497 25/02/2021 21:57:23 minhduc2004 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167496 25/02/2021 21:43:05 minhduc2004 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
167495 25/02/2021 21:24:05 minhduc2004 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
167494 25/02/2021 16:27:02 minhduc2004 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
167460 21/02/2021 21:17:48 minhduc2004 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167458 21/02/2021 20:54:22 minhduc2004 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167456 21/02/2021 20:38:15 minhduc2004 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
167451 18/02/2021 19:47:17 minhduc2004 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
167438 10/02/2021 15:18:54 minhduc2004 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167437 10/02/2021 15:12:06 minhduc2004 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167436 10/02/2021 14:59:50 minhduc2004 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167329 26/01/2021 08:07:40 minhduc2004 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167314 25/01/2021 11:16:43 minhduc2004 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 437 ms 2500 KB
167203 19/01/2021 22:35:49 minhduc2004 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
167202 19/01/2021 22:21:38 minhduc2004 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
167201 19/01/2021 22:20:01 minhduc2004 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
167179 18/01/2021 22:34:09 minhduc2004 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
167066 16/01/2021 15:02:51 minhduc2004 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
167065 16/01/2021 14:53:03 minhduc2004 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
167059 16/01/2021 14:20:19 minhduc2004 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167058 16/01/2021 14:11:23 minhduc2004 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
166869 12/01/2021 16:42:00 minhduc2004 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
166730 06/01/2021 22:51:23 minhduc2004 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166318 23/12/2020 15:42:58 minhduc2004 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
Back to Top