Các bài đã nộp của viduc123hb
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168071 08/05/2021 16:35:23 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 2580 KB
168070 08/05/2021 16:32:13 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 2584 KB
168069 08/05/2021 16:31:36 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 2584 KB
168068 08/05/2021 16:29:16 viduc123hb JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 2580 KB
166497 03/01/2021 17:34:48 viduc123hb multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2504 KB
166496 03/01/2021 17:32:23 viduc123hb multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1109 ms 3508 KB
166495 03/01/2021 17:31:50 viduc123hb multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 3484 KB
166493 03/01/2021 17:27:08 viduc123hb multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1015 ms 3452 KB
166438 02/01/2021 14:27:24 viduc123hb ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Accepted 31 ms 2824 KB
166437 02/01/2021 14:04:08 viduc123hb CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 62 ms 812 KB
166372 29/12/2020 23:34:06 viduc123hb KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166371 29/12/2020 23:26:43 viduc123hb BITONIC - Dãy hình nón GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
166370 29/12/2020 22:57:55 viduc123hb CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
166369 29/12/2020 22:42:31 viduc123hb CABLE - Nối mạng máy tính GNU C++11 Accepted 31 ms 2616 KB
166363 29/12/2020 20:33:56 viduc123hb STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
166362 29/12/2020 00:14:49 viduc123hb LNACS - Dãy con không liền kề dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2204 KB
166361 28/12/2020 23:05:50 viduc123hb DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Accepted 171 ms 2440 KB
166360 28/12/2020 00:39:59 viduc123hb KSEQ - Dãy con GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
166359 28/12/2020 00:24:56 viduc123hb DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
166358 28/12/2020 00:11:19 viduc123hb BRIDGE - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166357 28/12/2020 00:04:53 viduc123hb BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 118360 KB
166356 27/12/2020 23:38:58 viduc123hb SUCKHOE - Công thức cho sức khỏe GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
166355 27/12/2020 23:18:55 viduc123hb HCN - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
166354 27/12/2020 23:03:22 viduc123hb LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
166353 27/12/2020 22:53:02 viduc123hb BITONIC - Dãy hình nón GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2540 KB
166351 27/12/2020 22:26:12 viduc123hb BULLS - Xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
166346 25/12/2020 23:05:15 viduc123hb EXPRESS - Khôi phục biểu thức GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
166345 25/12/2020 19:45:06 viduc123hb LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2536 KB
166344 25/12/2020 19:44:06 viduc123hb LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2508 KB
166343 25/12/2020 19:41:29 viduc123hb LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2500 KB
166341 25/12/2020 18:28:55 viduc123hb ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
166337 24/12/2020 23:02:12 viduc123hb ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1109 ms 13464 KB
166336 24/12/2020 23:01:11 viduc123hb ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 908 KB
166335 24/12/2020 22:25:36 viduc123hb ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
166334 24/12/2020 22:21:19 viduc123hb ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 780 KB
166333 24/12/2020 22:19:45 viduc123hb ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 924 KB
166332 24/12/2020 22:18:11 viduc123hb HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
166331 24/12/2020 22:16:39 viduc123hb ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
166328 24/12/2020 18:16:59 viduc123hb ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
166326 24/12/2020 12:43:34 viduc123hb SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
166325 24/12/2020 12:13:21 viduc123hb ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
166324 24/12/2020 11:53:35 viduc123hb DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 109 ms 9816 KB
166323 24/12/2020 11:38:28 viduc123hb LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 21276 KB
166322 24/12/2020 11:37:24 viduc123hb LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 21268 KB
166225 20/12/2020 20:11:51 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
166224 20/12/2020 20:09:46 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 19 15 ms 2548 KB
166223 20/12/2020 20:09:35 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
166218 20/12/2020 19:46:20 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 2524 KB
166217 20/12/2020 19:45:15 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
166201 20/12/2020 14:36:07 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 20 656 ms 41780 KB
166200 20/12/2020 14:31:10 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Runtime error on test 1 62 ms 41816 KB
165946 14/12/2020 00:25:54 viduc123hb ALCHEMY - Giả kim thuật GNU C++11 Accepted 15 ms 2672 KB
165945 13/12/2020 23:58:24 viduc123hb ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
165944 13/12/2020 23:35:48 viduc123hb MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
165936 13/12/2020 14:14:45 viduc123hb MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
165935 13/12/2020 14:05:40 viduc123hb MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
165934 13/12/2020 12:04:51 viduc123hb MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 2684 KB
165933 13/12/2020 12:01:16 viduc123hb BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
165932 13/12/2020 11:58:48 viduc123hb MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
165931 13/12/2020 11:56:08 viduc123hb MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
165930 13/12/2020 11:52:21 viduc123hb MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
165929 13/12/2020 11:49:13 viduc123hb MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 944 KB
165928 13/12/2020 11:45:23 viduc123hb MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
165927 13/12/2020 11:38:15 viduc123hb MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
165926 13/12/2020 11:24:47 viduc123hb FOOTBALL - Bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
165925 13/12/2020 11:21:44 viduc123hb FOOTBALL - Bóng đá GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2556 KB
165924 13/12/2020 10:48:28 viduc123hb XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2612 KB
165923 13/12/2020 10:42:05 viduc123hb XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
165922 13/12/2020 10:36:01 viduc123hb CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
165921 13/12/2020 10:27:42 viduc123hb MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
165920 13/12/2020 10:19:46 viduc123hb COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
165883 12/12/2020 07:58:04 viduc123hb MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1128 KB
165082 12/12/2020 01:12:41 viduc123hb MAP - Đưa người lên sao hỏa GNU C++11 Accepted 281 ms 9520 KB
165081 12/12/2020 01:00:52 viduc123hb OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 140 ms 4112 KB
165080 12/12/2020 00:49:57 viduc123hb CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165076 12/12/2020 00:35:41 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165074 12/12/2020 00:26:04 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 924 KB
165073 12/12/2020 00:22:08 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
165072 12/12/2020 00:20:26 viduc123hb NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 840 KB
165069 12/12/2020 00:01:45 viduc123hb ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
165066 11/12/2020 23:19:37 viduc123hb dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 1884 KB
165062 11/12/2020 23:11:59 viduc123hb COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 875 ms 6772 KB
165049 11/12/2020 22:31:43 viduc123hb MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 78 ms 1100 KB
165025 11/12/2020 16:23:51 viduc123hb TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
165024 11/12/2020 16:22:16 viduc123hb TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
165023 11/12/2020 16:16:13 viduc123hb GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
165022 11/12/2020 16:13:11 viduc123hb tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
165021 11/12/2020 16:12:21 viduc123hb tn - Trực nhật GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
165020 11/12/2020 16:11:21 viduc123hb tn - Trực nhật GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1076 KB
165018 11/12/2020 16:05:49 viduc123hb VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
165017 11/12/2020 16:05:34 viduc123hb VN - Văn nghệ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
165014 11/12/2020 15:58:47 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 64 KB
165012 11/12/2020 15:42:38 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2580 KB
165011 11/12/2020 15:42:26 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
165010 11/12/2020 15:38:36 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2580 KB
165009 11/12/2020 15:38:15 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
165008 11/12/2020 15:35:43 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2580 KB
165007 11/12/2020 15:32:14 viduc123hb SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 2580 KB
164798 08/12/2020 23:49:26 viduc123hb HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
164797 08/12/2020 23:30:20 viduc123hb ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top