Các bài giải được của ellydo
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167712 20/03/2021 09:50:55 ellydo BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167656 09/03/2021 16:12:57 ellydo DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2552 KB
167643 09/03/2021 15:49:23 ellydo KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
167548 08/03/2021 15:59:58 ellydo LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
166919 13/01/2021 07:59:15 ellydo hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 1852 KB
166382 30/12/2020 07:46:29 ellydo ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
164827 09/12/2020 07:58:42 ellydo NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164812 09/12/2020 07:39:17 ellydo VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164636 07/12/2020 09:22:39 ellydo REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
164376 01/12/2020 14:47:50 ellydo CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164367 01/12/2020 14:42:07 ellydo NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
164356 01/12/2020 14:34:13 ellydo ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164326 01/12/2020 14:22:00 ellydo NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164175 30/11/2020 10:07:25 ellydo DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164148 30/11/2020 09:40:01 ellydo WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
163969 26/11/2020 16:12:34 ellydo BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163866 26/11/2020 14:49:43 ellydo SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163843 26/11/2020 14:40:58 ellydo FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163804 26/11/2020 14:25:16 ellydo BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163704 25/11/2020 14:42:34 ellydo BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
163675 25/11/2020 14:18:53 ellydo XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
162535 19/10/2020 08:13:47 ellydo TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161908 13/10/2020 16:09:48 ellydo ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
160547 18/09/2020 16:26:00 ellydo PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160485 18/09/2020 15:39:04 ellydo OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160371 18/09/2020 14:49:33 ellydo SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160189 16/09/2020 15:09:06 ellydo HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160120 16/09/2020 14:35:03 ellydo TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160043 16/09/2020 08:37:00 ellydo SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159987 16/09/2020 08:13:57 ellydo MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
159950 16/09/2020 07:58:41 ellydo KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
159792 14/09/2020 09:53:26 ellydo HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159559 10/09/2020 09:38:38 ellydo trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159524 10/09/2020 09:18:04 ellydo CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159436 10/09/2020 00:26:17 ellydo TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top