Các bài giải được của thuonghoang1508
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167792 23/03/2021 14:47:00 thuonghoang1508 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
167785 22/03/2021 15:39:54 thuonghoang1508 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
167744 20/03/2021 14:56:48 thuonghoang1508 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167736 20/03/2021 14:37:41 thuonghoang1508 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
167346 26/01/2021 16:24:25 thuonghoang1508 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
167341 26/01/2021 16:13:17 thuonghoang1508 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
167010 14/01/2021 15:14:09 thuonghoang1508 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
167005 14/01/2021 14:59:25 thuonghoang1508 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
166842 11/01/2021 15:25:31 thuonghoang1508 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
164770 08/12/2020 15:17:23 thuonghoang1508 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
164742 08/12/2020 14:47:23 thuonghoang1508 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
162878 25/10/2020 11:21:32 thuonghoang1508 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162871 25/10/2020 10:10:47 thuonghoang1508 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
162865 25/10/2020 09:10:21 thuonghoang1508 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162860 25/10/2020 08:46:29 thuonghoang1508 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162856 25/10/2020 08:43:19 thuonghoang1508 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162314 16/10/2020 16:15:18 thuonghoang1508 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162311 16/10/2020 15:44:17 thuonghoang1508 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162308 16/10/2020 15:26:47 thuonghoang1508 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162302 16/10/2020 14:08:07 thuonghoang1508 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
161750 08/10/2020 15:19:14 thuonghoang1508 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161746 08/10/2020 14:36:42 thuonghoang1508 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161703 07/10/2020 16:05:41 thuonghoang1508 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161698 07/10/2020 15:28:04 thuonghoang1508 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161670 06/10/2020 16:38:25 thuonghoang1508 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
161636 05/10/2020 15:50:58 thuonghoang1508 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160523 18/09/2020 16:13:42 thuonghoang1508 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160510 18/09/2020 16:03:19 thuonghoang1508 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
160493 18/09/2020 15:43:09 thuonghoang1508 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160469 18/09/2020 15:30:09 thuonghoang1508 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
160237 17/09/2020 15:08:34 thuonghoang1508 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160236 17/09/2020 15:02:14 thuonghoang1508 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
160227 17/09/2020 14:46:14 thuonghoang1508 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159882 15/09/2020 16:22:39 thuonghoang1508 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159879 15/09/2020 16:16:00 thuonghoang1508 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
158908 13/07/2020 09:51:08 thuonghoang1508 KYTU - Kiểm tra ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
158907 13/07/2020 09:41:03 thuonghoang1508 SONGUYEN - Số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
158904 13/07/2020 09:29:06 thuonghoang1508 4SONGUYEN - Bốn số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
158902 13/07/2020 09:19:38 thuonghoang1508 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
158899 13/07/2020 09:08:39 thuonghoang1508 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
158897 13/07/2020 09:05:17 thuonghoang1508 CVDT - Chu vi, diện tích Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
158891 13/07/2020 08:52:39 thuonghoang1508 SOHOANHAO - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
158887 13/07/2020 08:47:05 thuonghoang1508 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 31 ms 2444 KB
158871 13/07/2020 07:51:01 thuonghoang1508 FIBONACI - Số fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
158864 11/07/2020 07:35:38 thuonghoang1508 MINMAX4 - Giá trị min max Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
158862 10/07/2020 08:34:46 thuonghoang1508 SORT3 - Sắp xếp 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
158836 30/06/2020 10:06:40 thuonghoang1508 HHCN - Hình hộp chữ nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
158660 14/06/2020 10:37:42 thuonghoang1508 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 15 ms 1596 KB
Back to Top