Các bài giải được của vungocminh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
165939 13/12/2020 20:34:42 vungocminh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 171 ms 1876 KB
164962 10/12/2020 14:29:02 vungocminh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 875 ms 6764 KB
164945 09/12/2020 20:58:42 vungocminh SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 1188 KB
164943 09/12/2020 20:42:30 vungocminh CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
164940 09/12/2020 20:21:12 vungocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164937 09/12/2020 19:09:58 vungocminh REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164931 09/12/2020 16:55:50 vungocminh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164928 09/12/2020 16:26:52 vungocminh BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164925 09/12/2020 16:17:18 vungocminh DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164922 09/12/2020 16:09:57 vungocminh WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164921 09/12/2020 15:35:24 vungocminh XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
164916 09/12/2020 15:28:16 vungocminh SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
164910 09/12/2020 15:16:17 vungocminh BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164903 09/12/2020 14:40:40 vungocminh FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164596 04/12/2020 21:56:21 vungocminh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
164590 04/12/2020 21:20:37 vungocminh SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
164417 01/12/2020 15:35:33 vungocminh ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163523 17/11/2020 17:14:22 vungocminh COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
163515 17/11/2020 16:42:19 vungocminh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
163514 17/11/2020 16:09:37 vungocminh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
163503 17/11/2020 15:38:34 vungocminh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
163502 17/11/2020 15:12:16 vungocminh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
163500 17/11/2020 14:40:46 vungocminh SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
163408 11/11/2020 21:51:44 vungocminh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163404 11/11/2020 21:39:25 vungocminh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163403 11/11/2020 21:33:04 vungocminh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160572 18/09/2020 21:55:51 vungocminh SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160287 17/09/2020 16:39:51 vungocminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160257 17/09/2020 16:16:10 vungocminh 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160251 17/09/2020 15:57:39 vungocminh SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
160229 17/09/2020 14:52:48 vungocminh DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159884 15/09/2020 16:43:42 vungocminh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159877 15/09/2020 16:01:26 vungocminh HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
159872 15/09/2020 15:13:47 vungocminh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
Back to Top