Các bài đã nộp của NullTihen
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
175205 23/01/2023 20:40:06 NullTihen multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2544 KB
175203 23/01/2023 15:46:50 NullTihen DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 109 ms 2592 KB
175199 22/01/2023 15:32:28 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
175198 22/01/2023 15:31:33 NullTihen SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1080 KB
175172 18/01/2023 20:10:39 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
175171 18/01/2023 20:05:09 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2588 KB
175167 18/01/2023 19:26:10 NullTihen LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
175166 18/01/2023 19:16:31 NullTihen LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
175165 18/01/2023 11:05:34 NullTihen LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 868 KB
175164 18/01/2023 10:55:05 NullTihen LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 453 ms 2644 KB
175163 18/01/2023 10:49:43 NullTihen LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 437 ms 2644 KB
175108 10/01/2023 14:41:43 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175107 10/01/2023 14:41:27 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175106 10/01/2023 14:38:56 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
175102 10/01/2023 14:35:04 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
175101 10/01/2023 14:34:41 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175100 10/01/2023 14:34:08 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175099 10/01/2023 14:30:53 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
175096 10/01/2023 14:18:44 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
175095 10/01/2023 14:17:55 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
175094 10/01/2023 14:17:32 NullTihen COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
175066 06/01/2023 07:31:48 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 1160 KB
175065 06/01/2023 07:18:50 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 9 0 ms 1160 KB
175064 06/01/2023 07:17:16 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1160 KB
175063 06/01/2023 07:17:02 NullTihen NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175058 05/01/2023 17:20:23 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
175057 05/01/2023 17:19:46 NullTihen XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
174986 30/12/2022 15:35:39 NullTihen UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
174340 03/11/2022 15:24:00 NullTihen TONG - Tổng A + B GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
174339 03/11/2022 07:31:23 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
174338 03/11/2022 07:30:49 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1576 KB
174337 03/11/2022 07:30:01 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 109 ms 8052 KB
174336 03/11/2022 07:28:52 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 2 Runtime error on test 1 125 ms 8192 KB
174335 03/11/2022 07:28:10 NullTihen TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8184 KB
174332 30/10/2022 06:52:57 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174331 30/10/2022 06:49:19 NullTihen MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
174330 30/10/2022 04:10:31 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174329 30/10/2022 04:10:02 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
174328 30/10/2022 04:09:14 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2540 KB
174327 30/10/2022 04:07:19 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174326 30/10/2022 04:04:27 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2544 KB
174325 30/10/2022 03:58:32 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174324 30/10/2022 03:57:46 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
174323 30/10/2022 03:54:43 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2544 KB
174322 30/10/2022 03:53:58 NullTihen MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2568 KB
174321 30/10/2022 03:24:27 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
174320 30/10/2022 02:57:42 NullTihen HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
174319 30/10/2022 02:52:09 NullTihen ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174318 30/10/2022 02:43:34 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
174317 30/10/2022 02:42:46 NullTihen MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
174316 30/10/2022 02:41:01 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
174315 30/10/2022 02:38:02 NullTihen POS - Vị trí GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
174314 30/10/2022 02:31:42 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
174313 30/10/2022 02:28:46 NullTihen ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2572 KB
174084 19/10/2022 18:46:08 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 860 KB
174083 19/10/2022 18:43:55 NullTihen OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1040 KB
173991 17/10/2022 12:00:25 NullTihen MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173953 15/10/2022 19:18:09 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
173952 15/10/2022 19:01:21 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
173951 15/10/2022 18:57:24 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173950 15/10/2022 18:51:10 NullTihen SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
173845 12/10/2022 20:49:30 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
173844 12/10/2022 20:48:49 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1000 KB
173843 12/10/2022 20:47:29 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 2468 KB
173802 11/10/2022 14:56:32 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1112 KB
173801 11/10/2022 14:55:46 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
173799 11/10/2022 14:54:14 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1060 KB
173797 11/10/2022 14:52:56 NullTihen QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 952 KB
173718 22/09/2022 14:50:53 NullTihen BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
173607 29/08/2022 11:01:35 NullTihen FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173606 28/08/2022 14:41:08 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
173604 28/08/2022 14:06:11 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2632 KB
173603 28/08/2022 14:03:51 NullTihen XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2600 KB
173602 27/08/2022 21:58:21 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
173601 27/08/2022 21:35:16 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
173600 27/08/2022 20:14:11 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 2612 KB
173599 27/08/2022 20:10:52 NullTihen XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
173598 27/08/2022 18:22:38 NullTihen YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173593 27/08/2022 12:47:28 NullTihen COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173585 26/08/2022 20:45:20 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 546 ms 3780 KB
173584 26/08/2022 19:12:51 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1109 ms 4488 KB
173583 26/08/2022 18:45:39 NullTihen OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 4484 KB
173577 25/08/2022 20:09:59 NullTihen MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173556 23/08/2022 12:59:45 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173555 23/08/2022 12:58:34 NullTihen CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
173400 28/07/2022 11:28:06 NullTihen MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173399 28/07/2022 11:26:56 NullTihen MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
173398 28/07/2022 09:43:10 NullTihen CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
173393 28/07/2022 08:18:46 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 343 ms 40988 KB
173392 28/07/2022 08:11:35 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 14328 KB
173388 26/07/2022 17:38:58 NullTihen SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2624 KB
173385 26/07/2022 14:21:17 NullTihen ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
173379 26/07/2022 13:01:15 NullTihen TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 2600 KB
173378 26/07/2022 12:16:21 NullTihen GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
173375 26/07/2022 11:55:01 NullTihen tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
173374 26/07/2022 11:52:20 NullTihen tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 948 KB
173364 25/07/2022 18:44:36 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
173363 25/07/2022 18:40:02 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 2 0 ms 2816 KB
173362 25/07/2022 18:36:36 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2816 KB
173361 25/07/2022 17:42:19 NullTihen HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
Trang  1 [2] 3 4 5
Back to Top