Các bài giải được của chucc204
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
161919 13/10/2020 16:23:48 chucc204 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161887 13/10/2020 15:22:48 chucc204 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161882 13/10/2020 14:56:00 chucc204 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
161672 06/10/2020 16:48:20 chucc204 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
161668 06/10/2020 16:25:17 chucc204 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
161603 03/10/2020 16:02:45 chucc204 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161599 03/10/2020 15:53:26 chucc204 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161598 03/10/2020 15:42:21 chucc204 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
161579 03/10/2020 15:02:34 chucc204 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
161494 30/09/2020 16:06:11 chucc204 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161489 30/09/2020 15:53:46 chucc204 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161476 30/09/2020 15:36:48 chucc204 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
161464 30/09/2020 15:22:54 chucc204 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161455 30/09/2020 15:07:26 chucc204 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161447 30/09/2020 14:58:34 chucc204 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161436 30/09/2020 14:46:27 chucc204 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161290 28/09/2020 15:38:15 chucc204 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161279 28/09/2020 15:05:05 chucc204 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161237 27/09/2020 22:54:13 chucc204 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
161196 26/09/2020 23:02:36 chucc204 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161194 26/09/2020 22:45:06 chucc204 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
161189 26/09/2020 22:02:21 chucc204 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
161186 26/09/2020 21:50:19 chucc204 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161184 26/09/2020 21:40:44 chucc204 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161179 26/09/2020 21:28:15 chucc204 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161178 26/09/2020 21:11:00 chucc204 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
161122 26/09/2020 15:59:50 chucc204 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
161117 26/09/2020 15:36:48 chucc204 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161087 26/09/2020 14:36:09 chucc204 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
160931 23/09/2020 15:43:32 chucc204 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
160914 23/09/2020 14:46:46 chucc204 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160772 21/09/2020 16:11:48 chucc204 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160726 21/09/2020 14:59:22 chucc204 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top