Các bài giải được của hungoimg0
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168839 09/10/2021 21:14:43 hungoimg0 SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 1984 ms 18216 KB
168831 06/10/2021 12:10:15 hungoimg0 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
168830 06/10/2021 11:38:37 hungoimg0 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
168827 05/10/2021 21:06:57 hungoimg0 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
168805 04/10/2021 20:57:55 hungoimg0 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1656 KB
168804 04/10/2021 20:37:46 hungoimg0 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
168751 02/10/2021 22:43:35 hungoimg0 TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 250 ms 3500 KB
168714 30/09/2021 08:19:46 hungoimg0 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 2872 KB
168713 29/09/2021 22:22:26 hungoimg0 SONGUON - Số nguồn GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168712 29/09/2021 21:49:27 hungoimg0 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
168711 29/09/2021 21:42:57 hungoimg0 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
168709 29/09/2021 17:41:06 hungoimg0 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168708 29/09/2021 17:37:16 hungoimg0 SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168706 29/09/2021 17:32:02 hungoimg0 DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168701 29/09/2021 10:51:47 hungoimg0 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168700 28/09/2021 22:00:01 hungoimg0 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
168697 26/09/2021 17:54:51 hungoimg0 VONGTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168696 26/09/2021 17:44:08 hungoimg0 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
168691 25/09/2021 23:00:55 hungoimg0 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
168690 25/09/2021 22:12:24 hungoimg0 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2390 ms 15296 KB
168676 24/09/2021 21:40:01 hungoimg0 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 609 ms 12372 KB
168675 24/09/2021 21:07:42 hungoimg0 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 156 ms 12340 KB
168673 23/09/2021 21:41:39 hungoimg0 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
168672 23/09/2021 17:24:27 hungoimg0 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168670 23/09/2021 17:13:06 hungoimg0 COVUA - Cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
168669 23/09/2021 16:42:33 hungoimg0 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1464 KB
168668 23/09/2021 16:33:00 hungoimg0 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168667 23/09/2021 16:22:26 hungoimg0 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168665 23/09/2021 16:18:58 hungoimg0 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168664 22/09/2021 23:07:00 hungoimg0 BARR - Tạo mảng mới GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
168663 22/09/2021 22:41:12 hungoimg0 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1700 KB
168661 22/09/2021 22:21:41 hungoimg0 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168657 20/09/2021 18:23:43 hungoimg0 VN - Văn nghệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168651 19/09/2021 23:07:17 hungoimg0 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 312 ms 4524 KB
168648 19/09/2021 21:56:02 hungoimg0 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168647 19/09/2021 21:45:23 hungoimg0 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
168646 19/09/2021 21:36:55 hungoimg0 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
168644 19/09/2021 13:13:17 hungoimg0 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
168643 19/09/2021 11:32:29 hungoimg0 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168642 18/09/2021 22:14:00 hungoimg0 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168641 18/09/2021 22:00:31 hungoimg0 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
168640 18/09/2021 21:50:35 hungoimg0 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
168632 18/09/2021 14:43:54 hungoimg0 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
Back to Top