Các bài giải được của phamvietlong10tin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167893 03/04/2021 09:16:54 phamvietlong10tin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
167710 20/03/2021 09:50:25 phamvietlong10tin BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
167690 20/03/2021 09:27:16 phamvietlong10tin LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
167687 20/03/2021 09:23:39 phamvietlong10tin LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 2024 KB
167673 09/03/2021 16:22:39 phamvietlong10tin DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2556 KB
167642 09/03/2021 15:47:06 phamvietlong10tin KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2908 KB
165942 13/12/2020 21:13:09 phamvietlong10tin GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
165941 13/12/2020 20:59:13 phamvietlong10tin tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
164820 09/12/2020 07:48:51 phamvietlong10tin VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164349 01/12/2020 14:30:34 phamvietlong10tin NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164339 01/12/2020 14:27:15 phamvietlong10tin ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164117 30/11/2020 09:19:34 phamvietlong10tin DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
164116 30/11/2020 09:18:50 phamvietlong10tin FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164113 30/11/2020 09:17:04 phamvietlong10tin FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163631 23/11/2020 09:29:35 phamvietlong10tin ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
163251 04/11/2020 15:04:39 phamvietlong10tin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
162899 25/10/2020 21:40:48 phamvietlong10tin POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
162898 25/10/2020 21:27:36 phamvietlong10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162001 13/10/2020 20:20:26 phamvietlong10tin TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161454 30/09/2020 15:05:42 phamvietlong10tin SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161451 30/09/2020 15:04:27 phamvietlong10tin SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161440 30/09/2020 14:49:29 phamvietlong10tin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161427 30/09/2020 14:39:18 phamvietlong10tin SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161421 30/09/2020 14:34:14 phamvietlong10tin DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160550 18/09/2020 16:27:47 phamvietlong10tin PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160503 18/09/2020 15:52:20 phamvietlong10tin OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160461 18/09/2020 15:25:13 phamvietlong10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
160351 18/09/2020 14:42:52 phamvietlong10tin SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160105 16/09/2020 14:25:50 phamvietlong10tin HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
160056 16/09/2020 08:41:22 phamvietlong10tin SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
159975 16/09/2020 08:08:17 phamvietlong10tin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159860 14/09/2020 20:57:52 phamvietlong10tin MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159853 14/09/2020 20:23:07 phamvietlong10tin KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159618 10/09/2020 20:38:39 phamvietlong10tin HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159556 10/09/2020 09:38:16 phamvietlong10tin DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159538 10/09/2020 09:26:38 phamvietlong10tin SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159492 10/09/2020 07:57:19 phamvietlong10tin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
159377 09/09/2020 21:42:39 phamvietlong10tin CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159365 09/09/2020 21:26:19 phamvietlong10tin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159353 09/09/2020 21:08:53 phamvietlong10tin TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
Back to Top