Các bài đã nộp của admin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
174411 09/11/2022 16:23:25 admin PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
174408 09/11/2022 16:05:34 admin PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1100 KB
170976 22/02/2022 10:54:40 admin DELX - Xóa ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
170944 22/02/2022 10:35:35 admin BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
170930 22/02/2022 10:00:08 admin FINDX - Tìm vị trí GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
170889 22/02/2022 08:43:49 admin XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
170882 22/02/2022 08:18:34 admin SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
170850 21/02/2022 10:28:34 admin CHAR - Đếm chữ cái GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
170062 15/01/2022 08:12:56 admin mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
170061 15/01/2022 08:11:42 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
170058 15/01/2022 07:47:14 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
170057 15/01/2022 07:41:09 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 956 KB
170056 15/01/2022 07:39:55 admin mazemaze - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
168987 23/11/2021 16:19:04 admin TIVI - Ti vi GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
168970 19/11/2021 10:01:39 admin BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
168953 16/11/2021 15:56:56 admin MEETING - Gặp gỡ GNU C++11 Accepted 31 ms 2796 KB
168948 16/11/2021 14:40:45 admin CHESS - Bàn cờ thế GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
168947 16/11/2021 14:36:30 admin CHESS - Bàn cờ thế GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 57536 KB
168023 23/04/2021 12:57:11 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
167684 12/03/2021 21:46:02 admin SPACE - Ký tự trắng Python 3 Accepted 62 ms 1536 KB
167683 12/03/2021 21:45:36 admin SPACE - Ký tự trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
167682 12/03/2021 11:40:50 admin DELX - Xóa ký tự Python 3 Accepted 78 ms 1560 KB
167681 12/03/2021 11:36:15 admin REPL - Thay xâu Python 3 Accepted 62 ms 5368 KB
167680 12/03/2021 11:22:08 admin NAME - Chuẩn hóa xâu Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
167679 12/03/2021 11:20:33 admin BCOUNT - Đếm các ký tự số Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
167678 12/03/2021 11:18:02 admin XAUDN - Xâu đảo ngược Python 3 Accepted 62 ms 4912 KB
167235 21/01/2021 21:53:00 admin MTNT - Tìm số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
167234 21/01/2021 21:33:30 admin MMROW - Min max trên các hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
167233 21/01/2021 21:28:46 admin MMROW - Min max trên các hàng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1532 KB
167232 21/01/2021 21:17:02 admin MTMINMAX - Giá trị min max Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
167231 21/01/2021 21:06:04 admin MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
167230 21/01/2021 20:59:08 admin MTDV - Ma trận đơn vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
167229 21/01/2021 20:39:56 admin MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
167228 21/01/2021 20:33:05 admin MTSUM - Các tổng trên ma trận Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
167227 21/01/2021 20:31:41 admin MTSUM - Các tổng trên ma trận Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
166818 09/01/2021 17:58:04 admin HVTFIBO - Số fibonaci Python 3 Accepted 78 ms 5464 KB
166817 09/01/2021 17:48:55 admin HVTFIBO - Số fibonaci Python 3 Runtime error on test 2 62 ms 1472 KB
166804 08/01/2021 11:12:21 admin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
166803 08/01/2021 11:11:21 admin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1468 KB
166802 08/01/2021 11:08:08 admin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Python 3 Runtime error on test 1 62 ms 1472 KB
166801 08/01/2021 10:56:40 admin HEPT - Hệ phương trình Python 3 Accepted 78 ms 1472 KB
166800 08/01/2021 10:55:53 admin HEPT - Hệ phương trình Python 3 Runtime error on test 2 46 ms 1472 KB
166799 08/01/2021 09:39:42 admin OCSEN - Ốc sên leo cột Python 3 Accepted 62 ms 4232 KB
166794 07/01/2021 17:38:14 admin PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
166793 07/01/2021 17:25:37 admin HAMSO - Giá trị hàm số Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
166750 07/01/2021 11:10:28 admin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Python 3 Accepted 46 ms 1460 KB
166749 07/01/2021 11:09:53 admin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Python 3 Wrong answer on test 2 62 ms 1460 KB
166748 07/01/2021 10:58:13 admin MINMAX4 - Giá trị min max Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
166747 07/01/2021 10:55:30 admin MINMAX4 - Giá trị min max Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1456 KB
166746 07/01/2021 10:53:11 admin MINMAX4 - Giá trị min max Python 3 Accepted 46 ms 1456 KB
166745 07/01/2021 10:49:16 admin KYTU - Kiểm tra ký tự Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
166744 07/01/2021 10:41:05 admin SORT3 - Sắp xếp 3 số Python 3 Accepted 62 ms 1784 KB
166743 07/01/2021 10:32:45 admin DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
166742 07/01/2021 10:31:23 admin HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Accepted 62 ms 1460 KB
166741 07/01/2021 10:29:47 admin HHCN - Hình hộp chữ nhật Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1460 KB
166740 07/01/2021 10:28:24 admin SONGUYEN - Số nguyên Python 3 Accepted 78 ms 1460 KB
166739 07/01/2021 10:27:17 admin 4SONGUYEN - Bốn số nguyên Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
166738 07/01/2021 10:25:11 admin CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Accepted 78 ms 1456 KB
166737 07/01/2021 10:23:41 admin CVDT - Chu vi, diện tích Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1460 KB
166736 07/01/2021 10:03:32 admin SUBBIGNUM - Trừ số lớn Python 3 Accepted 62 ms 4108 KB
166735 07/01/2021 10:02:52 admin ADDBIGNUM - Cộng số lớn Python 3 Accepted 62 ms 5544 KB
166734 07/01/2021 10:00:31 admin trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân Python 3 Accepted 46 ms 1456 KB
160209 16/09/2020 20:43:25 admin NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
160208 16/09/2020 20:28:49 admin UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
160207 16/09/2020 20:25:30 admin UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
159341 09/09/2020 20:56:18 admin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
159338 09/09/2020 20:52:38 admin TAMGIAC - Kiểm tra tam giác Free Pascal Accepted 31 ms 1360 KB
159336 09/09/2020 20:45:54 admin KYTU - Kiểm tra ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
159335 09/09/2020 20:44:43 admin KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
159293 09/09/2020 15:13:31 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
159268 08/09/2020 21:21:34 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
158542 25/05/2020 22:44:56 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 6172 KB
158541 25/05/2020 22:41:41 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1500 KB
158540 25/05/2020 22:38:29 admin TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1500 KB
158487 03/05/2020 22:04:54 admin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
158486 03/05/2020 22:04:33 admin TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
Back to Top