Các bài giải được của Duy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
161915 13/10/2020 16:21:35 Duy MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161889 13/10/2020 15:27:38 Duy ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
161884 13/10/2020 15:13:16 Duy ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
161883 13/10/2020 15:03:51 Duy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161879 13/10/2020 14:49:21 Duy POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
161663 06/10/2020 15:42:19 Duy PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
161659 06/10/2020 15:02:51 Duy PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
161658 06/10/2020 14:55:58 Duy PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
161609 03/10/2020 16:15:05 Duy FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161607 03/10/2020 16:06:14 Duy RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161602 03/10/2020 16:00:47 Duy SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161591 03/10/2020 15:31:57 Duy PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161582 03/10/2020 15:08:43 Duy UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161577 03/10/2020 14:58:43 Duy NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 562 ms 2560 KB
161574 03/10/2020 14:37:02 Duy SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
161496 30/09/2020 16:08:04 Duy SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161487 30/09/2020 15:50:40 Duy SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161473 30/09/2020 15:34:14 Duy TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
161460 30/09/2020 15:18:59 Duy DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161456 30/09/2020 15:08:14 Duy SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161445 30/09/2020 14:57:10 Duy SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161428 30/09/2020 14:39:28 Duy NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161293 28/09/2020 15:55:52 Duy SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161292 28/09/2020 15:39:20 Duy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161280 28/09/2020 15:05:12 Duy PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161159 26/09/2020 17:06:22 Duy HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161135 26/09/2020 16:35:40 Duy VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161120 26/09/2020 15:52:38 Duy TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161116 26/09/2020 15:36:06 Duy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161109 26/09/2020 15:26:36 Duy HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161091 26/09/2020 14:51:08 Duy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160928 23/09/2020 15:32:36 Duy 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
160923 23/09/2020 15:02:26 Duy KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
160910 23/09/2020 14:37:48 Duy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160782 21/09/2020 16:32:08 Duy SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160762 21/09/2020 15:58:55 Duy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
160728 21/09/2020 15:01:39 Duy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top