Các bài giải được của vuvietanh1732005
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167652 09/03/2021 16:12:06 vuvietanh1732005 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 171 ms 2556 KB
167644 09/03/2021 15:49:57 vuvietanh1732005 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2816 KB
166033 16/12/2020 14:31:19 vuvietanh1732005 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
166019 16/12/2020 14:21:03 vuvietanh1732005 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164625 06/12/2020 22:05:26 vuvietanh1732005 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164624 06/12/2020 22:04:34 vuvietanh1732005 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164480 02/12/2020 22:03:02 vuvietanh1732005 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
164474 02/12/2020 21:34:12 vuvietanh1732005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164462 02/12/2020 20:53:53 vuvietanh1732005 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
163877 26/11/2020 14:55:01 vuvietanh1732005 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163871 26/11/2020 14:51:11 vuvietanh1732005 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163845 26/11/2020 14:41:38 vuvietanh1732005 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163796 26/11/2020 14:19:46 vuvietanh1732005 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
162678 21/10/2020 14:38:27 vuvietanh1732005 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
162573 20/10/2020 08:58:01 vuvietanh1732005 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
162105 14/10/2020 15:53:40 vuvietanh1732005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161426 30/09/2020 14:39:09 vuvietanh1732005 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161425 30/09/2020 14:38:39 vuvietanh1732005 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
161414 30/09/2020 14:20:44 vuvietanh1732005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161317 29/09/2020 16:10:15 vuvietanh1732005 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161310 29/09/2020 14:27:31 vuvietanh1732005 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
161309 29/09/2020 14:20:23 vuvietanh1732005 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
160880 23/09/2020 07:51:27 vuvietanh1732005 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160401 18/09/2020 14:58:02 vuvietanh1732005 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160387 18/09/2020 14:52:50 vuvietanh1732005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160315 18/09/2020 14:19:20 vuvietanh1732005 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160183 16/09/2020 15:02:10 vuvietanh1732005 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160071 16/09/2020 08:49:32 vuvietanh1732005 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160055 16/09/2020 08:40:50 vuvietanh1732005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
159983 16/09/2020 08:13:12 vuvietanh1732005 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159615 10/09/2020 20:28:53 vuvietanh1732005 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159606 10/09/2020 12:34:09 vuvietanh1732005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159605 10/09/2020 12:29:58 vuvietanh1732005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159485 10/09/2020 07:55:03 vuvietanh1732005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159425 09/09/2020 23:38:04 vuvietanh1732005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159424 09/09/2020 23:37:14 vuvietanh1732005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159371 09/09/2020 21:29:29 vuvietanh1732005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
Back to Top