Các bài đã nộp của nguyenphuongthuy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167657 09/03/2021 16:13:04 nguyenphuongthuy DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 187 ms 2556 KB
167640 09/03/2021 15:44:31 nguyenphuongthuy KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2824 KB
167542 08/03/2021 15:54:31 nguyenphuongthuy LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
167311 25/01/2021 10:44:27 nguyenphuongthuy SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 562 ms 25128 KB
167123 18/01/2021 14:11:54 nguyenphuongthuy strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 1890 ms 1812 KB
166968 13/01/2021 08:32:50 nguyenphuongthuy tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 46 ms 1856 KB
166965 13/01/2021 08:29:12 nguyenphuongthuy chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 187 ms 1860 KB
166935 13/01/2021 08:08:14 nguyenphuongthuy hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 78 ms 1860 KB
166584 04/01/2021 21:12:13 nguyenphuongthuy CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 46 ms 2448 KB
166565 04/01/2021 19:42:24 nguyenphuongthuy div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
166564 04/01/2021 19:27:50 nguyenphuongthuy multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
166562 04/01/2021 19:16:26 nguyenphuongthuy multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 2436 KB
166555 04/01/2021 00:01:41 nguyenphuongthuy HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
166554 03/01/2021 23:44:38 nguyenphuongthuy ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
166482 03/01/2021 15:27:08 nguyenphuongthuy SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
166316 23/12/2020 15:03:22 nguyenphuongthuy SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 812 KB
166304 23/12/2020 14:49:57 nguyenphuongthuy ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
164837 09/12/2020 08:04:37 nguyenphuongthuy VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164133 30/11/2020 09:33:28 nguyenphuongthuy WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163891 26/11/2020 15:02:48 nguyenphuongthuy FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
163838 26/11/2020 14:39:01 nguyenphuongthuy SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163797 26/11/2020 14:20:18 nguyenphuongthuy BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163689 25/11/2020 14:26:25 nguyenphuongthuy XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163228 04/11/2020 14:50:18 nguyenphuongthuy MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
163208 04/11/2020 14:37:48 nguyenphuongthuy MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
162693 21/10/2020 15:03:19 nguyenphuongthuy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162692 21/10/2020 15:02:25 nguyenphuongthuy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
162677 21/10/2020 14:37:23 nguyenphuongthuy TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
161920 13/10/2020 16:25:54 nguyenphuongthuy ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
161916 13/10/2020 16:22:58 nguyenphuongthuy MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160531 18/09/2020 16:17:20 nguyenphuongthuy PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
160424 18/09/2020 15:09:41 nguyenphuongthuy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160346 18/09/2020 14:42:05 nguyenphuongthuy SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160176 16/09/2020 14:59:10 nguyenphuongthuy OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160125 16/09/2020 14:39:00 nguyenphuongthuy MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160123 16/09/2020 14:38:08 nguyenphuongthuy MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
160112 16/09/2020 14:29:32 nguyenphuongthuy TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160092 16/09/2020 14:21:10 nguyenphuongthuy TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1112 KB
160067 16/09/2020 08:47:48 nguyenphuongthuy SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160064 16/09/2020 08:46:11 nguyenphuongthuy SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 908 KB
159924 16/09/2020 01:25:43 nguyenphuongthuy HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159920 15/09/2020 23:21:40 nguyenphuongthuy DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159919 15/09/2020 23:20:47 nguyenphuongthuy DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159823 14/09/2020 10:33:21 nguyenphuongthuy KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
159790 14/09/2020 09:52:31 nguyenphuongthuy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159784 14/09/2020 09:50:22 nguyenphuongthuy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
159772 14/09/2020 09:43:28 nguyenphuongthuy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159761 14/09/2020 09:33:40 nguyenphuongthuy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159758 14/09/2020 09:31:16 nguyenphuongthuy HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 768 KB
159750 14/09/2020 09:25:23 nguyenphuongthuy SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159744 14/09/2020 00:09:42 nguyenphuongthuy 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159743 14/09/2020 00:09:25 nguyenphuongthuy 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159742 14/09/2020 00:00:59 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
159741 13/09/2020 23:57:40 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159740 13/09/2020 23:55:41 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159739 13/09/2020 23:54:43 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159738 13/09/2020 23:52:37 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159737 13/09/2020 23:52:35 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159736 13/09/2020 23:51:54 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159735 13/09/2020 23:49:22 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159734 13/09/2020 23:47:28 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159733 13/09/2020 23:47:23 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159589 10/09/2020 09:48:08 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159579 10/09/2020 09:45:43 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159576 10/09/2020 09:44:27 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159572 10/09/2020 09:43:39 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159569 10/09/2020 09:42:11 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159567 10/09/2020 09:41:20 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159555 10/09/2020 09:38:11 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159552 10/09/2020 09:33:52 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159537 10/09/2020 09:25:53 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
159529 10/09/2020 09:22:32 nguyenphuongthuy CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
159506 10/09/2020 08:02:02 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159503 10/09/2020 08:01:01 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159501 10/09/2020 08:00:24 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159496 10/09/2020 07:58:59 nguyenphuongthuy trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
159457 10/09/2020 07:42:57 nguyenphuongthuy TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
Back to Top