Các bài đã nộp của ducminh1102
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173271 21/07/2022 00:52:59 ducminh1102 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173251 20/07/2022 02:21:32 ducminh1102 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
167980 12/04/2021 15:04:18 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
167979 12/04/2021 15:03:35 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2488 KB
167960 12/04/2021 14:25:01 ducminh1102 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2500 KB
167134 18/01/2021 14:22:53 ducminh1102 tohop - Tổ hợp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
167133 18/01/2021 14:21:27 ducminh1102 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 625 ms 1808 KB
166979 13/01/2021 08:47:24 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5625 ms 2404 KB
166967 13/01/2021 08:31:46 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 2508 KB
166921 13/01/2021 07:59:38 ducminh1102 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 1852 KB
166920 13/01/2021 07:59:20 ducminh1102 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
166907 13/01/2021 07:53:41 ducminh1102 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 1844 KB
166462 03/01/2021 09:31:13 ducminh1102 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2452 KB
166461 03/01/2021 09:30:21 ducminh1102 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
166409 30/12/2020 08:40:51 ducminh1102 CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 1012 KB
166401 30/12/2020 08:05:18 ducminh1102 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
166400 30/12/2020 08:03:41 ducminh1102 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
166384 30/12/2020 07:49:13 ducminh1102 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
166367 29/12/2020 21:30:32 ducminh1102 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 992 KB
166366 29/12/2020 21:09:54 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
166365 29/12/2020 20:45:48 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
166364 29/12/2020 20:44:48 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
166314 23/12/2020 14:58:25 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 752 KB
166312 23/12/2020 14:56:46 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
166310 23/12/2020 14:56:11 ducminh1102 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
166306 23/12/2020 14:50:52 ducminh1102 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
164851 09/12/2020 08:16:42 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
164845 09/12/2020 08:11:30 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 11 31 ms 2520 KB
164844 09/12/2020 08:09:36 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
164840 09/12/2020 08:05:47 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
164836 09/12/2020 08:04:37 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
164831 09/12/2020 08:01:43 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
164826 09/12/2020 07:56:24 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 2480 KB
164811 09/12/2020 07:38:44 ducminh1102 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 896 KB
164807 09/12/2020 07:34:07 ducminh1102 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164564 03/12/2020 20:01:27 ducminh1102 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164563 03/12/2020 20:00:14 ducminh1102 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164562 03/12/2020 19:58:25 ducminh1102 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164561 03/12/2020 19:53:03 ducminh1102 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164560 03/12/2020 19:52:30 ducminh1102 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
164559 03/12/2020 19:50:56 ducminh1102 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Runtime error on test 6 15 ms 2520 KB
164385 01/12/2020 14:57:57 ducminh1102 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
164370 01/12/2020 14:43:48 ducminh1102 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164369 01/12/2020 14:43:16 ducminh1102 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
164352 01/12/2020 14:32:56 ducminh1102 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164336 01/12/2020 14:26:11 ducminh1102 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164334 01/12/2020 14:25:10 ducminh1102 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
164272 30/11/2020 21:27:12 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
164271 30/11/2020 21:26:30 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2480 KB
164270 30/11/2020 21:26:10 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
164268 30/11/2020 21:14:31 ducminh1102 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2484 KB
164263 30/11/2020 21:02:40 ducminh1102 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
164261 30/11/2020 21:00:42 ducminh1102 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
164254 30/11/2020 20:49:37 ducminh1102 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
164250 30/11/2020 20:41:51 ducminh1102 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2520 KB
164214 30/11/2020 10:48:48 ducminh1102 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164180 30/11/2020 10:14:11 ducminh1102 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 844 KB
164172 30/11/2020 10:01:48 ducminh1102 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164161 30/11/2020 09:47:49 ducminh1102 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
164139 30/11/2020 09:35:14 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164136 30/11/2020 09:33:51 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 892 KB
164124 30/11/2020 09:27:03 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
164122 30/11/2020 09:25:16 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
164111 30/11/2020 09:16:18 ducminh1102 WORDS - Đếm từ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
164107 30/11/2020 09:13:08 ducminh1102 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163723 25/11/2020 15:01:00 ducminh1102 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
163719 25/11/2020 14:56:48 ducminh1102 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 848 KB
163709 25/11/2020 14:46:00 ducminh1102 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163695 25/11/2020 14:33:15 ducminh1102 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
163671 25/11/2020 14:17:27 ducminh1102 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163670 25/11/2020 14:16:22 ducminh1102 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 848 KB
163669 25/11/2020 14:15:17 ducminh1102 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 64 KB
163667 25/11/2020 14:14:48 ducminh1102 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
163252 04/11/2020 15:04:55 ducminh1102 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
163214 04/11/2020 14:42:16 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
163212 04/11/2020 14:41:47 ducminh1102 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
163211 04/11/2020 14:40:04 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
163210 04/11/2020 14:38:56 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 932 KB
163209 04/11/2020 14:38:12 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
163205 04/11/2020 14:36:40 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
163201 04/11/2020 14:34:40 ducminh1102 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
163199 04/11/2020 14:33:35 ducminh1102 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2508 KB
163196 04/11/2020 14:32:28 ducminh1102 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2508 KB
163165 02/11/2020 09:41:42 ducminh1102 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163162 02/11/2020 09:33:15 ducminh1102 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
163161 02/11/2020 09:18:43 ducminh1102 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
162662 21/10/2020 14:13:52 ducminh1102 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
162509 18/10/2020 16:31:54 ducminh1102 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
162508 18/10/2020 16:31:26 ducminh1102 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
161675 06/10/2020 18:49:26 ducminh1102 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161649 05/10/2020 20:54:50 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161648 05/10/2020 20:53:31 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161647 05/10/2020 20:51:01 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
161646 05/10/2020 20:50:29 ducminh1102 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
161645 05/10/2020 20:36:44 ducminh1102 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 187 ms 1848 KB
161644 05/10/2020 20:33:03 ducminh1102 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 1884 KB
161643 05/10/2020 20:31:34 ducminh1102 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 4 1078 ms 1884 KB
161227 27/09/2020 17:03:07 ducminh1102 EXPRESS - Khôi phục biểu thức GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
161226 27/09/2020 16:48:30 ducminh1102 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161225 27/09/2020 16:43:55 ducminh1102 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 960 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top