Các bài đã nộp của vukimviet1123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
179175 29/10/2023 10:15:29 vukimviet1123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
176781 31/07/2023 17:26:45 vukimviet1123 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
176241 28/06/2023 22:15:50 vukimviet1123 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2593 ms 14336 KB
176170 19/06/2023 07:39:32 vukimviet1123 COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176168 18/06/2023 23:00:12 vukimviet1123 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 562 ms 3740 KB
176167 18/06/2023 22:34:08 vukimviet1123 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
176166 18/06/2023 19:33:49 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
176165 18/06/2023 19:33:03 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176147 18/06/2023 16:25:14 vukimviet1123 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176146 18/06/2023 16:24:40 vukimviet1123 MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
176142 18/06/2023 16:07:37 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 10340 KB
176139 18/06/2023 16:02:55 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2093 ms 24556 KB
176094 14/06/2023 20:25:56 vukimviet1123 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 156 ms 1868 KB
176093 14/06/2023 14:25:02 vukimviet1123 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 421 ms 1876 KB
176092 14/06/2023 13:44:41 vukimviet1123 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
176091 14/06/2023 13:29:15 vukimviet1123 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4062 ms 1864 KB
176090 14/06/2023 13:01:06 vukimviet1123 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1868 KB
176089 13/06/2023 09:30:56 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176080 07/06/2023 20:25:01 vukimviet1123 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 3448 KB
176079 07/06/2023 20:16:08 vukimviet1123 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176078 07/06/2023 20:06:43 vukimviet1123 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176076 07/06/2023 19:49:59 vukimviet1123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 3444 KB
176075 07/06/2023 19:48:20 vukimviet1123 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176071 07/06/2023 09:29:24 vukimviet1123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
176069 07/06/2023 09:25:50 vukimviet1123 multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2580 KB
176065 06/06/2023 22:10:05 vukimviet1123 CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
176064 06/06/2023 22:05:02 vukimviet1123 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
176061 06/06/2023 21:06:09 vukimviet1123 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
176060 06/06/2023 20:23:18 vukimviet1123 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
176059 06/06/2023 20:21:28 vukimviet1123 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
176057 06/06/2023 19:41:06 vukimviet1123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
176056 06/06/2023 19:38:44 vukimviet1123 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
176048 05/06/2023 21:03:44 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
176047 05/06/2023 21:03:31 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176046 05/06/2023 21:02:32 vukimviet1123 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176027 29/05/2023 19:10:22 vukimviet1123 JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
176026 29/05/2023 19:08:04 vukimviet1123 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
176024 29/05/2023 09:47:48 vukimviet1123 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
176023 29/05/2023 09:43:01 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2062 ms 17404 KB
176022 29/05/2023 09:36:31 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Time limit exceed on test 21 2046 ms 10292 KB
176021 29/05/2023 09:36:01 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
176020 29/05/2023 09:29:22 vukimviet1123 SUBARRAY - Dãy con Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
176013 21/05/2023 21:05:27 vukimviet1123 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176012 21/05/2023 21:04:14 vukimviet1123 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
176011 21/05/2023 21:02:46 vukimviet1123 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
176010 21/05/2023 21:02:09 vukimviet1123 tn - Trực nhật GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
176009 21/05/2023 20:57:37 vukimviet1123 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
176008 21/05/2023 20:53:38 vukimviet1123 MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
176002 19/05/2023 20:19:00 vukimviet1123 garbage - Thu gom rác thải GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
175993 16/05/2023 22:38:30 vukimviet1123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
175992 16/05/2023 22:37:43 vukimviet1123 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 812 KB
175991 16/05/2023 21:59:28 vukimviet1123 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 843 ms 2628 KB
175990 13/05/2023 09:56:13 vukimviet1123 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175989 13/05/2023 09:55:08 vukimviet1123 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175988 13/05/2023 09:53:16 vukimviet1123 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
175987 13/05/2023 09:51:18 vukimviet1123 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1048 KB
175986 13/05/2023 09:21:37 vukimviet1123 div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++11 Runtime error on test 2 15 ms 2748 KB
175985 13/05/2023 09:19:49 vukimviet1123 ROBOT - ROBOT GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
175984 13/05/2023 09:18:45 vukimviet1123 ROBOT - ROBOT GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175983 13/05/2023 09:17:55 vukimviet1123 ROBOT - ROBOT GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
175970 12/05/2023 19:17:54 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2140 KB
175958 11/05/2023 21:24:11 vukimviet1123 dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 2136 KB
175955 11/05/2023 20:44:03 vukimviet1123 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175954 11/05/2023 20:43:33 vukimviet1123 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
175920 08/05/2023 21:28:21 vukimviet1123 SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 484 ms 80732 KB
175919 08/05/2023 21:23:06 vukimviet1123 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2616 KB
175917 07/05/2023 21:27:39 vukimviet1123 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1128 KB
175916 07/05/2023 21:00:35 vukimviet1123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
175915 07/05/2023 20:56:01 vukimviet1123 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
175788 16/04/2023 08:04:32 vukimviet1123 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
175773 15/04/2023 19:19:48 vukimviet1123 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
175760 14/04/2023 19:17:15 vukimviet1123 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
175683 12/04/2023 22:11:08 vukimviet1123 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
175682 12/04/2023 22:10:18 vukimviet1123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
175676 12/04/2023 21:47:13 vukimviet1123 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
175675 12/04/2023 21:29:05 vukimviet1123 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175674 12/04/2023 20:28:13 vukimviet1123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
175654 10/04/2023 15:02:29 vukimviet1123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2620 KB
175653 09/04/2023 14:39:47 vukimviet1123 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
175652 09/04/2023 14:10:35 vukimviet1123 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2572 KB
175651 09/04/2023 09:21:18 vukimviet1123 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2572 KB
175650 08/04/2023 21:25:40 vukimviet1123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
175649 08/04/2023 20:02:05 vukimviet1123 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
175648 08/04/2023 19:00:26 vukimviet1123 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 2576 KB
175647 08/04/2023 17:35:27 vukimviet1123 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
175640 06/04/2023 22:28:29 vukimviet1123 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
175639 06/04/2023 05:39:25 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175638 06/04/2023 05:17:51 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2520 KB
175637 06/04/2023 05:16:32 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175636 06/04/2023 05:10:06 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2528 KB
175635 06/04/2023 05:08:24 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2524 KB
175634 05/04/2023 21:40:36 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 2528 KB
175633 05/04/2023 21:37:46 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2516 KB
175632 05/04/2023 21:29:01 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175631 05/04/2023 21:28:22 vukimviet1123 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2516 KB
175630 05/04/2023 20:07:41 vukimviet1123 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
175629 05/04/2023 19:30:56 vukimviet1123 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175628 05/04/2023 19:14:34 vukimviet1123 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
175627 05/04/2023 19:13:31 vukimviet1123 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
175626 04/04/2023 21:14:29 vukimviet1123 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2568 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top