Các bài đã nộp của trangiang20007
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183112 05/03/2024 00:03:54 trangiang20007 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
183111 05/03/2024 00:03:10 trangiang20007 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
183110 05/03/2024 00:02:04 trangiang20007 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
183109 04/03/2024 23:40:16 trangiang20007 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
183108 04/03/2024 23:39:44 trangiang20007 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2676 KB
183107 04/03/2024 23:39:03 trangiang20007 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183106 04/03/2024 23:38:15 trangiang20007 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
183105 04/03/2024 23:37:43 trangiang20007 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2676 KB
183104 04/03/2024 23:36:58 trangiang20007 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
183103 04/03/2024 23:35:01 trangiang20007 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183102 04/03/2024 23:34:23 trangiang20007 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
183101 04/03/2024 23:33:49 trangiang20007 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1132 KB
183100 04/03/2024 23:33:13 trangiang20007 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183098 04/03/2024 23:19:17 trangiang20007 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
183096 04/03/2024 22:12:05 trangiang20007 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
183084 04/03/2024 09:03:19 trangiang20007 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
183026 01/03/2024 07:46:40 trangiang20007 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2437 ms 10448 KB
183025 01/03/2024 07:34:31 trangiang20007 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 5 250 ms 3460 KB
182834 26/01/2024 09:22:39 trangiang20007 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
182833 26/01/2024 07:51:00 trangiang20007 mazemaze1 - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
181580 08/01/2024 20:35:09 trangiang20007 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 312 ms 3804 KB
181578 08/01/2024 20:12:54 trangiang20007 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 3016 KB
181150 26/12/2023 19:35:04 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
181149 26/12/2023 19:32:46 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1120 KB
181147 26/12/2023 19:31:11 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
181145 26/12/2023 19:30:28 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 788 KB
181144 26/12/2023 19:29:37 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
181141 26/12/2023 17:20:17 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
181140 26/12/2023 17:16:03 trangiang20007 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
181139 26/12/2023 17:03:23 trangiang20007 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
181138 26/12/2023 17:02:32 trangiang20007 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180609 09/12/2023 22:21:31 trangiang20007 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2984 KB
180608 09/12/2023 22:21:19 trangiang20007 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180607 09/12/2023 22:20:31 trangiang20007 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180606 09/12/2023 22:20:20 trangiang20007 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180605 09/12/2023 22:19:39 trangiang20007 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 3388 KB
180604 09/12/2023 22:19:22 trangiang20007 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
180603 09/12/2023 22:18:40 trangiang20007 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
180602 09/12/2023 22:18:22 trangiang20007 POS - Vị trí GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179891 25/11/2023 20:37:13 trangiang20007 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
179850 24/11/2023 21:25:25 trangiang20007 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 1896 KB
179849 24/11/2023 21:24:38 trangiang20007 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179845 24/11/2023 21:22:14 trangiang20007 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179819 24/11/2023 09:49:43 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
179818 24/11/2023 09:45:19 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179817 24/11/2023 09:44:34 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
179815 24/11/2023 09:17:11 trangiang20007 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
179806 24/11/2023 05:24:50 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179693 22/11/2023 21:39:14 trangiang20007 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1888 KB
179680 22/11/2023 14:01:28 trangiang20007 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179679 22/11/2023 13:52:43 trangiang20007 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 312 ms 1912 KB
179676 22/11/2023 08:41:36 trangiang20007 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179674 22/11/2023 08:28:56 trangiang20007 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179612 19/11/2023 20:43:14 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179611 19/11/2023 20:42:54 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179610 19/11/2023 20:42:00 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 1892 KB
179580 18/11/2023 06:01:28 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179579 18/11/2023 06:00:36 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 1892 KB
179578 18/11/2023 05:53:34 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 1920 KB
179566 17/11/2023 09:14:33 trangiang20007 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179565 17/11/2023 09:13:48 trangiang20007 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179564 17/11/2023 09:12:38 trangiang20007 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1132 KB
179465 15/11/2023 08:45:39 trangiang20007 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179464 15/11/2023 08:44:08 trangiang20007 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179463 15/11/2023 08:43:25 trangiang20007 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179450 14/11/2023 21:04:07 trangiang20007 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179449 14/11/2023 21:01:56 trangiang20007 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179406 13/11/2023 21:06:54 trangiang20007 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179405 13/11/2023 21:01:38 trangiang20007 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179404 13/11/2023 20:42:25 trangiang20007 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179375 12/11/2023 14:37:25 trangiang20007 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179374 12/11/2023 14:26:15 trangiang20007 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
179370 12/11/2023 11:10:46 trangiang20007 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 359 ms 1884 KB
179369 12/11/2023 11:07:33 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179368 12/11/2023 11:04:30 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179367 12/11/2023 10:59:18 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179366 12/11/2023 10:43:02 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
179365 12/11/2023 10:42:45 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179364 12/11/2023 06:03:10 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1144 KB
179363 12/11/2023 05:58:38 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
179362 12/11/2023 05:58:14 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179349 11/11/2023 20:38:57 trangiang20007 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
179348 11/11/2023 06:06:25 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
179347 11/11/2023 06:05:19 trangiang20007 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179346 11/11/2023 06:04:39 trangiang20007 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
179345 11/11/2023 06:03:33 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179344 11/11/2023 06:03:06 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179311 10/11/2023 23:19:10 trangiang20007 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179310 10/11/2023 23:16:51 trangiang20007 VN - Văn nghệ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 952 KB
179299 10/11/2023 11:26:05 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
179298 10/11/2023 11:25:40 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
179297 10/11/2023 11:25:04 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179296 10/11/2023 11:23:53 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1924 KB
179295 10/11/2023 11:21:58 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179294 10/11/2023 11:20:33 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179293 10/11/2023 11:19:43 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
179292 10/11/2023 11:14:58 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
179291 10/11/2023 11:12:00 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 948 KB
179155 28/10/2023 05:46:10 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 1888 KB
179154 27/10/2023 21:46:11 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
Trang  [1] 2
Back to Top