Các bài giải được của minhnhatyta
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
168213 17/06/2021 20:30:08 minhnhatyta BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168212 17/06/2021 20:22:36 minhnhatyta SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
168192 13/06/2021 13:12:20 minhnhatyta VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168191 13/06/2021 08:51:47 minhnhatyta XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
163573 19/11/2020 17:48:31 minhnhatyta NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
163455 14/11/2020 21:02:29 minhnhatyta PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163425 13/11/2020 21:29:25 minhnhatyta TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
163424 13/11/2020 21:25:58 minhnhatyta SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163422 13/11/2020 21:03:35 minhnhatyta SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163401 11/11/2020 21:31:21 minhnhatyta HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
163400 11/11/2020 21:09:42 minhnhatyta UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163386 11/11/2020 19:58:07 minhnhatyta BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163385 11/11/2020 19:57:38 minhnhatyta BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163382 11/11/2020 19:20:25 minhnhatyta SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 3320 KB
163378 11/11/2020 18:43:09 minhnhatyta PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163181 03/11/2020 13:24:56 minhnhatyta SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 906 ms 2508 KB
163115 31/10/2020 22:36:48 minhnhatyta GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163113 31/10/2020 22:12:06 minhnhatyta OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163110 31/10/2020 21:58:35 minhnhatyta ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
163081 30/10/2020 21:10:06 minhnhatyta NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162948 26/10/2020 18:02:10 minhnhatyta RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
162943 26/10/2020 17:49:26 minhnhatyta PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162907 25/10/2020 22:26:16 minhnhatyta SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162904 25/10/2020 22:07:18 minhnhatyta NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
162842 24/10/2020 16:19:32 minhnhatyta QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162835 24/10/2020 15:55:45 minhnhatyta HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162828 24/10/2020 14:55:50 minhnhatyta TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162823 24/10/2020 13:55:53 minhnhatyta TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162775 23/10/2020 21:05:23 minhnhatyta SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
162773 23/10/2020 20:30:38 minhnhatyta MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162768 23/10/2020 20:05:19 minhnhatyta ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162759 23/10/2020 18:10:25 minhnhatyta HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162756 23/10/2020 18:02:00 minhnhatyta TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162755 23/10/2020 18:00:04 minhnhatyta trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162752 23/10/2020 17:50:53 minhnhatyta CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162748 23/10/2020 17:33:11 minhnhatyta 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162745 23/10/2020 17:14:44 minhnhatyta SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162741 23/10/2020 16:04:35 minhnhatyta KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162727 22/10/2020 17:55:38 minhnhatyta VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
162717 21/10/2020 21:30:39 minhnhatyta POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
162709 21/10/2020 21:14:56 minhnhatyta DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 980 KB
162705 21/10/2020 18:29:05 minhnhatyta SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162701 21/10/2020 18:08:46 minhnhatyta COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162700 21/10/2020 17:12:20 minhnhatyta DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
162699 21/10/2020 16:56:51 minhnhatyta SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
162696 21/10/2020 15:14:36 minhnhatyta MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
Back to Top