Các bài giải được của yenthuya
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
163291 04/11/2020 22:16:29 yenthuya SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
163160 01/11/2020 22:23:35 yenthuya MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
163116 31/10/2020 23:08:17 yenthuya CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
163050 29/10/2020 11:29:31 yenthuya MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
163047 29/10/2020 10:18:33 yenthuya ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
162983 27/10/2020 10:47:46 yenthuya POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
162916 26/10/2020 08:48:23 yenthuya SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
162914 26/10/2020 00:53:49 yenthuya PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
162846 24/10/2020 16:50:44 yenthuya SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162743 23/10/2020 16:43:38 yenthuya PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162726 22/10/2020 15:14:03 yenthuya GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
162724 22/10/2020 10:39:31 yenthuya BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
162590 20/10/2020 16:26:38 yenthuya SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162587 20/10/2020 10:56:03 yenthuya SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162586 20/10/2020 10:45:38 yenthuya FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162585 20/10/2020 10:19:08 yenthuya TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
162584 20/10/2020 10:14:11 yenthuya DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162581 20/10/2020 09:56:41 yenthuya SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162578 20/10/2020 09:49:26 yenthuya UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162527 18/10/2020 22:49:09 yenthuya NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 62 ms 2552 KB
162525 18/10/2020 22:19:28 yenthuya SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
162522 18/10/2020 22:13:01 yenthuya SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162521 18/10/2020 22:08:48 yenthuya NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162491 17/10/2020 23:03:46 yenthuya TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
162487 17/10/2020 22:34:59 yenthuya COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162250 15/10/2020 23:25:01 yenthuya PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162232 15/10/2020 21:54:31 yenthuya KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
162159 14/10/2020 22:47:27 yenthuya HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162150 14/10/2020 22:29:03 yenthuya TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
161862 13/10/2020 01:37:59 yenthuya HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161819 12/10/2020 00:18:33 yenthuya 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161808 11/10/2020 09:47:04 yenthuya SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161805 10/10/2020 22:48:01 yenthuya MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161804 10/10/2020 22:43:14 yenthuya MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161803 10/10/2020 22:31:52 yenthuya TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161802 10/10/2020 22:18:28 yenthuya CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
161781 10/10/2020 17:55:04 yenthuya DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158886 13/07/2020 08:44:18 yenthuya COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
158873 13/07/2020 08:30:05 yenthuya VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
158872 13/07/2020 08:16:15 yenthuya HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 31 ms 1276 KB
158870 12/07/2020 15:55:34 yenthuya QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
158868 11/07/2020 15:14:55 yenthuya NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
158867 11/07/2020 15:04:10 yenthuya RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
158866 11/07/2020 14:58:31 yenthuya PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
158865 11/07/2020 08:34:15 yenthuya HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
158588 08/06/2020 16:17:49 yenthuya BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2584 KB
158587 08/06/2020 16:17:17 yenthuya DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
158570 03/06/2020 11:03:55 yenthuya COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158568 03/06/2020 10:12:11 yenthuya OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158566 03/06/2020 01:08:18 yenthuya trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
158557 02/06/2020 15:40:52 yenthuya 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
158556 02/06/2020 15:36:14 yenthuya SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
158555 02/06/2020 15:27:46 yenthuya HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top