Các bài đã nộp của daniel
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
181135 26/12/2023 10:07:38 daniel TONG - Tổng A + B Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1568 KB
176770 21/07/2023 09:40:34 daniel SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
176769 20/07/2023 18:05:56 daniel mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176768 20/07/2023 17:59:17 daniel TREEMIN2 - Cây khung nhỏ thứ nhì GNU C++11 Accepted 468 ms 29572 KB
176762 20/07/2023 16:22:54 daniel mazemaze1 - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 900 KB
176759 20/07/2023 16:13:49 daniel horse - Mã đi tuần GNU C++11 Accepted 156 ms 1936 KB
176758 20/07/2023 15:55:55 daniel hvtqueen - Xếp hậu GNU C++11 Accepted 468 ms 1924 KB
176757 20/07/2023 15:40:47 daniel tohop - Tổ hợp GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
176752 20/07/2023 10:09:15 daniel chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++11 Accepted 328 ms 1928 KB
176751 20/07/2023 10:01:35 daniel hoanvi - Hoán vị GNU C++11 Accepted 140 ms 1920 KB
176750 20/07/2023 09:57:36 daniel strbin - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 3406 ms 2592 KB
176748 19/07/2023 17:22:04 daniel ptfibonaci - Phần tích thành tổng FIBONACI GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
176746 19/07/2023 16:46:47 daniel multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
176743 19/07/2023 16:08:05 daniel multi2 - Nhân hai số nguyên lớn GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 3752 KB
176742 19/07/2023 15:56:35 daniel div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176741 19/07/2023 15:55:43 daniel div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
176740 19/07/2023 15:36:35 daniel div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1078 ms 3424 KB
176739 19/07/2023 11:33:44 daniel MEETING - Gặp gỡ GNU C++11 Accepted 31 ms 2876 KB
176738 19/07/2023 11:32:24 daniel ALCHEMY - Giả kim thuật GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
176737 19/07/2023 11:32:00 daniel MAXCYCLE - Đường đua dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2720 KB
176736 19/07/2023 11:31:28 daniel LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 15440 KB
176735 19/07/2023 11:31:05 daniel DISTANCE - Khoảng cách trên cây GNU C++11 Accepted 468 ms 15440 KB
176734 19/07/2023 11:30:43 daniel BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176733 19/07/2023 11:30:12 daniel LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++11 Accepted 750 ms 15380 KB
176732 19/07/2023 11:29:50 daniel LUBENICA - Mạng lưới giao thông GNU C++11 Accepted 750 ms 32028 KB
176731 19/07/2023 11:29:28 daniel DQUERY - Khảo sát đường đua GNU C++11 Accepted 125 ms 13028 KB
176730 19/07/2023 11:29:07 daniel FLOWERS - Tặng hoa kiểu Úc GNU C++11 Accepted 31 ms 4988 KB
176729 19/07/2023 11:28:29 daniel ONEWAY - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 31 ms 7328 KB
176728 19/07/2023 11:27:58 daniel COMNET - Truyền tin GNU C++11 Accepted 296 ms 28508 KB
176727 19/07/2023 11:26:51 daniel XUNGYEU - Nút st - xung yếu GNU C++11 Accepted 46 ms 2872 KB
176726 19/07/2023 11:26:24 daniel MESSAGE - Truyền tin GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
176725 19/07/2023 11:25:57 daniel CHESS - Bàn cờ thế GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176724 19/07/2023 11:24:51 daniel TIVI - Ti vi GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
176723 19/07/2023 11:24:18 daniel TIVI - Ti vi GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
176722 19/07/2023 11:24:01 daniel MONORAIL - Tàu cao tốc GNU C++11 Accepted 31 ms 2880 KB
176721 19/07/2023 11:23:45 daniel WORLDNET - Truyền dữ liệu GNU C++11 Accepted 265 ms 13252 KB
176720 19/07/2023 11:23:07 daniel SECURITY - Bảo vệ GNU C++11 Accepted 328 ms 8700 KB
176719 19/07/2023 11:22:45 daniel GRAPH - Liên thông GNU C++11 Accepted 78 ms 3988 KB
176718 19/07/2023 11:22:12 daniel ONEARC - Mạng máy tính GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
176717 19/07/2023 11:21:40 daniel GRAPH1 - Đồ thị có hướng GNU C++11 Accepted 640 ms 17576 KB
176716 19/07/2023 11:21:20 daniel GLOBALNET - Truyền dữ liệu 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 3140 KB
176715 19/07/2023 11:21:06 daniel CONVEYER - Băng chuyền GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176714 19/07/2023 11:20:41 daniel STABLE - Ổn định GNU C++11 Accepted 140 ms 5660 KB
176713 19/07/2023 11:15:52 daniel div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
176712 19/07/2023 11:15:17 daniel div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
176711 19/07/2023 11:02:18 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Accepted 31 ms 2688 KB
176710 19/07/2023 11:00:17 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 2632 KB
176709 19/07/2023 10:59:48 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
176708 19/07/2023 10:50:02 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2632 KB
176707 19/07/2023 10:44:34 daniel multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 2632 KB
176706 19/07/2023 10:28:58 daniel CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Accepted 46 ms 2256 KB
176705 19/07/2023 10:24:15 daniel CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
176704 19/07/2023 10:09:24 daniel ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
176703 19/07/2023 10:03:05 daniel HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
176702 19/07/2023 09:58:56 daniel SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
176701 19/07/2023 09:46:05 daniel ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
176700 18/07/2023 16:35:29 daniel COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 2531 ms 6812 KB
176699 18/07/2023 16:15:31 daniel MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
176698 18/07/2023 16:04:58 daniel MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
176697 18/07/2023 15:50:30 daniel TNUM - Số 3 ước GNU C++11 Accepted 250 ms 2636 KB
176696 18/07/2023 15:45:26 daniel GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1928 KB
176695 18/07/2023 15:42:11 daniel tn - Trực nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
176694 18/07/2023 15:36:14 daniel tn - Trực nhật GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
176693 18/07/2023 15:30:42 daniel SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Accepted 640 ms 26004 KB
176692 18/07/2023 15:28:55 daniel SUBARRAY - Dãy con GNU C++11 Time limit exceed on test 19 2078 ms 14988 KB
176691 18/07/2023 15:20:54 daniel JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
176690 18/07/2023 15:18:14 daniel JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2584 KB
176689 18/07/2023 15:17:30 daniel JOINNUM - Ghép số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
176562 13/07/2023 16:58:00 daniel HOPMAT - Họp mặt GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
176559 13/07/2023 16:23:14 daniel ISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng GNU C++11 Accepted 31 ms 2648 KB
176554 13/07/2023 15:54:16 daniel MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
176553 13/07/2023 15:53:54 daniel COW - Con bò hư hỏng GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
176541 13/07/2023 15:13:04 daniel ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
176539 13/07/2023 11:30:16 daniel ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176538 13/07/2023 11:10:33 daniel SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2660 KB
176536 13/07/2023 10:45:17 daniel NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176535 13/07/2023 10:32:23 daniel CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176534 13/07/2023 10:21:49 daniel REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
176532 13/07/2023 10:05:58 daniel NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176530 13/07/2023 09:38:27 daniel WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176528 12/07/2023 17:38:21 daniel BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176525 12/07/2023 17:33:30 daniel DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176523 12/07/2023 17:29:02 daniel FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176521 12/07/2023 17:21:04 daniel FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1064 KB
176520 12/07/2023 17:18:36 daniel XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176519 12/07/2023 17:17:34 daniel SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
176518 12/07/2023 17:08:36 daniel VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176517 12/07/2023 16:59:44 daniel dayucln - Dãy ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2828 KB
176513 12/07/2023 16:25:25 daniel SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
176512 12/07/2023 16:21:04 daniel POS - Vị trí GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
176511 12/07/2023 16:16:29 daniel TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
176510 12/07/2023 16:15:36 daniel TBC - Trung bình cộng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1076 KB
176509 12/07/2023 16:12:05 daniel ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
176507 12/07/2023 16:08:50 daniel ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
176503 12/07/2023 16:05:55 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
176501 12/07/2023 16:02:34 daniel MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
176498 12/07/2023 15:51:10 daniel BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
176497 12/07/2023 15:41:08 daniel XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
176495 12/07/2023 15:36:56 daniel XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
176492 12/07/2023 10:57:36 daniel FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top