Các bài giải được của khoabang2711
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
170037 08/01/2022 16:56:01 khoabang2711 LCA - Nút cha chung gần nhất GNU C++ Accepted 765 ms 18180 KB
170034 08/01/2022 16:54:00 khoabang2711 LCA1 - Cha chung gần nhất (version 2) GNU C++ Accepted 1000 ms 16128 KB
168162 25/05/2021 20:40:21 khoabang2711 horse - Mã đi tuần GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
168040 30/04/2021 21:22:07 khoabang2711 HOPMAT - Họp mặt GNU C++ Accepted 31 ms 2604 KB
168032 29/04/2021 20:53:03 khoabang2711 COW - Con bò hư hỏng GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
168018 22/04/2021 13:01:28 khoabang2711 BACTERIA - Vi khuẩn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
168010 15/04/2021 23:05:13 khoabang2711 TIVI - Ti vi GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
167972 12/04/2021 14:43:01 khoabang2711 ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
167966 12/04/2021 14:35:17 khoabang2711 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 31 ms 10376 KB
167944 11/04/2021 18:52:17 khoabang2711 EDITDIST - Biến đổi xâu ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
167925 06/04/2021 20:12:39 khoabang2711 LPS - Xâu con đối xứng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
167891 03/04/2021 09:15:18 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1896 KB
167856 31/03/2021 14:52:20 khoabang2711 BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 46 ms 2492 KB
167851 31/03/2021 14:14:13 khoabang2711 BANK - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 171 ms 54676 KB
167803 24/03/2021 22:39:31 khoabang2711 MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1836 KB
167727 20/03/2021 10:11:14 khoabang2711 CUTTING - Cắt gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
167597 08/03/2021 16:24:25 khoabang2711 LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 406 ms 1872 KB
167535 08/03/2021 15:50:03 khoabang2711 LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167396 31/01/2021 22:20:14 khoabang2711 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
167304 25/01/2021 10:03:58 khoabang2711 SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20612 KB
167287 25/01/2021 09:44:09 khoabang2711 JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
167137 18/01/2021 14:26:36 khoabang2711 hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 203 ms 1808 KB
167121 18/01/2021 14:10:20 khoabang2711 strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 5000 ms 1796 KB
166929 13/01/2021 08:04:18 khoabang2711 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1852 KB
166923 13/01/2021 08:00:41 khoabang2711 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
166909 13/01/2021 07:54:20 khoabang2711 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 671 ms 1856 KB
166594 04/01/2021 21:49:34 khoabang2711 div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
166563 04/01/2021 19:20:12 khoabang2711 multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
166428 31/12/2020 19:21:05 khoabang2711 ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
166426 31/12/2020 19:08:19 khoabang2711 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
166395 30/12/2020 08:01:06 khoabang2711 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1032 KB
166277 23/12/2020 14:25:06 khoabang2711 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
164819 09/12/2020 07:45:46 khoabang2711 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164399 01/12/2020 15:14:56 khoabang2711 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
164389 01/12/2020 15:01:00 khoabang2711 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164378 01/12/2020 14:49:33 khoabang2711 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164361 01/12/2020 14:38:13 khoabang2711 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164358 01/12/2020 14:35:09 khoabang2711 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164315 01/12/2020 14:14:28 khoabang2711 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
164312 01/12/2020 14:11:52 khoabang2711 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164208 30/11/2020 10:45:26 khoabang2711 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164142 30/11/2020 09:36:18 khoabang2711 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163916 26/11/2020 15:24:38 khoabang2711 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163889 26/11/2020 15:02:15 khoabang2711 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163734 25/11/2020 15:12:13 khoabang2711 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163720 25/11/2020 14:58:22 khoabang2711 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163682 25/11/2020 14:20:48 khoabang2711 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163662 25/11/2020 08:49:54 khoabang2711 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
163261 04/11/2020 15:11:41 khoabang2711 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
163236 04/11/2020 14:55:51 khoabang2711 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
163218 04/11/2020 14:46:34 khoabang2711 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
163207 04/11/2020 14:37:07 khoabang2711 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
163195 04/11/2020 14:32:17 khoabang2711 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
162986 27/10/2020 14:35:50 khoabang2711 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
161912 13/10/2020 16:19:25 khoabang2711 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160537 18/09/2020 16:19:54 khoabang2711 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160474 18/09/2020 15:31:09 khoabang2711 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160433 18/09/2020 15:12:25 khoabang2711 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160411 18/09/2020 15:03:19 khoabang2711 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160353 18/09/2020 14:42:53 khoabang2711 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
160316 18/09/2020 14:20:26 khoabang2711 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160204 16/09/2020 19:52:23 khoabang2711 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160155 16/09/2020 14:51:39 khoabang2711 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
160113 16/09/2020 14:30:10 khoabang2711 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160086 16/09/2020 14:16:48 khoabang2711 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
159953 16/09/2020 07:59:33 khoabang2711 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159902 15/09/2020 21:05:26 khoabang2711 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159901 15/09/2020 21:03:15 khoabang2711 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159808 14/09/2020 10:10:14 khoabang2711 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159797 14/09/2020 09:55:38 khoabang2711 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
159747 14/09/2020 09:23:13 khoabang2711 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
159565 10/09/2020 09:40:43 khoabang2711 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159523 10/09/2020 09:18:02 khoabang2711 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
Back to Top