Các bài giải được của tinhchamat
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
164898 09/12/2020 10:35:43 tinhchamat FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
164895 09/12/2020 10:25:18 tinhchamat SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
164893 09/12/2020 10:21:49 tinhchamat BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
164486 03/12/2020 09:37:51 tinhchamat XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
164482 03/12/2020 09:30:32 tinhchamat BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
163140 01/11/2020 16:54:30 tinhchamat POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 3292 KB
163138 01/11/2020 16:26:28 tinhchamat HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2912 KB
163136 01/11/2020 16:15:11 tinhchamat ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
163135 01/11/2020 16:09:42 tinhchamat ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
163131 01/11/2020 15:59:42 tinhchamat MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163129 01/11/2020 15:53:03 tinhchamat TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163121 01/11/2020 15:11:30 tinhchamat SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
163119 01/11/2020 14:41:43 tinhchamat QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163118 01/11/2020 14:39:30 tinhchamat TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
163070 30/10/2020 00:13:46 tinhchamat PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
163001 27/10/2020 23:12:53 tinhchamat PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 359 ms 2492 KB
163000 27/10/2020 23:00:45 tinhchamat SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
162979 26/10/2020 23:43:11 tinhchamat RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
162954 26/10/2020 18:29:40 tinhchamat NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162952 26/10/2020 18:12:16 tinhchamat NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 125 ms 2528 KB
162939 26/10/2020 17:45:10 tinhchamat PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
162910 26/10/2020 00:04:55 tinhchamat GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
162909 25/10/2020 23:37:02 tinhchamat BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
162884 25/10/2020 17:30:37 tinhchamat TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
162883 25/10/2020 17:09:32 tinhchamat SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
162792 24/10/2020 00:13:58 tinhchamat DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
162790 23/10/2020 23:48:05 tinhchamat SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
162789 23/10/2020 23:39:45 tinhchamat UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 343 ms 2500 KB
162782 23/10/2020 23:00:38 tinhchamat FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162737 23/10/2020 00:27:41 tinhchamat SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
162736 23/10/2020 00:22:51 tinhchamat 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
162655 21/10/2020 11:15:01 tinhchamat SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
162651 21/10/2020 10:49:54 tinhchamat SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
162649 21/10/2020 10:42:59 tinhchamat NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
162608 20/10/2020 17:45:05 tinhchamat QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162458 17/10/2020 18:12:52 tinhchamat COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162452 17/10/2020 17:47:08 tinhchamat HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
162441 17/10/2020 16:55:12 tinhchamat COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162431 17/10/2020 16:29:25 tinhchamat VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162419 17/10/2020 16:11:43 tinhchamat TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162368 17/10/2020 14:49:16 tinhchamat KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162359 17/10/2020 14:36:19 tinhchamat HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
162339 17/10/2020 07:46:41 tinhchamat HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162049 14/10/2020 11:19:49 tinhchamat PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
162011 13/10/2020 23:07:36 tinhchamat DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
162010 13/10/2020 23:04:37 tinhchamat OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161962 13/10/2020 18:25:23 tinhchamat SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161950 13/10/2020 17:56:59 tinhchamat MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161944 13/10/2020 17:47:40 tinhchamat TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161941 13/10/2020 17:38:45 tinhchamat trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161931 13/10/2020 17:27:26 tinhchamat CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161927 13/10/2020 17:12:35 tinhchamat 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161922 13/10/2020 17:00:03 tinhchamat SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
161791 10/10/2020 18:30:54 tinhchamat HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
Back to Top