Các bài giải được của ngocminh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
169018 01/12/2021 16:24:12 ngocminh SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 453 ms 11604 KB
169007 29/11/2021 16:17:28 ngocminh COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 578 ms 6736 KB
168988 28/11/2021 16:09:26 ngocminh FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
168928 10/11/2021 21:28:22 ngocminh BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168927 10/11/2021 21:18:43 ngocminh NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168926 10/11/2021 20:43:29 ngocminh CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168922 10/11/2021 19:59:12 ngocminh DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168920 10/11/2021 19:53:56 ngocminh REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
168918 10/11/2021 19:51:14 ngocminh WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168917 10/11/2021 19:45:07 ngocminh BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
168916 10/11/2021 19:44:22 ngocminh XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168915 10/11/2021 19:42:30 ngocminh SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168914 10/11/2021 19:41:16 ngocminh FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168913 10/11/2021 19:40:33 ngocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168910 10/11/2021 13:56:38 ngocminh NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
168834 07/10/2021 21:04:56 ngocminh MILKMEGER - Trộn sữa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168828 05/10/2021 21:37:49 ngocminh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
168793 03/10/2021 23:45:02 ngocminh SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168792 03/10/2021 23:24:59 ngocminh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
168788 03/10/2021 16:32:25 ngocminh CROSSCOWI - Ghé thăm trang trại GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
168784 03/10/2021 16:03:05 ngocminh OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 531 ms 3496 KB
168781 03/10/2021 14:54:17 ngocminh ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
168778 03/10/2021 11:20:12 ngocminh COWSORT - Sắp xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168773 03/10/2021 10:57:53 ngocminh MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168772 03/10/2021 10:52:59 ngocminh POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
168771 03/10/2021 10:42:42 ngocminh HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
168770 03/10/2021 10:37:23 ngocminh ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168768 03/10/2021 10:29:12 ngocminh SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
168766 03/10/2021 10:11:53 ngocminh TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
168630 16/09/2021 22:23:28 ngocminh GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168626 16/09/2021 20:58:15 ngocminh NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168624 16/09/2021 20:52:35 ngocminh RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168622 16/09/2021 20:45:05 ngocminh VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
168615 14/09/2021 21:36:13 ngocminh SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168607 14/09/2021 20:49:57 ngocminh PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
168602 14/09/2021 07:42:25 ngocminh UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168591 13/09/2021 17:25:42 ngocminh BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168590 13/09/2021 17:13:57 ngocminh PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
168589 13/09/2021 16:57:31 ngocminh SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168564 09/09/2021 22:13:07 ngocminh NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
168561 09/09/2021 21:53:57 ngocminh SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168549 09/09/2021 20:51:12 ngocminh PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168531 07/09/2021 21:52:35 ngocminh TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
168530 07/09/2021 21:39:19 ngocminh DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
168529 07/09/2021 21:30:52 ngocminh SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
168528 07/09/2021 21:22:24 ngocminh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168525 07/09/2021 21:05:51 ngocminh SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168522 07/09/2021 20:43:24 ngocminh SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
168515 07/09/2021 20:28:15 ngocminh NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168466 29/08/2021 08:15:49 ngocminh HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
168450 25/08/2021 10:02:38 ngocminh PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
168444 25/08/2021 08:32:11 ngocminh COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
168440 22/08/2021 10:40:38 ngocminh VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
168430 22/08/2021 08:15:12 ngocminh KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
168427 22/08/2021 08:04:54 ngocminh TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168426 22/08/2021 07:55:18 ngocminh MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168425 21/08/2021 10:35:26 ngocminh SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
168424 21/08/2021 10:32:17 ngocminh SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168423 21/08/2021 10:12:27 ngocminh CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168422 21/08/2021 09:59:17 ngocminh DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168421 21/08/2021 09:49:14 ngocminh 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168420 21/08/2021 09:40:26 ngocminh SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
168419 21/08/2021 09:19:58 ngocminh trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168417 21/08/2021 08:59:22 ngocminh HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
168416 21/08/2021 08:43:50 ngocminh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top