Các bài giải được của hieuhb2005
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
167650 09/03/2021 16:11:04 hieuhb2005 DEFENSE - Tuyến phòng vệ GNU C++ Accepted 187 ms 2556 KB
167626 09/03/2021 15:36:52 hieuhb2005 KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
166985 13/01/2021 14:13:36 hieuhb2005 hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
166984 13/01/2021 14:09:16 hieuhb2005 chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 171 ms 1860 KB
166983 13/01/2021 14:05:57 hieuhb2005 tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
166589 04/01/2021 21:28:29 hieuhb2005 SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
166394 30/12/2020 08:00:30 hieuhb2005 HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2408 KB
166287 23/12/2020 14:34:17 hieuhb2005 ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
165976 15/12/2020 15:53:09 hieuhb2005 TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 468 ms 3340 KB
165970 15/12/2020 15:29:22 hieuhb2005 GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
165885 12/12/2020 14:32:02 hieuhb2005 tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
164809 09/12/2020 07:36:08 hieuhb2005 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164632 07/12/2020 09:17:12 hieuhb2005 CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
164604 05/12/2020 20:39:28 hieuhb2005 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
164603 05/12/2020 15:02:13 hieuhb2005 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
164384 01/12/2020 14:56:38 hieuhb2005 REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164383 01/12/2020 14:55:54 hieuhb2005 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164355 01/12/2020 14:33:12 hieuhb2005 ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164212 30/11/2020 10:48:00 hieuhb2005 NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164140 30/11/2020 09:35:33 hieuhb2005 WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
164076 28/11/2020 20:00:10 hieuhb2005 DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
163737 25/11/2020 15:13:31 hieuhb2005 FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163725 25/11/2020 15:01:49 hieuhb2005 SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
163722 25/11/2020 14:59:11 hieuhb2005 BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163700 25/11/2020 14:40:24 hieuhb2005 XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163693 25/11/2020 14:31:19 hieuhb2005 BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163592 21/11/2020 20:51:08 hieuhb2005 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
163588 21/11/2020 20:21:02 hieuhb2005 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
163587 21/11/2020 16:18:34 hieuhb2005 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2532 KB
163421 13/11/2020 20:21:51 hieuhb2005 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
163362 10/11/2020 15:07:30 hieuhb2005 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
163352 10/11/2020 14:42:13 hieuhb2005 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
163350 10/11/2020 14:26:26 hieuhb2005 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
163257 04/11/2020 15:07:35 hieuhb2005 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
163235 04/11/2020 14:55:20 hieuhb2005 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
162505 18/10/2020 16:05:39 hieuhb2005 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
162434 17/10/2020 16:35:00 hieuhb2005 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162403 17/10/2020 15:46:41 hieuhb2005 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
161799 10/10/2020 19:58:33 hieuhb2005 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161797 10/10/2020 19:26:53 hieuhb2005 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161443 30/09/2020 14:55:59 hieuhb2005 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161432 30/09/2020 14:43:53 hieuhb2005 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161407 30/09/2020 14:06:05 hieuhb2005 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
161208 27/09/2020 09:09:19 hieuhb2005 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161203 27/09/2020 08:26:41 hieuhb2005 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
161183 26/09/2020 21:40:44 hieuhb2005 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161177 26/09/2020 21:10:40 hieuhb2005 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
161174 26/09/2020 20:19:00 hieuhb2005 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
160614 20/09/2020 11:47:05 hieuhb2005 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160592 19/09/2020 21:10:38 hieuhb2005 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
160578 18/09/2020 22:21:02 hieuhb2005 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160376 18/09/2020 14:50:00 hieuhb2005 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160138 16/09/2020 14:47:01 hieuhb2005 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160094 16/09/2020 14:21:19 hieuhb2005 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159994 16/09/2020 08:18:38 hieuhb2005 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159970 16/09/2020 08:06:01 hieuhb2005 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
159629 10/09/2020 21:56:39 hieuhb2005 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159625 10/09/2020 21:31:06 hieuhb2005 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159522 10/09/2020 09:17:53 hieuhb2005 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159446 10/09/2020 07:35:42 hieuhb2005 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
159411 09/09/2020 22:44:42 hieuhb2005 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159339 09/09/2020 20:54:34 hieuhb2005 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159319 09/09/2020 20:01:16 hieuhb2005 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
Back to Top