Các bài giải được của minhhieubanao
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173943 15/10/2022 11:05:48 minhhieubanao XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
168000 15/04/2021 14:55:00 minhhieubanao ZERO - Đường đi đến số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
167927 07/04/2021 23:18:05 minhhieubanao BOTTLES - Thằng bờm và phú ông GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
167908 03/04/2021 09:52:38 minhhieubanao MSIS - Dãy con tăng dần có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1896 KB
167770 21/03/2021 23:04:40 minhhieubanao KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
167731 20/03/2021 10:22:19 minhhieubanao BULLS - Xếp bò GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
167721 20/03/2021 09:56:44 minhhieubanao KNAPSACK - Bài toán cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2692 KB
167612 08/03/2021 16:28:10 minhhieubanao LIS - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 421 ms 1884 KB
167573 08/03/2021 16:16:16 minhhieubanao LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167290 25/01/2021 09:45:54 minhhieubanao JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
167147 18/01/2021 14:39:55 minhhieubanao hvtqueen - Xếp hậu GNU C++ Accepted 187 ms 1808 KB
167128 18/01/2021 14:17:47 minhhieubanao strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4828 ms 1812 KB
166949 13/01/2021 08:20:17 minhhieubanao tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 78 ms 1852 KB
166947 13/01/2021 08:18:03 minhhieubanao chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 609 ms 1852 KB
166939 13/01/2021 08:13:04 minhhieubanao hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 218 ms 1852 KB
166620 05/01/2021 13:28:44 minhhieubanao div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
166605 05/01/2021 12:23:48 minhhieubanao div2 - Chia hai số nguyên lớn GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
166547 03/01/2021 21:12:13 minhhieubanao div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166546 03/01/2021 21:10:53 minhhieubanao div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166519 03/01/2021 19:44:29 minhhieubanao SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
166513 03/01/2021 19:37:50 minhhieubanao div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166489 03/01/2021 17:14:47 minhhieubanao CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
166478 03/01/2021 14:49:42 minhhieubanao multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
166441 02/01/2021 20:10:49 minhhieubanao SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
166440 02/01/2021 20:07:55 minhhieubanao ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
166403 30/12/2020 08:11:45 minhhieubanao HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2404 KB
166305 23/12/2020 14:50:46 minhhieubanao ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166296 23/12/2020 14:39:50 minhhieubanao TNUM - Số 3 ước GNU C++ Accepted 531 ms 11064 KB
166055 16/12/2020 15:01:37 minhhieubanao MINSUM - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
166028 16/12/2020 14:28:25 minhhieubanao GCDMAX - GCD lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
166020 16/12/2020 14:21:28 minhhieubanao tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
164808 09/12/2020 07:35:45 minhhieubanao VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164446 01/12/2020 20:22:16 minhhieubanao CHAR - Đếm chữ cái GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164434 01/12/2020 16:12:56 minhhieubanao REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
164394 01/12/2020 15:11:01 minhhieubanao SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
164332 01/12/2020 14:24:17 minhhieubanao ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
164328 01/12/2020 14:23:14 minhhieubanao NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164211 30/11/2020 10:47:22 minhhieubanao NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164165 30/11/2020 09:51:11 minhhieubanao WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
164080 28/11/2020 23:15:40 minhhieubanao TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
164069 28/11/2020 15:45:44 minhhieubanao DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
164068 28/11/2020 11:56:15 minhhieubanao SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
164067 28/11/2020 11:50:52 minhhieubanao HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
164007 26/11/2020 23:18:16 minhhieubanao DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163759 25/11/2020 21:17:16 minhhieubanao BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163752 25/11/2020 20:37:48 minhhieubanao FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163728 25/11/2020 15:03:26 minhhieubanao SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163727 25/11/2020 15:02:31 minhhieubanao BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163692 25/11/2020 14:30:55 minhhieubanao XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
163630 22/11/2020 23:17:05 minhhieubanao XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
163629 22/11/2020 23:12:33 minhhieubanao XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
163476 16/11/2020 08:33:47 minhhieubanao MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
163472 16/11/2020 08:23:27 minhhieubanao MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
163374 10/11/2020 16:11:32 minhhieubanao MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
163373 10/11/2020 16:07:59 minhhieubanao MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
163369 10/11/2020 15:49:15 minhhieubanao MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
163198 04/11/2020 14:33:09 minhhieubanao MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
162984 27/10/2020 14:32:24 minhhieubanao ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
162713 21/10/2020 21:19:37 minhhieubanao POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
162681 21/10/2020 14:47:17 minhhieubanao ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
162671 21/10/2020 14:31:37 minhhieubanao MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
162669 21/10/2020 14:30:03 minhhieubanao TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
160546 18/09/2020 16:24:55 minhhieubanao OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160467 18/09/2020 15:28:05 minhhieubanao DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
160403 18/09/2020 14:58:50 minhhieubanao CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160356 18/09/2020 14:44:24 minhhieubanao SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160150 16/09/2020 14:49:10 minhhieubanao HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160126 16/09/2020 14:39:58 minhhieubanao SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160065 16/09/2020 08:46:16 minhhieubanao HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160048 16/09/2020 08:38:25 minhhieubanao TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
160007 16/09/2020 08:23:04 minhhieubanao KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
159962 16/09/2020 08:01:55 minhhieubanao MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
159774 14/09/2020 09:44:48 minhhieubanao SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
159602 10/09/2020 11:34:31 minhhieubanao 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159566 10/09/2020 09:40:54 minhhieubanao trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159484 10/09/2020 07:54:59 minhhieubanao TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
Back to Top