Các bài giải được của phamthaolinhchi
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
173358 25/07/2022 00:38:02 phamthaolinhchi NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
173356 24/07/2022 22:48:18 phamthaolinhchi DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173352 24/07/2022 21:56:53 phamthaolinhchi UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173351 24/07/2022 21:51:33 phamthaolinhchi TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 515 ms 2608 KB
173349 24/07/2022 14:26:46 phamthaolinhchi NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173348 24/07/2022 13:19:09 phamthaolinhchi PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
173346 24/07/2022 12:38:57 phamthaolinhchi RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173345 24/07/2022 12:34:06 phamthaolinhchi RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
173343 24/07/2022 12:08:19 phamthaolinhchi PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173337 24/07/2022 10:09:13 phamthaolinhchi VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173331 23/07/2022 23:52:23 phamthaolinhchi GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173329 23/07/2022 23:11:34 phamthaolinhchi BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173328 23/07/2022 22:11:14 phamthaolinhchi SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
173323 23/07/2022 03:06:37 phamthaolinhchi SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173321 23/07/2022 02:45:23 phamthaolinhchi FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173317 23/07/2022 02:16:41 phamthaolinhchi TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
173312 23/07/2022 01:49:57 phamthaolinhchi SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
173306 23/07/2022 01:18:26 phamthaolinhchi SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
173302 23/07/2022 00:48:55 phamthaolinhchi SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173300 23/07/2022 00:34:27 phamthaolinhchi NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173294 22/07/2022 23:47:56 phamthaolinhchi COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173293 22/07/2022 23:32:39 phamthaolinhchi PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173291 22/07/2022 23:00:42 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
173290 22/07/2022 22:51:50 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
173286 22/07/2022 13:26:31 phamthaolinhchi QUANPHAO - Quân pháo cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173280 21/07/2022 02:54:15 phamthaolinhchi QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
173278 21/07/2022 02:17:59 phamthaolinhchi QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173277 21/07/2022 01:38:20 phamthaolinhchi MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
173276 21/07/2022 01:36:07 phamthaolinhchi SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
173275 21/07/2022 01:23:20 phamthaolinhchi HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173268 21/07/2022 00:13:51 phamthaolinhchi VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173265 20/07/2022 23:59:29 phamthaolinhchi COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173253 20/07/2022 02:41:22 phamthaolinhchi 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
173250 20/07/2022 01:59:15 phamthaolinhchi HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173242 20/07/2022 00:56:49 phamthaolinhchi HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173241 20/07/2022 00:35:11 phamthaolinhchi KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173233 19/07/2022 01:32:54 phamthaolinhchi DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173232 19/07/2022 01:23:52 phamthaolinhchi HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173229 19/07/2022 01:10:04 phamthaolinhchi SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173228 19/07/2022 01:03:45 phamthaolinhchi 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173227 19/07/2022 00:56:06 phamthaolinhchi CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173226 19/07/2022 00:50:23 phamthaolinhchi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
173225 19/07/2022 00:39:31 phamthaolinhchi TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167569 08/03/2021 16:12:22 phamthaolinhchi LCS - Xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
167309 25/01/2021 10:34:05 phamthaolinhchi SUBARRAY - Dãy con GNU C++ Accepted 546 ms 20904 KB
167303 25/01/2021 10:02:25 phamthaolinhchi JOINNUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
167140 18/01/2021 14:30:13 phamthaolinhchi strbin - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 4812 ms 1832 KB
166972 13/01/2021 08:35:11 phamthaolinhchi tohop - Tổ hợp GNU C++ Accepted 93 ms 1880 KB
166955 13/01/2021 08:25:39 phamthaolinhchi chinhhop - Chỉnh hợp GNU C++ Accepted 640 ms 1884 KB
166934 13/01/2021 08:05:25 phamthaolinhchi hoanvi - Hoán vị GNU C++ Accepted 187 ms 1884 KB
166559 04/01/2021 18:52:02 phamthaolinhchi CFIBONACI - Đếm số lượng số Fibonaci GNU C++ Accepted 62 ms 884 KB
166558 04/01/2021 18:29:57 phamthaolinhchi ADDBIG - Tổng số nguyên dương lớn có dấu GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
166557 04/01/2021 18:20:14 phamthaolinhchi div1 - Chia số nguyên lớn cho số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
166543 03/01/2021 21:03:33 phamthaolinhchi multi1 - Nhân số nguyên lớn với số nguyên nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
166520 03/01/2021 19:44:56 phamthaolinhchi HVTFIBO - Số fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
166467 03/01/2021 10:18:11 phamthaolinhchi SUBBIGNUM - Trừ số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
166309 23/12/2020 14:53:44 phamthaolinhchi ADDBIGNUM - Cộng số lớn GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
164447 01/12/2020 20:24:22 phamthaolinhchi ROBOT - ROBOT GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
164445 01/12/2020 20:12:57 phamthaolinhchi NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
164444 01/12/2020 20:12:29 phamthaolinhchi WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164443 01/12/2020 20:11:56 phamthaolinhchi REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
164442 01/12/2020 20:11:20 phamthaolinhchi NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164441 01/12/2020 20:10:49 phamthaolinhchi BOYGIRL - Nam hay nữ (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
164114 30/11/2020 09:17:19 phamthaolinhchi BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
164109 30/11/2020 09:15:50 phamthaolinhchi FINDX - Tìm vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
164108 30/11/2020 09:15:09 phamthaolinhchi DELX - Xóa ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
163730 25/11/2020 15:03:53 phamthaolinhchi SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
163691 25/11/2020 14:30:30 phamthaolinhchi XAUDN - Xâu đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
161907 13/10/2020 16:07:24 phamthaolinhchi TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160832 21/09/2020 21:48:01 phamthaolinhchi NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
160828 21/09/2020 21:17:29 phamthaolinhchi OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160642 20/09/2020 21:45:46 phamthaolinhchi VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
160639 20/09/2020 20:38:07 phamthaolinhchi HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
160562 18/09/2020 21:16:28 phamthaolinhchi PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160556 18/09/2020 20:28:13 phamthaolinhchi SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
160218 16/09/2020 22:14:09 phamthaolinhchi TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
160217 16/09/2020 22:12:36 phamthaolinhchi SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
160216 16/09/2020 22:11:04 phamthaolinhchi KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
160005 16/09/2020 08:22:05 phamthaolinhchi MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
159612 10/09/2020 20:03:47 phamthaolinhchi DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
159611 10/09/2020 19:54:09 phamthaolinhchi HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159575 10/09/2020 09:44:04 phamthaolinhchi SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
159528 10/09/2020 09:22:00 phamthaolinhchi 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159520 10/09/2020 09:15:52 phamthaolinhchi trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159495 10/09/2020 07:58:33 phamthaolinhchi CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159329 09/09/2020 20:28:35 phamthaolinhchi TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
Back to Top