Các bài giải được của trangiang20007
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183111 05/03/2024 00:03:10 trangiang20007 NGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
183110 05/03/2024 00:02:04 trangiang20007 SPY - Điệp viên GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
183109 04/03/2024 23:40:16 trangiang20007 MTDV - Ma trận đơn vị GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
183108 04/03/2024 23:39:44 trangiang20007 MTSUM - Các tổng trên ma trận GNU C++ Accepted 15 ms 2676 KB
183107 04/03/2024 23:39:03 trangiang20007 MTMINMAX - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183106 04/03/2024 23:38:15 trangiang20007 MMROW - Min max trên các hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
183105 04/03/2024 23:37:43 trangiang20007 MMCOL - Min max trên các cột GNU C++ Accepted 15 ms 2676 KB
183104 04/03/2024 23:36:58 trangiang20007 MTDX - Ma trận đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 2628 KB
183103 04/03/2024 23:35:01 trangiang20007 MTNT - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183102 04/03/2024 23:34:23 trangiang20007 FOOTBALL - Bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
183100 04/03/2024 23:33:13 trangiang20007 BARR - Tạo mảng mới GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
183098 04/03/2024 23:19:17 trangiang20007 XOAYOC2 - Ma trận xoáy ốc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
183096 04/03/2024 22:12:05 trangiang20007 XOAYOC - Ma trận xoáy ốc GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
183084 04/03/2024 09:03:19 trangiang20007 YENNGUA - Phần tử yên ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
183026 01/03/2024 07:46:40 trangiang20007 COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2437 ms 10448 KB
181580 08/01/2024 20:35:09 trangiang20007 OLYMPIC - Hoa hậu bò (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 312 ms 3804 KB
181150 26/12/2023 19:35:04 trangiang20007 HAND - Xử lý hồ sơ (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 2932 KB
181140 26/12/2023 17:16:03 trangiang20007 MAXMIN - Phần tử max, min GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
181139 26/12/2023 17:03:23 trangiang20007 ARRSUM - Tổng trên dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
180609 09/12/2023 22:21:31 trangiang20007 ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2984 KB
180607 09/12/2023 22:20:31 trangiang20007 TBC - Trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180605 09/12/2023 22:19:39 trangiang20007 SODEP2 - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 3388 KB
180603 09/12/2023 22:18:40 trangiang20007 POS - Vị trí GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
179891 25/11/2023 20:37:13 trangiang20007 NTSINHDOI - Số nguyên tố sinh đôi GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
179849 24/11/2023 21:24:38 trangiang20007 SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179819 24/11/2023 09:49:43 trangiang20007 TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
179815 24/11/2023 09:17:11 trangiang20007 PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
179680 22/11/2023 14:01:28 trangiang20007 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179679 22/11/2023 13:52:43 trangiang20007 PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 312 ms 1912 KB
179674 22/11/2023 08:28:56 trangiang20007 FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179612 19/11/2023 20:43:14 trangiang20007 SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179566 17/11/2023 09:14:33 trangiang20007 SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179465 15/11/2023 08:45:39 trangiang20007 GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179450 14/11/2023 21:04:07 trangiang20007 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179449 14/11/2023 21:01:56 trangiang20007 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179406 13/11/2023 21:06:54 trangiang20007 BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179405 13/11/2023 21:01:38 trangiang20007 SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179404 13/11/2023 20:42:25 trangiang20007 TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179375 12/11/2023 14:37:25 trangiang20007 NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179374 12/11/2023 14:26:15 trangiang20007 RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
179370 12/11/2023 11:10:46 trangiang20007 UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 359 ms 1884 KB
179369 12/11/2023 11:07:33 trangiang20007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179367 12/11/2023 10:59:18 trangiang20007 NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179347 11/11/2023 06:05:19 trangiang20007 SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179345 11/11/2023 06:03:33 trangiang20007 SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179311 10/11/2023 23:19:10 trangiang20007 VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179297 10/11/2023 11:25:04 trangiang20007 PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179152 27/10/2023 21:43:10 trangiang20007 DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179081 17/10/2023 21:55:11 trangiang20007 QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179077 16/10/2023 21:34:26 trangiang20007 COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179074 16/10/2023 21:07:26 trangiang20007 HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179033 12/10/2023 20:11:58 trangiang20007 HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179016 12/10/2023 05:49:52 trangiang20007 VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178992 11/10/2023 06:00:02 trangiang20007 HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178989 10/10/2023 22:53:35 trangiang20007 MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
178988 10/10/2023 22:47:26 trangiang20007 KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
178987 10/10/2023 22:34:59 trangiang20007 TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178986 10/10/2023 21:07:46 trangiang20007 SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178982 09/10/2023 21:33:34 trangiang20007 COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178980 09/10/2023 19:22:30 trangiang20007 OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178975 08/10/2023 22:40:00 trangiang20007 PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178954 07/10/2023 17:10:31 trangiang20007 DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178951 07/10/2023 16:18:06 trangiang20007 HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178950 07/10/2023 16:13:20 trangiang20007 SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 0 ms 1144 KB
178949 07/10/2023 16:06:54 trangiang20007 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
178943 07/10/2023 15:05:18 trangiang20007 CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
178937 07/10/2023 14:55:23 trangiang20007 trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
178936 07/10/2023 14:44:06 trangiang20007 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1132 KB
Back to Top