Các bài giải được của virusssss
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
182978 23/02/2024 07:52:22 virusssss COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2812 ms 5856 KB
182964 21/02/2024 14:47:23 virusssss COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 2828 ms 5856 KB
182960 21/02/2024 14:14:47 virusssss COUNTPRI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1171 ms 5872 KB
182919 17/02/2024 21:34:01 virusssss SPRIME - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 390 ms 41696 KB
182911 16/02/2024 10:52:19 virusssss tn - Trực nhật GNU C++ Accepted 15 ms 3408 KB
182862 05/02/2024 09:13:44 virusssss SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182860 04/02/2024 18:10:37 virusssss REPL - Thay xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
182856 04/02/2024 16:54:43 virusssss SPACE - Ký tự trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182855 04/02/2024 16:52:34 virusssss BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182854 04/02/2024 16:49:16 virusssss NAME - Chuẩn hóa xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
182853 04/02/2024 16:48:20 virusssss WORDS - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
182850 04/02/2024 16:44:09 virusssss BCOUNT - Đếm các ký tự số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
180514 08/12/2023 10:27:45 virusssss ARRSORT - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 2992 KB
179821 24/11/2023 10:17:37 virusssss TRAUCO - Trăm trâu trăm cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
179816 24/11/2023 09:23:39 virusssss SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179675 22/11/2023 08:34:56 virusssss FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179672 22/11/2023 08:15:02 virusssss FIBONACI - Số fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179605 18/11/2023 21:47:20 virusssss DOITIEN - Đổi tiền (đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
179570 17/11/2023 09:50:41 virusssss PITAGO3 - Bộ số Pitago GNU C++ Accepted 281 ms 2568 KB
179567 17/11/2023 09:23:25 virusssss SOHH - Tìm các số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179563 16/11/2023 23:33:26 virusssss HAMSO - Giá trị hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179523 15/11/2023 22:46:13 virusssss 4DIEM - Điểm trong tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179522 15/11/2023 22:34:40 virusssss COVUA - Cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
179521 15/11/2023 22:33:09 virusssss OCSEN - Ốc sên leo cột GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
179466 15/11/2023 11:08:21 virusssss VN - Văn nghệ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179462 15/11/2023 08:19:21 virusssss GUITIEN - Gửi tiền ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179460 15/11/2023 00:08:35 virusssss SOBANBE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179459 14/11/2023 23:23:09 virusssss PTICH - Thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179412 13/11/2023 23:58:04 virusssss COWHERDING - Di chuyển bò GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
179411 13/11/2023 23:54:39 virusssss VONGTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179410 13/11/2023 23:50:31 virusssss QUANTOT - Quân tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
179407 13/11/2023 22:46:26 virusssss PRIME - Số nguyên tố (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179376 12/11/2023 18:43:55 virusssss NUMB - Đánh số (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179373 12/11/2023 12:49:04 virusssss UCLN3 - Ước chung lớn nhất của 3 số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179372 12/11/2023 12:10:25 virusssss RISI - Gia công sản phẩm (đề thi BGTX GVTHCS 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179309 10/11/2023 23:11:13 virusssss SOHOANHAO - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
179289 09/11/2023 23:31:47 virusssss SONGUON - Số nguồn GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179288 09/11/2023 23:30:22 virusssss TGVUONG - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
179134 26/10/2023 21:14:38 virusssss SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179133 25/10/2023 20:03:43 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
179132 25/10/2023 20:03:23 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179131 25/10/2023 20:03:21 virusssss SOPHONGPHU - Số phong phú GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179128 25/10/2023 15:02:06 virusssss DAONGUOC - Số đảo ngược GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
179125 25/10/2023 00:07:19 virusssss BANCOVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
179124 24/10/2023 22:17:31 virusssss NGUYENTO - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179084 18/10/2023 07:55:56 virusssss HANGPICS - Treo tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
179082 17/10/2023 22:08:33 virusssss SONGUYEN - Số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179073 16/10/2023 10:11:12 virusssss CVDT - Chu vi, diện tích GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179061 15/10/2023 09:50:09 virusssss KYTU - Kiểm tra ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179056 13/10/2023 23:09:11 virusssss SORT3 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
179055 13/10/2023 21:00:48 virusssss 4SONGUYEN - Bốn số nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179054 13/10/2023 09:27:20 virusssss HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179053 13/10/2023 09:26:23 virusssss HEPT - Hệ phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179040 13/10/2023 00:03:56 virusssss HHCN - Hình hộp chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179036 12/10/2023 23:11:01 virusssss trungbinh - Trung bình cộng, trung bình nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
179035 12/10/2023 22:59:08 virusssss TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
179013 12/10/2023 00:27:01 virusssss TAMGIAC - Kiểm tra tam giác GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
179008 11/10/2023 21:04:48 virusssss PTRINH - Phương trình (Đề thi BDTX GV THPT 2020) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
178991 11/10/2023 00:22:31 virusssss MINMAX4 - Giá trị min max GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
Back to Top